preloader

Що вас цікавить?

Проект Закону України “Про прокуратуру”

30.05.2007
Судівництво /
Кримінальне судочинство

Законопроект


ТЕКСТ ЗАКОНОПРОЕКТУ – тут 

 

ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО ПРОКУРАТУРУ”

 

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Прокуратура України та її функції

Стаття 2. Принципи організації та діяльності прокуратури

Стаття 3. Правова основа організації та діяльності прокуратури

Стаття 4. Гарантії незалежності прокуратури

Стаття 5. Міжнародне співробітництво

Стаття 6. Статус та атрибути органів прокуратури

Розділ II. СИСТЕМА І ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОКУРАТУРИ

Стаття 7. Система прокуратури України

Стаття 8. Структура органів прокуратури

Стаття 9. Генеральний прокурор України

Стаття 10. Вимоги до особи, що призначається на посаду Генерального прокурора України

Стаття 11. Призначення на посаду і звільнення з посади Генерального прокурора України

Стаття 12. Строк повноважень Генерального прокурора України

Стаття 13. Дострокове припинення повноважень Генерального прокурора України

Стаття 14. Порядок висловлення недовіри Генеральному прокуророві України

Стаття 15. Прокурори Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, спеціалізованих прокуратур

Стаття 16. Міські, районні та міжрайонні прокурори

Розділ III. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОКУРАТУРИ

Стаття 17. Працівники прокуратури

Стаття 18. Прокурор

Стаття 19. Помічник прокурора

Стаття 20. Вимоги до осіб, які призначаються на посади працівників прокуратури

Стаття 21. Призначення на посаду працівника прокуратури

Стаття 22. Присяга працівників прокуратури

Стаття 23. Вимоги щодо несумісності посади працівника прокуратури з іншими видами діяльності

Стаття 24. Звільнення працівника прокуратури з посади

Стаття 25. Атестація працівників прокуратури

Стаття 26. Класні чини працівників прокуратури

Стаття 27. Присвоєння класних чинів працівникам прокуратури

Стаття 28. Декларування доходів працівників прокуратури

Стаття 29. Посвідчення працівника прокуратури

Стаття 30. Форма одягу працівників прокуратури

Стаття 31. Кадровий резерв прокуратури

Стаття 32. Допоміжний персонал прокуратури

Розділ ІV. ФУНКЦІЇ ПРОКУРАТУРИ

Глава 1. Підтримання державного обвинувачення в суді

Стаття 33. Участь прокурора у кримінальному судочинстві

Стаття 34. Зміст підтримання державного обвинувачення

Стаття 35. Обвинувальна промова прокурора

Стаття 36. Відмова прокурора від обвинувачення або зміна прокурором обвинувачення

Стаття 37. Оскарження прокурором судового рішення у кримінальних справах

Глава 2. Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді

Стаття 38. Зміст представництва прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді

Стаття 39. Приводи для представництва прокуратурою в суді

Стаття 40. Підстави для представництва інтересів громадянина

Стаття 41. Підстави для представництва інтересів держави

Стаття 42. Захист прокурором у суді інтересів, яким заподіяна шкода суспільно небезпечним діянням

Стаття 43. Повноваження прокурора в суді щодо представництва інтересів громадянина або держави

Глава 3. Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство

Стаття 44. Завдання нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство

Стаття 45. Повноваження прокурора щодо нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність

Стаття 46. Повноваження прокурора щодо нагляду за додержанням законів органами дізнання та досудового слідства

Стаття 47. Вказівка прокурора при здійсненні нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство

Глава 4. Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов‘язаних з обмеженням особистої свободи громадян

Стаття 48. Завдання нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах

Стаття 49. Повноваження прокурора щодо здійснення нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах

Стаття 50. Участь прокуратури у амністії

Стаття 51. Завдання нагляду за додержанням законів при застосуванні заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян

Стаття 52. Повноваження прокурора щодо здійснення нагляду за додержанням законів при застосуванні заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян

Стаття 53. Вказівка прокурора при здійсненні нагляду при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов‘язаних з обмеженням особистої свободи громадян

Розділ V. Заохочення і дисциплінарна відповідальність працівників прокуратури

Стаття 54. Заохочення працівників прокуратури

Стаття 55. Посадові особи, що застосовують заохочення

Стаття 56. Дисциплінарна відповідальність працівників прокуратури

Стаття 57. Посадові особи, які накладають дисциплінарні стягнення

Стаття 58. Порядок накладання дисциплінарних стягнень

Стаття 59. Оскарження рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Розділ VI. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ

Стаття 60. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення прокуратури

Стаття 61. Апарат прокуратури

Стаття 62. Наукове забезпечення прокуратури

Стаття 63. Правова інформація і систематизація законодавства

Стаття 64. Матеріальне забезпечення працівників прокуратури

Стаття 65. Відпустки працівників прокуратури

Стаття 66. Забезпечення працівників прокуратури та членів їхніх сімей житлом

Стаття 67. Соціальне забезпечення працівників прокуратури та членів їхніх сімей

Стаття 68. Заходи правового й соціального захисту працівників прокуратури та членів їхніх сімей

Стаття 69. Пенсійне забезпечення працівників прокуратури

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ