preloader

Що вас цікавить?

Проект Закону України “Про органи виконавчої влади”

10.09.2004
Публічна адміністрація /
Органи виконавчої влади

Законопроект, розроблений Центром політико-правових реформ за участю професора В.Авер‘янова та М.Яковини.


Текст законопроекту – тут

Закон УКРАЇНИ про органи виконавчої влади

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Виконавча влада та система органів виконавчої влади

Стаття 2. Основні принципи організації та діяльності органів виконавчої влади

Стаття 3. Правова основа діяльності органів виконавчої влади

Стаття 4. Місцезнаходження та атрибути органів виконавчої влади

Стаття 5. Фінансування діяльності органів виконавчої влади

Стаття 6. Кадрове забезпечення органів виконавчої влади

Стаття 7. Вимоги до посадових осіб органів виконавчої влади

РОЗДІЛ ІІ. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Глава 1. Засади організації КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Стаття 8. Кабінет Міністрів України в системі органів державної влади

Стаття 9. Основні завдання Кабінету Міністрів України

Стаття 10. Склад Кабінету Міністрів України та статус його членів

Глава 2. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Стаття 11. Внесення кандидатури на посаду Прем’єр-міністра України

Стаття 12. Розгляд Верховною Радою України кандидатури на посаду Прем’єр-міністра України

Стаття 13. Призначення членів Кабінету Міністрів України

Стаття 14. Присяга членів Кабінету Міністрів України та набуття ними повноважень

Стаття 15. Програма діяльності Кабінету Міністрів України

Стаття 16. Зміни у складі Кабінету Міністрів України

Глава 3. ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Стаття 17. Строк повноважень Кабінету Міністрів України

Стаття 18. Припинення повноважень Кабінету Міністрів України у зв’язку з обранням нового Президента України

Стаття 19. Припинення повноважень Кабінету Міністрів України у зв’язку з припиненням повноважень Прем’єр-міністра України за рішенням Президента України

Стаття 20. Припинення повноважень Кабінету Міністрів України у зв’язку з прийняттям Верховною Радою України резолюції недовіри

Стаття 21. Припинення повноважень Кабінету Міністрів України у зв’язку з відставкою або смертю Прем’єр-міністра України

Стаття 22. Припинення повноважень Кабінету Міністрів України у зв’язку з відставкою більше, ніж однієї третини від загальної чисельності членів Кабінету Міністрів України.

Стаття 23. Виконання повноважень Кабінетом Міністрів України після його відставки

Глава 4. КОМПЕТЕНЦІЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Стаття 24. Сектори державного управління

Стаття 25. Правова політика

Стаття 26. Внутрішня політика

Стаття 27. Фінансова політика

Стаття 28. Економічна політика

Стаття 29. Політика праці та соціальна політика

Стаття 30. Політика в сфері паливно-енергетичного комплексу

Стаття 31. Політика в сфері інформаційно-транспортного комплексу

Стаття 32. Промислова політика

Стаття 33. Агропромислова політика

Стаття 34. Політика в сфері освіти та науки

Стаття 35. Екологічна політика

Стаття 36. Політика в сфері охорони здоров‘я

Стаття 37. Політика в сфері культури, туризму, спорту

Стаття 38. Зовнішня політика

Стаття 39. Оборонна політика

Стаття 40. Делегування функцій і повноважень Кабінету Міністрів України

Глава 5. Повноваження КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ у відносинах з іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування

Стаття 41. Повноваження Кабінету Міністрів України як вищого органу виконавчої влади

Стаття 42. Повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з Радою міністрів Автономної Республіки Крим і підвідомчими їй органами

Стаття 43. Відносини Кабінету Міністрів України з органами місцевого самоврядування

Глава 6. ВІДНОСИНИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ З іншими ОРГАНАМИ державної влади

Стаття 44. Участь Кабінету Міністрів України у забезпеченні здійснення повноважень Президента України

Стаття 45. Здійснення Кабінетом Міністрів України права законодавчої ініціативи

Стаття 46. Повноваження Кабінету Міністрів України у процесі розгляду питань Верховною Радою України

Стаття 47. Повноваження Кабінету Міністрів України у зв’язку із затвердженням і виконанням Державного бюджету України

Стаття 48. Повноваження Кабінету Міністрів України у зв’язку із підготовкою, затвердженням і виконанням загальнодержавних програм

Стаття 49. Звіт Кабінету Міністрів України про свою діяльність

Стаття 50. Відносини Кабінету Міністрів України з Рахунковою палатою

Стаття 51. Відносини Кабінету Міністрів України з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини

Стаття 52. Відповіді Кабінету Міністрів України, його членів на депутатські звернення та запити

Стаття 53. Розгляд звернень комітетів і тимчасових комісій Верховної Ради України

Стаття 54. Інформування Верховної Ради України про роботу Кабінету Міністрів України

Стаття 55. Звернення Кабінету Міністрів України до Конституційного Суду України

Стаття 56. Відносини Кабінету Міністрів України з Національним банком України

Глава 7. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Стаття 57. Форми діяльності Кабінету Міністрів України

Стаття 58. Повноваження членів Кабінету Міністрів України

Стаття 59. Повноваження Першого віце-прем’єр-міністра України та віце-прем’єр-міністрів України

Стаття 60. Повноваження Прем’єр-міністра України

Стаття 61. Засідання Кабінету Міністрів України

Стаття 62. Постійні і тимчасові органи Кабінету Міністрів України

Стаття 63. Урядові комітети

Стаття 64. Основні функції та повноваження урядових комітетів

Стаття 65. Комітет європейської інтеграції

Стаття 66. Акти Кабінету Міністрів України

Стаття 67. Підготовка проектів актів Кабінету Міністрів України

Стаття 68. Експертиза та попереднє обговорення проектів нормативних актів у Кабінеті Міністрів України

Стаття 69. Розгляд питань та прийняття рішень на засіданнях Кабінету Міністрів України

Стаття 70. Офіційне оприлюднення, набрання чинності та реєстрація актів Кабінету Міністрів України

Стаття 71. Секретаріат Кабінету Міністрів України

РОЗДІЛ IІI. МІНІСТЕРСТВА

Глава 8. Засади організації міністерства

Стаття 72. Міністерства в системі органів виконавчої влади

Стаття 73. Утворення, реорганізація та ліквідація міністерств

Стаття 74. Основні завдання міністерств

Глава 9. Організація діяльності міністерства

Стаття 75. Міністр як керівник міністерства

Стаття 76. Заступник міністра

Стаття 77. Призначення на посаду заступника міністра та припинення його повноважень

Стаття 78. Державний секретар міністерства

Стаття 79. Призначення на посаду та звільнення з посади державного секретаря міністерства

Стаття 80. Апарат міністерства

Стаття 81. Секретаріат міністерства

Стаття 82. Патронатна служба міністра

Стаття 83. Консультативні та дорадчі органи міністерства

Стаття 84. Колегія міністерства

Стаття 85. Акти міністерства

Глава 10. Загальні питання компетенції міністерств

Стаття 86. Визначення сфери компетенції міністерств

Стаття 87. Загальні функції та повноваження міністерств

Стаття 88. Делегування повноважень міністерств

Глава 11. Урядові органи, установи та орагнізації

Стаття 89. Функції урядових органів та їх статус

Стаття 90. Створення, реорганізація та ліквідація урядових органів

Стаття 91. Керівник урядового органу

Стаття 92. Нагляд за урядовим органом

Стаття 93. Територіальні підрозділи (органи) урядових органів

Стаття 94. Урядові установи та організації

Стаття 95. Особливості фінансування урядових органів

РОЗДІЛ ІV. Державні комітети та ІНШІ прирівняні до них

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Стаття 96. Статус державного комітету та інших прирівняних до них центральних органів виконавчої влади

Стаття 97. Утворення, реорганізація та ліквідація державних комітетів

Стаття 98. Голова державного комітету

Стаття 99. Структура державного комітету

Стаття 100. Акти державного комітету

РОЗДІЛ V. МІСЦЕВІ ДЕРЖАВНІ АДМІНІСТРАЦІЇ

Глава 12. Засади організації місцевих державних адміністрацій

Стаття 101. Місцеві державні адміністрації в системі органів виконавчої влади

Стаття 102. Основні завдання місцевих державних адміністрацій

Стаття 103. Відносини місцевих державних адміністрацій з органами місцевого самоврядування

Глава 13. Склад та організація діяльності обласних ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ

Стаття 104. Голова обласної державної адміністрації

Стаття 105. Повноваження голови обласної державної адміністрації

Стаття 106. Заступник голови обласної державної адміністрації

Стаття 107. Секретар обласної державної адміністрації

Стаття 108. Склад обласної державної адміністрації

Стаття 109. Секретаріат обласної державної адміністрації

Стаття 110. Патронатна служба голови обласної державної адміністрації

Стаття 111. Акти обласних державних адміністрацій

Глава 14. КОМПЕТЕНЦІЯ Обласних ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ

Стаття 112. Повноваження обласних державних адміністрацій у політико-правовій сфері

Стаття 113. Повноваження обласних державних адміністрацій у фінансово-економічній сфері

Стаття 114. Повноваження обласних державних адміністрацій у сфері розвитку територій, транспорту та зв’язку

Стаття 115. Повноваження обласних державних адміністрацій у сфері агропромислового комплексу та екології

Стаття 116. Повноваження обласних державних адміністрацій у соціально-гуманітарній сфері

Глава 15. Районні державні адміністрації

Стаття 117. Голова районної державної адміністрації

Стаття 118. Склад районної державної адміністрації

Стаття 119. Секретаріат районної державної адміністрації

Стаття 120. Акти районних державних адміністрацій

Стаття 121. Особливості діяльності районних державних адміністрацій в Автономній Республіці Крим

Стаття 122. Компетенція районних державних адміністрацій

РОЗДІЛ VI. Порядок ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Стаття 123. Чисельність та порядок забезпечення діяльності органів виконавчої влади

Стаття 124. Умови оплати праці та матеріального забезпечення службовців та працівників органів виконавчої влади

Стаття 125. Умови оплати праці та відпустки осіб, які займають державні політичні посади в органах виконавчої влади

Стаття 126. Матеріальне забезпечення членів Кабінету Міністрів України та керівників інших органів виконавчої влади

Стаття 127. Гарантії особам, які займають державні політичні посади в органах виконавчої влади

Стаття 128. Пенсійне забезпечення колишніх членів Кабінету Міністрів України

Стаття 129. Відповідальність посадових та службових осіб органів виконавчої влади

РОЗДІЛ VIІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ