preloader

Що вас цікавить?

Перегляд Верховним Судом України

08.09.2013
Судівництво

← На стартову сторінку порталу  ← На сторінку “”Я – учасник цивільного процесу””   Мапа порталу

Перегляд рішення Верховним Судом України

На результатах розгляду цивільної справи може позначитися низка обставин, які можуть бути підставою для перегляду судових рішень Верховним Судом України. Перегляд судового рішення Верховним Судом України можна ініціювати у випадках неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах; а також у разі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом.

1. Хто має право ініціювати перегляд?

2. Мотиви і предмет перегляду

3. Як звернутися до суду про перегляд?

4. Допуск справи до провадження

 

1. Хто має право ініціювати перегляд?

Право на звернення із заявою про перегляд судового рішення Верховним Судом мають сторони та інші особи, які брали участь у справі. Таку заяву також має право подати особа, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною.

Особи, які мають право подати заяву про перегляд судового рішення Верховним Судом, можуть звертатися до суду особисто або через свого представника – незалежно від того, чи брав такий представник участь у процесі розгляду справи судом першої, апеляційної чи касаційної інстанцій.

 

2. Мотиви і предмет перегляду

Завданням перегляду судових рішень Верховним Судом є перевірка судових рішень касаційної інстанції в цивільних справах на предмет правильності застосування права у випадках:

1) неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах;

2) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом. Міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, сьогодні насамперед є Європейський суд з прав людини.

Таким чином, предметом перегляду у Верховному Суді можуть бути:

1) судове рішення касаційної інстанції у цивільній справі, яке разом з іншим рішенням касаційної інстанції свідчить про неоднакове застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права у подібних правовідносинах;

2) рішення національного суду у цивільній справі, яке необхідно переглянути для усунення порушення Україною міжнародних зобов’язань, встановленого міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною. 

 

3. Як звернутися до суду про перегляд?

Щоб ініціювати перегляд судового рішення Верховним Судом України потрібно звернутися із відповідною заявою. Якщо Ви оскаржуєте судове рішення внаслідок неоднакового застосування судами касаційної інстанції однієї й тієї ж норми матеріального права у подібних правовідносинах, то заяву потрібно подати протягом трьох місяців:

1) з дня ухвалення судового рішення у Вашій справі;

або 2) з дня ухвалення судового рішення в іншій справі, яке свідчить про неоднакове застосування норми права (якщо таке рішення було ухвалене пізніше), але не пізніше одного року з дня ухвалення судового рішення у Вашій справі.

Якщо ж заява стосується перегляду судового рішення з підстав встановлення Європейським судом з прав людини порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом, то заяву про перегляд потрібно подати не пізніше одного місяця з дня, коли особі, на користь якої ухвалено рішення Європейського суду, стало відомо про набуття цим рішенням статусу остаточного.Остаточними відповідно до ст. 44 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод є:

1) рішення Великої палати Європейського суду з прав людини;

2) рішення палати Європейського суду з прав людини, якщо сторони заявили про те, що вони не будуть звертатися з клопотанням про передавання справи на розгляд Великої палати; або через 3 місяці від дати ухвалення рішення, якщо клопотання про передання справи на розгляд Великої палати не було заявлене; або якщо колегія Великої палати відхилила клопотання про передання справи на розгляд Великої палати.

Заяву про перегляд судового рішення слід подавати у письмовій формі через Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ, але адресатом у ній має бути зазначений Верховний Суд.

У разі якщо Ви подасте заяву про перегляд судового рішення Верховним судом України з недотриманням установленого строку, але подаючи заяву, зазначите поважні причини його пропущення, суд може поновити строк, якщо визнає такі причини обґрунтованими. Однак, якщо у заяві Ви не порушите питання про поновлення строку, заява про перегляд судового рішення залишиться без розгляду.

За подання заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом сплачується судовий збір, який визначається відповідно до конкретної категорії справи (див. питання «Судовий збір і як його сплачувати»), крім випадків звільнення від його сплати або подання заяви про перегляд судового рішення з підстави встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною (Європейським судом з прав людини), порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом.

Слід мати на увазі, що якщо при оформленні заяви Ви не врахуєте якоїсь із вимог, Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ письмово повідомить Вас про виявлені недоліки Вашої заяви та запропонує усунути їх у встановлений строк (ч. 2 ст. 359 ЦПК).

Якщо Ви своєчасно виправите помилки, вважатиметься, що Ви подали заяву про перегляд судового рішення Верховним Судом тоді, коли вона вперше надійшла до Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Якщо у зазначений судом строк Ви не усунете недоліки заяви, тоді суд поверне Вашу заяву. Крім цього, суд поверне заяву, якщо її було подано особою, яка не має права на її подання; заяву підписано особою, яка не має повноважень на ведення справи; є ухвала Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ про відмову у допуску справи до провадження за наслідками її розгляду, постановлена з аналогічних підстав. Повернення заяви не перешкоджає повторному зверненню у випадку належного оформлення заяви або з інших підстав ніж ті, які вже були предметом розгляду.

За відсутності підстав для повернення заяви, у якій міститься клопотання про витребування копії рішення Європейського суду з прав людини, суд невідкладно має постановити ухвалу про витребування такої копії рішення разом з її автентичним перекладом в органу, відповідального за координацію виконання рішень міжнародної судової установи.

 

4. Допуск справи до провадження

Після надходження заяви про перегляд судового рішення Верховним Судом вона проходить процедуру допуску до провадження у Вищому спеціалізованому суді з розгляду цивільних і кримінальних справ. Питання про допуск вирішує колегія у складі п’яти суддів Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ (без участі суддів, які ухвалили рішення щодо якого подано заяву про перегляд) протягом 15 днів після надходження заяви, а у разі витребування копії рішення Європейського суду з прав людини, – протягом 15 днів після надходження такої копії. Про прийняття рішення про допуск справи суд постановляє ухвалу, яка разом із копією заяви надсилається особам, які беруть участь у справі.

Якщо під час розгляду питання про допуск справи з підстави встановлення Європейським судом з прав людини порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом, буде встановлено, що порушення є наслідком недотримання норм процесуального права, то відповідна справа вирішуватиметься Вищим спеціалізованим судом України з розгляду цивільних і кримінальних справ за правилами, встановленими для перегляду справ у касаційному порядку.

У інших випадках, у разі допуску справи до провадження у Верховному Суді, Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом 5 днів з дня постановлення ухвали про допуск надсилає справу разом із заявою про перегляд судового рішення та доданими до неї документами до Верховного Суду.

Ухвали про допуск справи до провадження, а також відмову в допуску оскаржувати не можна.

За наслідками перегляду судового рішення Верховний Суд у разі задоволення заяви може скасовувати судове рішення у Ваші справі повністю або частково і ухвалите нове судове рішення, яке буде містити висновок про правильне застосування норми матеріального права щодо

спірних правовідносин та обґрунтування помилковості висновків суду касаційної інстанції з цього питання.

Якщо ж судове рішення у Вашій справі  переглядається з підстави встановлення Європейським судом з прав людини порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні Вашої справи судом, то Верховний Суд скасує відповідне рішення повністю або частково і направить справу на новий розгляд до суду, який ухвалив оскаржуване рішення.

Ухвалені за наслідками перегляду справи рішення Верховного Суду не підлягають оскарженню.