Що вас цікавить?

Представники адміністративної юстиції Франції і Литви відвідали Центр політико-правових реформ

17.01.2012
Загальні новини /
Новини ЦППР

17 січня 2012 р. ЦППР відвідали Голова Верховного адміністративного суду Литви Річардас Пілічаускас і суддя Адміністративного трибуналу м. Гренобль (Франція) Крістіан Соньйо.


17 січня 2012 р. Центр політико-правових реформ відвідали Голова Верховного адміністративного суду Литви Річардас Пілічаускас і суддя Адміністративного трибуналу м. Гренобль (Франція) Крістіан Соньйо

На фото (справа наліво):

  • Голова Верховного адміністративного суду Литви Р.Пілічаускас,
  • суддя Адміністративного трибуналу м. Гренобль К.Соньйо,
  • представники Центру політико-правових реформ –  І.Коліушко і Р.Куйбіда.

Гості розповіли про особливості адміністративної юстиції у їхніх країнах. І у Франції, і в Литві адміністративні суди повністю відокремлені від судів, які вирішують цивільні справи. Для вирішення спорів щодо юрисдикції у Франції діє Трибунал з конфліктів, а в Литві – спеціальна палата у складі двох суддів Верховного Суду і двох суддів Верховного адміністративного суду. Що стосується застосування матеріального права, то на практиці інколи зустрічаються розбіжності у підходах, що існують в системі адміністративних судів та в судах загальної юсрисдикції.

Щодо адміністративних договорів, то у Франції такими визнаються переважна більшість договорів, однією зі сторін у яких є державний чи муніципальний орган. У Литві сфера застосування адміністративних договорів значно вужча – там взагалі у законах відсутній такий термін. Але адміністративні суди розглядають спори стосовно договорів, укладених на підставі норм адміністративного права (наприклад, договір між податковим органом і платником податку щодо погодження розміру податку).

Голова правління Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко  розповів гостям про становлення адміністративної юстиції в Україні та труднощі сучасного етапу її розвитку. Також пояснив логіку побудови системи адміністративних судів в Україні.  На його думку, проблеми з розмежуванням юрисдикції пов’язані зокрема з тим, що господарські суди розглядають справи між юридичними особами, а такий статус можуть мати й органи влади. Водночас спори з органами влади вирішують адміністративні суди. Суддям часто важко відрізнити, чи орган влади у спірних правовідносинах діє як юридична особа нарівні з іншими приватними особами, чи реалізує свої владні повноваження, зокрема, й укладаючи договір.

Заступник Голови правління Центру Роман Куйбіда повідомив про походження терміну “адміністративний договір” в українському законодавстві. Його використано лише в Кодексі адміністративного судочинства – для окреслення компетенції адміністративних судів. Автори проекту Кодексу сподівалися, що це дасть можливість у майбутньому розширити використання договірного методу регулювання в адміністративних правовідносинах. І справді, коло договорів, які укладають органи владної влади в процесі своєї діяльності, збільшилося. Але в суддів існують труднощі у визначенні правової природи цих договорів.

Представники адміністративної юстиції Литви і Франції відвідують Україну в рамках Twinning-проекту Вищого адміністративного суду України і Європейського Союзу, покликаного сприяти розвиткові адміністративної юстиції в Україні відповідно до європейських стандартів. За результатами візиту вони нададуть рекомендації щодо визначення поняття адміністративного договору.