preloader

Що вас цікавить?

Оскарження за нововиявленими обставинами

25.08.2013
Судівництво /
Цивільне судочинство

← На стартову сторінку порталу  ← На сторінку “”Мені довелось стати учасником кримінального процесу”” <  Мапа порталу

Я хочу оскаржити рішення в порядку провадження за нововиявленими обставинами

1. Якими є підстави для здійснення кримінального провадження за нововиявленими обставинами?

2. Хто має право подати заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами?

3. В який строк необхідно звернутися із заявою про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами?

4. Яке судове рішення може бути прийняте за наслідками кримінального провадження за нововиявленими обставинами?

 

1. Якими є підстави для здійснення кримінального провадження за нововиявленими обставинами?

Відповідно до ст. 459 КПК нововиявленими обставинами визнаються:

  1. штучне створення або підроблення доказів, неправильність перекладу висновку і пояснень експерта, завідомо неправдиві показання свідка, підозрюваного, обвинуваченого, на яких ґрунтується вирок;
  2. зловживання слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду під час кримінального провадження;
  3. скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення вироку чи постановлення ухвали, що належить переглянути;
  4. визнання Конституційним Судом України неконституційності закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом;
  5. інші обставини, які не були відомі суду на час судового розгляду при ухваленні судового рішення і які самі по собі або разом із раніше виявленими обставинами доводять неправильність вироку чи ухвали, що належить переглянути.

 

2. Хто має право подати заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами?

Перегляд судового рішення будь-якої інстанції, яке набрало законної сили за нововиявленими обставинами, здійснюється на підставі заяви учасника того судового провадження, в якому було постановлено таке рішення.

 

3. В який строк необхідно звернутися із заявою про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами?

КПК (ст. 461) встановлено кілька можливих строків звернення із заявою про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами:

  1. загальний строк – 3 місяці від дня, коли особа, яка звертається до суду, дізналася або могла дізнатися про ці обставини;
  2. в межах строків давності притягнення до кримінальної відповідальності (зокрема, при перегляді виправдувального вироку);
  3. без обмеження строку – у випадку наявності обставин, які підтверджують невинуватість засудженого або вчинення ним менш тяжкого кримінального правопорушення.

 

4. Яке судове рішення може бути прийняте за наслідками кримінального провадження за нововиявленими обставинами?

Суд за наслідками кримінального провадження за нововиявленими обставинами має право:

  • скасувати вирок чи ухвалу і ухвалити новий вирок чи постановити ухвалу;
  • залишити заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами без задоволення.

При ухваленні нового рішення суд користується повноваженнями суду відповідної інстанції.