preloader

Що вас цікавить?

Презентовано пакет реформ, які мають реанімувати та об’єднати країну (відео)

09.03.2014
Кримінальна юстиція /
Органи кримінальної юстиції

7 березня в Києві відбулася презентація ініціативи «Реанімаційний пакет реформ», на якій було запропоновано ряд законодавчих змін, що в короткостроковій перспективі мають бути втілені в Україні


7 березня 2014 року в Києві відбулася презентація ініціативи «Реанімаційний пакет реформ», на якій було запропоновано ряд законодавчих змін, що в короткостроковій перспективі мають бути втілені в Україні.

Організатори заходу – Громадський сектор Євромайдану та партнерство «Новий громадянин» за участі експертних та бізнес-середовищ. Серед запропонованих реформ були: адміністративна, судова, антикорупційна, податкова, реформа децентралізації та регіонального розвитку, прокуратури, органів правопорядку, виборчого законодавства.

Також було озвучено реформи суспільних інститутів, зокрема: освітня, земельна, пенсійна реформа та реформа системи соціального захисту, охорони здоров’я, дерегуляція і стимулювання розвитку підприємництва та інвестицій.

Про реформу органів правопорядку розповів Олександр Банчук, експерт Центру політико-правових реформ (ЦППР).

Нагадаємо, що Асоціація УМДПЛ спільно із ЦППР працює над концепцією реформи правоохоронних органів в Україні. Результатом роботи стане підготовлений експертами громадянського суспільства документ, який буде запропонований політичним силам, що візьмуться відновлювати довіру населення до силових структур після завершення політичної кризи в країні.

Експерти, що працюють над проектом, запрошують усіх, хто має пропозиції та ідеї стосовно реформування правоохоронних органів, контактувати із робочою групою за електронною адресою: police.reform.ua@gmail.com.

Основні складові реформи:

1) Деполітизація полягає у виділенні поліцейського органу з Міністерства внутрішніх справ і позбавленні міністра (як політичної особи) повноважень щодо оперативного управління міліцією.

2) Децентралізація має надати виключно громадам повноваження щодо забезпечення публічного правопорядку і безпеки на території населених пунктів і об’єктів місцевого значення (автошляхи, озера, парки, ліси). Керівництво й особовий склад сил місцевої поліції безпеки необхідно обирати всією громадою або місцевою радою. Держава, своєю чергою, повинна залишити за собою розслідування правопорушень і забезпечення безпеки на об’єктах регіонального і державного значення. Децентралізація поліції повинна відбуватися одночасно із адміністративно-територіальною реформою.

3) Девоєнізація повинна змінити статус поліції і перетворити її з військового формування у службу, яка надає суспільству послуги щодо забезпечення безпеки і правопорядку. Поліцейські повинні визнаватися публічними службовцями, а не військовослужбовцями. Звання офіцерів поліції повинні бути відмінними від військових звань. Також в апарат міністерства й територіальних органів поліції слід залучати виключно цивільних державних службовців. Внутрішнім військам не місце в системі нової поліції.

4) Уніфікація діяльності досягається унормуванням єдиних правил і стандартів застосування поліцейських заходів, в тому числі спеціальних засобів і зброї. Слід закріпити принцип пропорційності застосування цих заходів.

5) Прозорість полягає у запровадженні виключно конкурсного добору на посади поліцейських, в тому числі керівного складу, відкритих дисциплінарної процедури і порядку звільнення осіб із служби в поліції. Необхідне також забезпечення участі громадськості в зазначених процедурах.

6) Професіоналізація передбачає закріплення чітких процедур просування по службі, закріплення обов’язку періодичного підвищення кваліфікації поліцейських, а також навчання кандидатів на керівні посади. Система відомчих навчальних закладів потребує суттєвого скорочення. Надати право поліцейським об’єднуватися у професійну організацію, урегульовану законом.

7) Поліція – для поліцейських функцій. Надалі поліція не повинна займатися реєстрацією транспортних засобів, здійснювати контроль за торгівлею транспортними засобами, надавати дозволи на перевезення небезпечних вантажів, ліцензувати окремі види господарської діяльності, надати охоронні послуги на платній основі, контролювати ветеринарно-санітарні правила.

Закони, необхідні для проведення реформи:

1. Закон України «Про поліцію»

2. Закон України «Про муніципальну поліцію»