preloader

Що вас цікавить?

Право на свободу мирних зібрань через призму практики Європейського Суду з прав людини

30.05.2014
Конституціоналізм /
Права людини

У статті проаналізовано практику Європейського Суду з прав людини щодо справ, які випливають із статті 11 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Свобода зібрань та об’єднання)


 У статті проаналізовано практику Європейського Суду з прав людини щодо справ, які випливають із статті 11 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Свобода зібрань та об’єднання).

Автором сформульовано причини, що обумовлюють необхідність вивчення зазначених рішень суб’єктами правозастосовної діяльності в Україні. Проведено групування Рішень Європейського Суду з прав людини зазначеної категорії та детально розглянуто їх зміст. Висловлено рекомендації, спрямовані на покращення нормативного регулювання реалізації громадянами України права на свободу мирних зібрань. Завантажити матеріал