preloader

Що вас цікавить?

Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності: коментар статті 25 Закону «Про запобігання корупції»

13.11.2015
Запобігання корупції /
Стратегія, законодавство і коментарі

1. Частина 1 ст. 25 Закону «Про запобігання корупції» містить три спеціальні форми обмежень (заборон) для осіб, зазначених у п. 1 ст. 3 Закону, з яких існують винятки, а також винятки із винятків (див. Табл. 1).

 


1. Частина 1 ст. 25 Закону «Про запобігання корупції» містить три спеціальні форми обмежень (заборон) для осіб, зазначених у п. 1 ст. 3 Закону, з яких існують винятки, а також винятки із винятків (див. Табл. 1).

Таблиця 1.Обмеження щодо сумісництва

та суміщення з іншими видами діяльності

Заборона Спеціальні винятки Загальний виняток-1 Загальний виняток-2 Винятки з винятку-2
Займатися підприємницькою діяльністю.  – Інше передбачено Конституцією або законами України.  Особи є депутатами ВР АРК, депутатами місцевих рад, членами ВРЮ, народними засідателями і присяжними. Заборона поширюється на депутатів ВР АРК, місцевих рад, які здійснюють свої повноваження у раді на постійній основі, членів ВРЮ, які працюють у ВРЮ на постійній основі.
Займатися іншою оплачуваною діяльністю.  Викладацька, наукова і творча діяльність, медична практика, інструкторська та суддівська практика із спорту. Інше передбачено Конституцією або законами України.  Особи є депутатами ВР АРК, депутатами місцевих рад, членами ВРЮ, народними засідателями і присяжними. Заборона поширюється на депутатів ВР АРК, місцевих рад, які здійснюють свої повноваження у раді на постійній основі, членів ВРЮ, які працюють у ВРЮ на постійній основі.
Входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку.аді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації. Особи здійснюють функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді (спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації. Інше передбачено Конституцією або законами України.  Особи є депутатами ВР АРК, депутатами місцевих рад, членами ВРЮ, народними засідателями і присяжними. Заборона поширюється на депутатів ВР АРК, місцевих рад, які здійснюють свої повноваження у раді на постійній основі, членів ВРЮ, які працюють у ВРЮ на постійній основі.


Народним засідателем є громадянин України, який у випадках, визначених процесуальним законом, та за його згодою вирішує справи у складі суду разом із професійним суддею, а присяжним – громадянин України, якого у випадках, визначених процесуальним законом, залучають до здійснення правосуддя; метою цього в обох випадках є забезпечення згідно з Конституцією України безпосередньої участі народу у здійсненні правосуддя (ст. 58 Закону «Про судоустрій і статус суддів»).

Не підлягають включенню до списків народних засідателів та списків присяжних народні депутати України, члени КМ, судді, прокурори, працівники органів внутрішніх справ та інших правоохоронних органів, військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування, адвокати, нотаріуси, члени ВККС, ВРЮ. Особа, включена до списку народних засідателів або списку присяжних, зобов’язана повідомити суд про обставини, що унеможливлюють її участь у здійсненні правосуддя, у разі їх наявності. Виходячи із зазначеного фактично виключається ситуація, коли особа, уповноважена на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування, яка через помилку стала народним засідателем чи присяжним, скориставшись тим, що на неї не поширюється заборона, визначена у ст. 2