preloader

Що вас цікавить?

Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України

25.07.2013
Кримінальна юстиція /
Кримінальний процес

Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. За редакцією О.Банчука, Р.Куйбіди, М.Хавронюка

У коментарі докладно, з урахуванням положень Конституції і законів України, міжнародних договорів, інших актів законодавства, рішень Європейського суду з прав людини та національної судової практики, роз’яснено положення нового Кримінального процесуального кодексу України. 

Для суддів, прокурорів, слідчих, співробітників оперативно-розшукових підрозділів, адвокатів і юридичних консультантів, викладачів і наукових працівників, аспірантів і студентів юридичних навчальних закладів. Буде корисний усім, хто цікавиться питаннями кримінально-правової охорони конституційних прав та свобод людини і громадянина, інтересів суспільства та держави.