preloader

Що вас цікавить?

Оцінка населенням України якості надання адміністративних послуг

24.04.2013
Адміністративні послуги

Результати соціологічного опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва» та Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення Центру політико-правових реформ та за фінансової підтримки Європейського Союзу


У порівнянні з 2009 роком значно зросла кількість тих, хто протягом року звертався  до органів влади за певними адміністративними послугами – з 36% до 47.5% .

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва» та Київським міжнародним інститутом соціології на замовлення Центру політико-правових реформ та за фінансової підтримки Європейського Союзу. Ці дані на прес-конференції в УНІАН на тему «Якість адміністративних послуг в Україні – оцінка громадян» оприлюднила Ірина Бекешкіна, директор Фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва».

В оцінці якості надання адміністративних послуг думки населення України поділилися: 33%  зали задовільну оцінку, 32% – погану. Оцінюють якість надання адміністративних  як добру значно менше – 12%. Найбільше позитивних оцінок якості адміністративних послуг були виставлені у Західному регіоні (18%), негативних – у Південному (37%). Серед тих, хто особисто отримував адміністративні послуги, оцінки дещо гірші: негативно оцінюють якість надання послуг 41%, задовільно – 37% і добре – 14%.

Серед найбільш позитивних елементів при надання адміністративних послуг найчастіше зазначалися коректність поведінки посадових осіб (19%), чітке пояснення  щодо усіх обставин справи та потрібних  документів (16%).  швидкий розгляд справи (16%). Жодних позитивних елементів у отриманні послуг не побачили 21% серед тих, хто по послуги звертався.

Серед найбільш негативних  елементів при надання адміністративних послуг найчастіше зазначалися великі черги (23%),  відсутність чітких пояснень  щодо усіх обставин справи та потрібних  документів (17%), тяганина із розглядом  справи (17%). Жодних негативних  елементів у отриманні послуг не побачили 21% серед тих, хто по послуги звертався.

Протягом останніх 12 місяців 11%  населення давали хабарі за надання адміністративних послуг, 76% – не давали і ще 13% відмовилися відповідати на це запитання. Найбільше хабарів давали у Центральному регіоні (14%, переважно за рахунок Києва та Київської області), а найбільше відмов було у Східному регіоні – 20%). 

Згідно з даними опитування, хабарі більшою мірою мають «ініціативний» характер – на думку 35% населення, люди дають хабарі тому, що «так простіше  і легше вирішити їхні проблеми», причому у порівнянні з даними 2009 року такі умонастрої зросли на 13%. Ще 26% вважають, що хабарі – «це вже норма нашого життя» ( і ця мотивація теж зросла ц порівнянні з 2009 роком на 5%). Лише 19% – стільки ж, як і у 2009 році –  відповіли, що «люди дають хабарі тому, що з них цього вимагають%.  На складність і заплутаність законодавства послалися 7% опитаних (у 2009 році – 3%), а на вдячність чи на бажання мати те, що не належить за законом послалися лише 3% і 4%.

Як і в 2009 році, населення вважає основними дієвими засобами у боротьбі з корупцією засоби каральні:  звільнення з роботи без права займати посади в органах влади (54%) та посилення кримінальної відповідальності чиновників (збільшення строку позбавлення волі) (46%). Певна частина суспільства бачить  можливості боротьби з корупцією й на інших шляхах –   вдосконалення законодавства, щоб там не було шпарин для корупції (23%), посилення громадянського суспільства – громадський контроль за діями влади (22%), викриття фактів корупції через засоби масової інформації (20%), правове виховання громадян, щоб вони знали свої права (19%), прозорість i відкритість у діяльності всіх органів влади (19%), причому оцінка можливої ефективності  дій громадянського суспільства у боротьбі з корупцією дещо зросла у порівнянні з 2009 роком.

Абсолютна більшість населення – 67% – не знайома з діяльністю місцевої чи державної влади з надання адміністративних послуг. Знають про створення центрів надання адміністративних послуг 8%, про спрощення процедур надання окремих адміністративних послуг – 12%, а про  створення офіційних веб-ресурсів що стосуються адміністративних послуг – взагалі лише 4%. 

***

Дослідження проводилося на замовлення Центру політико-правових реформ Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва та Київським міжнародним інститутом соціології з 5 по 13 березня 2013 року. Польовий етап тривав з 6 по 12 березня 2013 року. Опитування проводилося в 109 населених пунктах (PSU) у всіх областях України та в автономній республіці Крим. Методом інтерв'ю опитано 2037 респонденти за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.  Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Для порівняння наводяться результати загальнонаціонального опитування,  проведеного у березні  2009 року на замовлення Центру політико-правових реформ Фондом „Демократичні ініціативи” разом з фірмою „Юкрейніан соціолоджі сервіс”.  Усього було опитано 1800 респондентів за вибіркою, яка репрезентує доросле населення України (старше 18 років). Статистична похибка вибірки не перевищує 2.5%. 

Таблиця з даними опитування

Фоторепортаж із презентації результатів опитування