preloader

Що вас цікавить?

Громадська антикорупційна експертиза законопроектів: ІІІ етап

Донор: Міжнародний Фонд Відродження
Бюджет: 517000.00 UAH
Реалізація: 01-09-2015-30-06-2016

Результати проекту

Ознайомитись з результатами антикорупційної експертизи законопроектів VIII скликання.

Опис проекту

Актуальність проекту обумовлюється тим, що рівень корупції в нашій країні продовжує залишатися на високому рівні. Представники держави визнають існування проблеми корупції і обіцяють докладати зусиль для її подолання.

У Верховній Раді України VIII скликання, з листопада 2015 року, значно активізувалась законотворча діяльність. Очевидно, що найближчим часом, у 2015–2016 роках, під впливом відповідних політичних, економічних, соціальних процесів, що відбуваються в України і за кордоном, законотворча активність буде ще більше зростати: Україні треба виходити з економічної кризи, продовжувати реформування багатьох галузей економіки, правоохоронної, судової, військової та багатьох інших сфер діяльності держави.

В цій ситуації слід переламати ситуацію в законотворенні, яка мала місце в останні роки, особливо у 2010–2013 рр., коли закони часто приймались задля створення «корупційних лазівок» у господарській, фінансовій сферах тощо, і зробити все залежне від громадськості для того, щоб не лише уникнути прийняття законів, що міститимуть такі «лазівки» і використовуватимуться для продовження корупційної діяльності, а виключити можливість існування будь-яких корупціогенних факторів в законопроектах. Значну увагу треба приділити і деяким чинним законам, корупціогенні фактори в яких залишились з часів президентства В.Януковича. 

Хоча загалом можливості громадянського суспільства у законотворчій діяльності є обмеженими, саме громадська антикорупційна експертиза, проведення якої прямо передбачено законом, повинна повною мірою використовуватися для системного впливу на цю діяльність.

Оцінка політико-правових, економічних та соціальних наслідків прийняття ключових законопроектів, в яких виявлено корупційні ризики, дозволить спрогнозувати масштаби можливих корупційних загроз та втрати суспільства в разі їх реалізації.

Діяльність в межах проекту полягає у

  • системному здійсненні антикорупційної експертизи законопроектів задля виявлення і усунення корупційних ризиків  у них та підготовки обґрунтованих висновків з рекомендаціями щодо відхилення цих законопроектів або внесення поправок до них;
  • здійсненні антикорупційної експертизи окремих чинних законів, які найчастіше використовуються для продовження корупційної практики суб’єктами, на яких поширюється дія Закону «Про запобігання корупції», та підготовки обґрунтованих висновків з пропозиціями щодо внесення змін до цих законів.

Очікувані результати проекту

  • суттєве зниження кількості корупційних ризиків у законах;
  • підвищення якості законів через зниження рівня корупційних ризиків у них;
  • забезпечення поінформованості політиків, представників уряду та громадськості про корупційні загрози, які можуть виникнути внаслідок прийняття законів, щодо яких було здійснено антикорупційну експертизу, а також про можливі втрати для суспільства в разі їх прийняття;
  • підвищення обізнаності громадськості про антикорупційну експертизу та її можливості;
  • залучення до проведення антикорупційної експертизи все більш широкого кола суб’єктів і поширення її на все більш широке коло об’єктів експертизи.