preloader

Що вас цікавить?

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ до проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо проведення конкурсного відбору суддів Конституційного Суду України”

21.01.2021
Конституціоналізм /
Конституційна реформа

Документ у форматі PDF дивіться за посиланням
Чинна редакція Редакція з урахуванням змін
Закон України “Про Конституційний Суд України”
Стаття 12. Конкурсні засади відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду

1. Відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду на конкурсних засадах щодо осіб, яких призначає Президент України, здійснює конкурсна комісія, яку створює Президент України.

Підготовку питання щодо розгляду на конкурсних засадах кандидатур на посаду судді Конституційного Суду у Верховній Раді України здійснює комітет, до предмета відання якого належать питання правового статусу Конституційного Суду України (далі – Комітет), у порядку, визначеному Регламентом Верховної Ради України, з урахуванням положень цієї статті.

Підготовку питання щодо розгляду на конкурсних засадах кандидатур на посаду судді Конституційного Суду з’їздом суддів України (далі – З’їзд) здійснює Рада суддів України.

2. Про початок конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду оголошується на офіційному веб-сайті відповідно Президента України, Верховної Ради України, Ради суддів України не пізніше ніж за три місяці до дня закінчення строку повноважень чи досягнення граничного віку перебування на посаді судді Конституційного Суду або не пізніше одного місяця з дня виникнення вакансії на посаду судді Конституційного Суду в разі, якщо повноваження судді Конституційного Суду припинено чи його звільнено з посади з підстав, передбачених статтею 149-1 Конституції України.

3. Склад конкурсної комісії, створеної Президентом України, формується з числа правників з визнаним рівнем компетентності, які не беруть участі в конкурсному відборі на посаду судді Конституційного Суду.

4. Конкурсна комісія, Комітет, Рада суддів України упродовж одного місяця з дня оголошення про початок конкурсу в межах загального строку проведення конкурсу, передбаченого частиною шостою цієї статті, приймає заяви від осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду і відповідають встановленим Конституцією України вимогам.

До заяви особи, яка виявила намір обійняти посаду судді Конституційного Суду, додаються:

1) автобіографія;

2) мотиваційний лист, у якому викладаються мотиви бути призначеним суддею Конституційного Суду;

3) копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

4) документи, що підтверджують стаж професійної діяльності у сфері права;

5) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, декларація родинних зв’язків судді та декларація доброчесності судді;

6) копія диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, та/або копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні, а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності);

7) письмова згода на обробку персональних даних та оприлюднення копій документів, визначених цією статтею, крім копії документа, визначеного пунктом 3 цієї частини;

8) заява про проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”, або висновок за результатами такої перевірки (за його наявності);

9) письмова згода на проведення спеціальної перевірки відповідно до закону;

10) інші документи, передбачені Законом України “Про запобігання корупції” для проведення спеціальної перевірки.

Конкурсна комісія, Комітет, Рада суддів України після закінчення строку прийняття заяв, передбачених цією частиною, встановлює відповідність осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду, встановленим Конституцією України та цим Законом вимогам.

Щодо кандидатів, які відповідають зазначеним вимогам, оприлюднюються їх автобіографії та мотиваційні листи, а також проводиться спеціальна перевірка у порядку, передбаченому Законом України “Про запобігання корупції”. Стосовно кандидатів, призначення яких здійснюється З’їздом, організовує проведення спеціальної перевірки Рада суддів України.

5. За результатами вивчення документів та відомостей, наданих кандидатами, та співбесіди з ними конкурсна комісія, Комітет, Рада суддів України ухвалює рекомендацію щодо кожного кандидата на посаду судді Конституційного Суду.

Конкурсна комісія, Рада суддів України складають списки кандидатів, рекомендованих на посаду судді Конституційного Суду, на підставі яких суб’єкти призначення приймають відповідні рішення. Такі списки мають містити кількість кандидатур, яка щонайменше втричі перевищує кількість вакансій.

6. Загальний строк проведення конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду становить два місяці.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 12. Конкурсні засади відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду

 1.  Відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду на конкурсних засадах здійснює Спеціальна кваліфікаційна комісія (далі — Комісія) у складі дев’яти осіб.
 2.  Комісія є постійно діючим органом. Члени Комісії беруть участь в її роботі на громадських засадах.
 3.  Членом Комісії може бути призначений громадянин України, який володіє державною мовою, на день призначення досяг сорока років, має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п’ятнадцять років, високі моральні якості, є правником із визнаним рівнем компетентності та відповідає критерію політичної нейтральності. Член Комісії не може належати до політичних партій, профспілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, бути суддею, прокурором, слідчим або державним службовцем. Член Комісії не може бути призначений суддею Конституційного Суду.

Перший склад Комісії формується відповідно до пункту 2 Розділу ІІ Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо проведення конкурсного відбору суддів Конституційного Суду України”.

Члени Комісії замість вибулих кооптуються до її складу за рішенням Комісії ухваленим відповідно до результатів рейтингового голосування членів Комісії за всіх претендентів висунутих діючими членами Комісії.

Повноваження члена Комісії припиняються у разі:

1) добровільної відставки за власною заявою;

2) припинення громадянства України або набуття ним громадянства іншої держави, що встановлено в порядку, визначеному законом;

3) набрання законної сили рішенням суду про визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим, визнання недієздатним або обмежено дієздатним;

4) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього за вчинення ним злочину;

5) смерті.

Рішення про дострокове припинення повноважень члена Комісії ухвалюється більшістю від складу Комісії.

Стаття 12-1. Порядок проведення конкурсів Спеціальною конкурсною комісією

 1.  Засідання Комісії є повноважним, якщо на ньому присутні більше двох третин від її складу (7 або більше членів Комісії).
 2.  Рішення Комісія ухвалює шляхом голосування більшістю від свого складу. Процедурні рішення ухвалюються більшістю від присутніх на засіданні членів Комісії.
 3.  Комісія проводить конкурс претендентів на посаду судді Конституційного Суду України за власним рішенням не рідше одного разу в рік. У випадку існування вакансії в складі Конституційного Суду України і неможливості заповнення її суб’єктами призначення з відібраних на попередніх конкурсах кандидатів, Комісія проводить конкурс не пізніше двомісячного строку.
 1.  Комісія впродовж одного місяця з дня оголошення про початок конкурсу в межах загального строку проведення конкурсу, передбаченого частиною одинадцятою цієї статті, приймає заяви від осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду і відповідають встановленим Конституцією України вимогам. Особа має право брати участь у конкурсному відборі лише один раз в рік.
 2.  До заяви особи, яка виявила намір обійняти посаду судді Конституційного Суду, додаються:

1) автобіографія;

2) мотиваційний лист, у якому викладаються мотиви бути суддею Конституційного Суду;

3) копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

4) документи, що підтверджують стаж професійної діяльності у сфері права;

5) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, декларація родинних зв’язків судді та декларація доброчесності судді;

6) копія диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, та/або копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні, а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності);

7) письмова згода на обробку персональних даних та оприлюднення копій документів, визначених цією статтею, крім копії документа, визначеного пунктом 3 цієї частини;

8) заява про проведення перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади”, або висновок за результатами такої перевірки (за його наявності);

9) письмова згода на проведення спеціальної перевірки відповідно до закону;

10) інші документи, передбачені Законом України “Про запобігання корупції” для проведення спеціальної перевірки.

 1.  Комісія після закінчення строку прийняття заяв, передбачених цією частиною, встановлює відповідність осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду, встановленим Конституцією України та цим Законом вимогам і приймає рішення про допущення їх до конкурсу.
 2.  З метою перевірки та оцінювання високих моральних якостей і визнаного рівня компетентності в сфері права Комісія проводить співбесіду з допущеними до конкурсу претендентами відповідно до затвердженої Комісією методики. Комісія може попередньо давати претендентам тематичні завдання пов’язані з компетентностями необхідними для судді Конституційного Суду.

За результатами перевірки виконаних завдань та проведеної співбесіди члени Комісії виставляють оцінки та встановлюють рейтинговий порядок претендентів.

 1.  За результатами вивчення документів та відомостей, наданих кандидатами, та співбесіди з ними Комісія не менш як двома третинами голосів від її членів ухвалює рішення про рекомендацію щодо кожного кандидата на посаду судді Конституційного Суду.
 2.  Щодо кандидатів, визначених Комісією як таких, що відповідають вимогам Конституції України та даного Закону для призначення на посаду судді Конституційного Суду України, оприлюднюються їх автобіографії та мотиваційні листи, а також проводиться спеціальна перевірка у порядку, передбаченому Законом України “Про запобігання корупції”.

З урахуванням результатів спецперевірки Комісія складає список кандидатів, рекомендованих на посаду судді Конституційного Суду, на підставі яких суб’єкти призначення приймають відповідні рішення. Список публікується в газеті “Голос України” та на офіційному вебсайті Конституційного Суду України. Комісія щороку оновлює список кандидатів у списку, змінюючи та доповнюючи його в разі потреби.

 1.   Особа, включена до списку кандидатів, рекомендованих Комісією на посаду судді Конституційного Суду, може бути призначеною відповідальним суб’єктом на посаду судді Конституційного Суду не пізніше п’яти років з дня включення її до цього списку.
 2.   Загальний строк проведення конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду становить два місяці.

 

Стаття 13. Порядок призначення судді Конституційного Суду Президентом України

1. За результатами конкурсного відбору Президент України видає указ про призначення на посаду судді Конституційного Суду.

2. Президент України призначає особу на посаду судді Конституційного Суду не пізніше трьох місяців із дня припинення повноважень або звільнення з посади судді Конституційного Суду, якого призначив Президент України.

 

 

 

Стаття 13. Порядок призначення судді Конституційного Суду Президентом України

1. За результатами конкурсного відбору Президент України видає указ про призначення на посаду судді Конституційного Суду будь-якої особи зі списку кандидатів, рекомендованих Комісією відповідно до частини десятої статті 12-1 цього Закону, крім тих, які вже були призначені на посаду судді Конституційного Суду.

2. Президент України призначає особу на посаду судді Конституційного Суду не пізніше місяця із дня припинення повноважень або звільнення з посади судді Конституційного Суду, якого призначив Президент України.

 

Стаття 14. Порядок призначення судді Конституційного Суду Верховною Радою України

1. Порядок призначення судді Конституційного Суду Верховною Радою України встановлюється Регламентом Верховної Ради України.

 

 

 

 

 

 

Стаття 14. Порядок призначення судді Конституційного Суду Верховною Радою України

1.  За результатами конкурсного відбору Верховна Рада України приймає постанову про призначення на посаду судді Конституційного Суду будь-якої особи зі списку кандидатів, рекомендованих Комісією відповідно до частини десятої статті 12-1 цього Закону, крім тих, які вже були призначені на посаду судді Конституційного Суду.

Порядок прийняття рішення Верховною Радою України щодо призначення судді Конституційного Суду встановлюється Регламентом Верховної Ради України.

2. Верховна Рада призначає особу на посаду судді Конституційного Суду не пізніше місяця із дня припинення повноважень або звільнення з посади судді Конституційного Суду, якого призначила Верховна Рада України.

 

Стаття 15. Порядок призначення судді Конституційного Суду з’їздом суддів України

1. За результатами конкурсного відбору З’їзд відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх делегатів З’їзду включає кандидатури на посаду судді Конституційного Суду до бюлетеня для таємного голосування.

2. Призначеним на посаду судді Конституційного Суду вважається той кандидат, який у результаті таємного голосування одержав більшість голосів від числа обраних делегатів З’їзду.

Якщо за результатами голосування суддя Конституційного Суду не призначений, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатів, які набрали більшу кількість голосів порівняно з іншими кандидатами.

3. З’їзд призначає особу на посаду судді Конституційного Суду не пізніше трьох місяців із дня припинення повноважень або звільнення з посади судді Конституційного Суду, якого призначив З’їзд.

4. Рішення З’їзду про призначення на посаду судді Конституційного Суду підписують головуючий на З’їзді та секретар.

5. Порядок скликання та порядок проведення з’їзду суддів України визначаються Законом України “Про судоустрій і статус суддів”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 15. Порядок призначення судді Конституційного Суду з’їздом суддів України

1. До бюлетеня для таємного голосування З’їзду включаються всі особи зі списку кандидатів, рекомендованих Комісією відповідно до частини десятої статті 12-1 цього Закону, крім тих, які вже були призначені на посаду судді Конституційного Суду.

2. Призначеним на посаду судді Конституційного Суду вважається той кандидат, який за результатами таємного голосування одержав більшість голосів від обраних делегатів З’їзду.

Якщо за результатами голосування суддя Конституційного Суду не призначений, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатів, які набрали більшу кількість голосів порівняно з іншими кандидатами.

Голосування щодо кожної із наявних вакансій судді Конституційного Суду проводиться окремо.

Якщо рішення про призначення на посаду судді Конституційного Суду України не прийнято, З’їзд звертається до Комісії з вимогою щодо проведення повторного конкурсу.

3. З’їзд призначає особу на посаду судді Конституційного Суду не пізніше місяця із дня припинення повноважень або звільнення з посади судді Конституційного Суду, якого призначив З’їзд.

4. Рішення З’їзду про призначення на посаду судді Конституційного Суду підписують головуючий на З’їзді та секретар.

5. Порядок скликання та порядок проведення з’їзду суддів України визначаються Законом України “Про судоустрій і статус суддів”.

 

 

 

 

 

 

 

Регламент Верховної Ради України
Стаття 208-4. Порядок призначення на посаду суддів Конституційного Суду України

1. Відповідно до пункту 26 частини першої статті 85 Конституції України Верховна Рада призначає на посаду суддів Конституційного Суду України.

2. Відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України здійснюється на конкурсних засадах.

Підготовку питання щодо розгляду на конкурсних засадах кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України у Верховній Раді здійснює комітет, до предмета відання якого належать питання правового статусу Конституційного Суду України.

3. Не пізніш як за три місяці до дня закінчення строку повноважень чи досягнення граничного віку перебування на посаді судді Конституційного Суду України або не пізніше одного місяця з дня виникнення вакансії на посаду судді Конституційного Суду України в разі, якщо повноваження судді Конституційного Суду України припинено чи його звільнено з посади з підстав, передбачених статтею 1491 Конституції України, Апарат Верховної Ради за поданням комітету, до предмета відання якого належать питання правового статусу Конституційного Суду України, оприлюднює інформацію на офіційному веб-сайті Верховної Ради та повідомляє депутатські фракції (депутатські групи) про початок прийому пропозицій депутатських фракцій (депутатських груп) щодо кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України. Депутатська фракція (депутатська група) може запропонувати по одному кандидату на кожну вакантну посаду судді Конституційного Суду України.

Право подання пропозиції щодо кандидата на посаду судді Конституційного Суду України може реалізувати також група позафракційних народних депутатів у кількості, не меншій за кількісний склад найменшої депутатської групи.

4. Депутатська фракція (депутатська група), група позафракційних народних депутатів подає пропозицію щодо кандидата на посаду судді Конституційного Суду України разом із заявою особи, яка виявила намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, та документами, визначеними частиною четвертою статті 12 Закону України “Про Конституційний Суд України”, до комітету, до предмета відання якого належать питання правового статусу Конституційного Суду України, протягом тридцяти календарних днів з дня оголошення про початок прийому пропозицій депутатських фракцій (депутатських груп).

5. Інформація про пропозиції депутатських фракцій (депутатських груп), а також груп позафракційних народних депутатів (у разі подання) та про осіб, які претендують бути обраними на посаду судді Конституційного Суду України, разом із автобіографіями та мотиваційними листами кандидатів оприлюднюються Апаратом Верховної Ради на офіційному веб-сайті Верховної Ради на наступний робочий день після закінчення строку прийняття заяв кандидатів.

6. Комітет, до предмета відання якого належать питання правового статусу Конституційного Суду України, розглядає заяву особи, яка виявила намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, та документи, подані з пропозиціями депутатських фракцій (депутатських груп), і приймає рішення про відповідність особи вимогам, встановленим Конституцією України, Законом України “Про Конституційний Суд України”.

Кандидати, щодо яких прийнято рішення про їх невідповідність вимогам, встановленим Конституцією України, Законом України “Про Конституційний Суд України”, припиняють участь у конкурсі.

Документи кандидата на посаду судді Конституційного Суду України, який відповідає таким вимогам, комітет, до предмета відання якого належать питання правового статусу Конституційного Суду України, подає до Апарату Верховної Ради для організації проведення спеціальної перевірки щодо цього кандидата.

Апарат Верховної Ради у триденний строк після отримання від центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної служби, інформації про результати спеціальної перевірки передає до комітету, до предмета відання якого належать питання правового статусу Конституційного Суду України, довідку про результати спеціальної перевірки.

Після отримання довідки про результати спеціальної перевірки щодо всіх кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України комітет, до предмета відання якого належать питання правового статусу Конституційного Суду України, проводить співбесіди з кандидатами, які пройшли спеціальну перевірку.

За результатами співбесід з кандидатами, комітет, до предмета відання якого належать питання правового статусу Конституційного Суду України, ухвалює рекомендацію щодо кожного кандидата на посаду судді Конституційного Суду України.

Комітет, до предмета відання якого належать питання правового статусу Конституційного Суду України, подає на розгляд Верховної Ради щодо кожного кандидата на посаду судді Конституційного Суду України рекомендацію, довідку про результати спеціальної перевірки та інші документи, подані кандидатом.

7. Усі документи (крім інформації з обмеженим доступом), зазначені в абзаці сьомому частини шостої цієї статті, надаються народним депутатам не пізніш як за три дні до розгляду Верховною Радою відповідного питання.

8. Кожен із кандидатів має право до початку голосування виступити на пленарному засіданні Верховної Ради.

Народні депутати можуть ставити запитання до кандидата на пленарному засіданні Верховної Ради щодо будь-якої інформації стосовно кандидата, крім інформації, яка стосується його приватного життя і щодо якої відсутні розумні підстави вважати, що вона може бути важливою для визначення здатності кандидата належним чином виконувати повноваження судді Конституційного Суду України, а також інформації, що становить державну таємницю.

В обговоренні кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України беруть участь представники депутатських фракцій (депутатських груп), представники комітетів, народні депутати.

9. Після виступів кандидатів та обговорення кандидатур проводиться голосування.

10. Відбір на посади судді Конституційного Суду України здійснюється Верховною Радою відкритим рейтинговим голосуванням по кожному кандидату окремо.

Верховна Рада призначає суддів Конституційного Суду України списком, визначеним за підсумками рейтингового голосування, відповідно до кількості вакантних посад відкритим голосуванням більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради.

У разі якщо вакантною є одна посада судді Конституційного Суду України, Верховна Рада призначає, відкритим голосуванням більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради, на посаду того кандидата, який за підсумками рейтингового голосування отримав найбільшу кількість голосів народних депутатів.

Якщо рішення про призначення на посади суддів (судді) Конституційного Суду України не прийнято, оголошується повторний конкурс, який проводиться відповідно до процедури, визначеної цією статтею.

11. Рішення про призначення на посади суддів Конституційного Суду України оформлюється постановою Верховної Ради.

Стаття 208-4. Порядок призначення на посаду суддів Конституційного Суду України

1. Верховна Рада України призначає на посаду суддів Конституційного Суду України за результатами конкурсного відбору  зі списку кандидатів, рекомендованих Спеціальною кваліфікаційною комісією відповідно до частини десятої статті 12-1 Закону України “Про Конституційний Суд України”, крім тих, які крім тих, які вже були призначені на посаду судді Конституційного Суду України.

2. Підготовку питання щодо розгляду на пленарному засіданні питання про призначення судді Конституційного Суду України у Верховній Раді здійснює комітет, до предмета відання якого належать питання регламенту.

3. Не пізніш як за три дні до розгляду Верховною Радою відповідного питання народним депутатам України надаються всі документи  (крім інформації з обмеженим доступом), які стосуються кандидатів, рекомендованих до призначення.

4. Кожен із кандидатів має право до початку голосування виступити на пленарному засіданні Верховної Ради.

Народні депутати можуть ставити запитання до кандидата на пленарному засіданні Верховної Ради щодо будь-якої інформації стосовно кандидата, крім інформації, яка стосується його приватного життя і щодо якої відсутні розумні підстави вважати, що вона може бути важливою для визначення здатності кандидата належним чином виконувати повноваження судді Конституційного Суду України, а також інформації, що становить державну таємницю.

5. Після виступів кандидатів та обговорення кандидатур проводиться голосування.

6. Відбір на посади судді Конституційного Суду України здійснюється Верховною Радою відкритим рейтинговим голосуванням по кожному кандидату окремо.

Верховна Рада призначає суддів Конституційного Суду України списком, визначеним за підсумками рейтингового голосування, відповідно до кількості вакантних посад відкритим голосуванням більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради.

У разі якщо вакантною є одна посада судді Конституційного Суду України, Верховна Рада призначає, відкритим голосуванням більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради, на посаду того кандидата, який за підсумками рейтингового голосування отримав найбільшу кількість голосів народних депутатів.

Якщо рішення про призначення на посади суддів (судді) Конституційного Суду України не прийнято, Верховна Рада звертається до Спеціальної кваліфікаційної комісії з вимогою щодо проведення повторного конкурсу.

7. Рішення про призначення на посади суддів Конституційного Суду України оформлюється постановою Верховної Ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народні депутати України


ІІ. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Перший склад Спеціальної кваліфікаційної комісії затверджується постановою Верховної Ради України у складі дев’яти осіб не пізніше трьох місяців з дня набрання чинності  цим законом за поданням п’ятьох кандидатів зборами суддів Конституційного Суду України у відставці  та чотирьох кандидатів міжнародних організацій, з якими Україна співпрацює у сфері верховенства права, правосуддя, запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України.

3. У роботі зборів суддів Конституційного Суду України у відставці щодо призначення членів Спеціальної кваліфікаційної комісії беруть участь судді у відставці, які обіймали посаду судді Конституційного Суду України в період часу з 1996 рік по 2006 рік (включно), і які на день набрання чинності цим Законом не належать до політичних партій чи професійних спілок, не є обраними на виборну посаду в органі державної влади чи органі місцевого самоврядування, не мають будь-якого іншого представницького мандату. Збори суддів Конституційного Суду України у відставці скликаються найстаршим суддею Конституційного Суду України у відставці і проводяться протягом двадцяти днів з дня набрання чинності цим Законом. Збори суддів  Конституційного Суду України у відставці самостійно визначають порядок своєї роботи щодо призначення членів Спеціальної кваліфікаційної комісії.

4. Міжнародні та іноземні організації протягом двадцяти днів з дня набрання чинності цим Законом делегують членів Спеціальної кваліфікаційної комісії. Кожна міжнародна організація, з якою Україна співпрацює у сфері верховенства права, правосуддя, запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України, може делегувати не більше одного кандидата до складу Спеціальної кваліфікаційної комісії, з яких будуть обиратися члени Спеціальної кваліфікаційної комісії шляхом жеребкуванням.

5. Перший конкурсний відбір Спеціальна кваліфікаційна комісія оголошує протягом двох місяців з дня набрання чинності постанови Верховної Ради України про затвердження першого складу Спеціальної кваліфікаційної комісії.

6. З метою встановлення для цілей кваліфікаційного оцінювання відповідності кандидатів на посади суддів Конституційного Суду України  критеріям високих моральних якостей (доброчесності), зокрема, щодо законності джерел походження майна, відповідності рівня життя кандидата або членів його сім’ї задекларованим доходам, відповідності способу життя кандидата його статусу, а також визнаного рівня правничої компетентності (наявності знань та практичних навичок для розгляду справ, віднесених до повноважень Конституційного Суду України), перший склад Спеціальної кваліфікаційної комісії розробить, затвердить та офіційно опублікує відповідні методики оцінювання кандидатів на посади суддів Конституційного Суду України.

7. Забезпечення діяльності Спеціальної кваліфікаційної комісії покладається на Міністерство юстиції України.  Фінансування діяльності першого складу Спеціальної кваліфікаційної комісії може здійснюватися із залученням міжнародної технічної допомоги.

Аналітичний матеріал підготовлено в межах проєкту “Налагодження громадсько-парламентської взаємодії у конституційному процесі”, що реалізується Центром політико-правових реформ у межах Програми USAID РАДА, що виконується Фондом Східна Європа, за участі експертів Громадської мережі публічного права та адміністрації UPLAN у межах Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).