preloader

Що вас цікавить?

Моніторинг впровадження інституту конституційної скарги

21.11.2017
Конституціоналізм /
Конституційний Суд

Центр політико-правових реформ розпочав моніторинг імплементації інституту конституційної скарги з метою сприяння встановленню справедливого захисту прав осіб в Конституційному Суді України


          

 

Моніторинг впровадження інституту конституційної скарги

Центр політико-правових реформ в межах проекту «Конституційна скарга: новий інститут захисту прав громадян в Україні» за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Програми «Нове правосуддя» розпочав моніторинг імплементації інституту конституційної скарги з метою сприяння встановленню справедливого захисту прав осіб в Конституційному Суді України. Перші результати моніторингу будуть оприлюдненні у березні 2018 року.

В результаті моніторингу планується ідентифікація проблем імплементації нового інституту конституційної скарги насамперед в частині захисту громадянами своїх конституційних прав через подання конституційної скарги та відповідно надання рекомендацій щодо вирішення ідентифікованих проблем.

Нагадаємо,  що внаслідок конституційної реформи щодо правосуддя з 30 вересня 2016 року (дня набрання чинності конституційними змінами) юридичні та фізичні особи в Україні отримали конституційне право на подання конституційної скарги до Конституційного Суду. Так, 2 червня 2016 року Парламент ухвалив Закон України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» № 1401-VIII, яким зокрема розширив доступ громадян та юридичних осіб до Конституційного Суду України через запровадження інституту конституційної скарги.  

Відповідно до нової ст. 1511 Конституції України, сьогодні Конституційний Суд вирішує питання про відповідність Конституції України (конституційність) закону України за конституційною скаргою особи, яка вважає, що застосований в остаточному судовому рішенні в її справі закон України суперечить Конституції України. Конституційна скарга може бути подана в разі, якщо всі інші національні засоби юридичного захисту вичерпано.

З метою забезпечення реалізації нового конституційного права осіб на конституційну скаргу 13 липня 2017 року Верховна Рада ухвалила нову редакцію Закону України «Про Конституційний Суд України» (далі – Закон). Парламент врегулював процедуру розгляду конституційних скарг Конституційним Судом з запізненням майже в рік, оскільки нове конституційне право виникло з 30 вересня 2016 року, а процедура розгляду скарг на рівні закону була врегульована лише в липня 2017 року. На цей момент до КСУ вже надійшло 408 скарг[1]. При цьому слід зазначити, що законодавчого врегулювання недостатньо для початку практичного розгляду скарг Конституційним Судом. Деякі правила процедури розгляду конституційний скарг має встановити безпосередньо Конституційний Суд у своєму Регламенті (частина друга статті 3 Закону). На жаль нової редакції Регламенту КСУ станом на 20 листопада 2017 року ще не ухвалив.

Так, у Законі встановлено порядок подання та розгляду конституційної скарги, вимоги до форми та змісту конституційної скарги, повноваження колегій, сенатів та Великої палати щодо роботи з конституційною скаргою, вимоги щодо оприлюднення публічної інформації щодо конституційних скарг, суб’єктів права на подання конституційної скарги, процедуру проведення попередньої перевірки конституційних скарг Секретаріатом, підстави для відмови у відкритті та припинення конституційного провадження у справі за конституційною скаргою, інститут забезпечення конституційної скарги, інститут спеціального радника. Прикінцевими положеннями Закону внесені зміни до процесуальних кодексів, якими встановлені наслідки визнання Конституційним Судом неконституційними законів за результатами розгляду конституційних скарг.

Впровадження інституту конституційної скарги є безумовно важливим та прогресивним кроком для забезпечення захисту прав людини в Україні. Подання особами індивідуальних конституційних скарг щодо законів, які були застосовані в остаточному судовому рішенні в їх справі реалізує подвійну мету: (1) досягнення приватного інтересу – можливість судового перегляду справи особи за нововиявленими обставинами, у зв’язку із визнанням неконституційним закону, який застосовувався в межах такої справи, та (2) суспільний інтерес – приведення законодавства у відповідність до Конституції.

Покладення на Конституційний Суд такого нового повноваження є одночасно як серйозним викликом, так і можливістю підняти власний суспільний авторитет, як інституції[2], а також подолати конституційну кризу, яка зараз спостерігається[3]. В Конституційному Суді є лише чотирнадцять суддів. Конституційний Суд не спроможний обрати Голову та у 2017 році не зміг ухвалити жодного рішення.

Наділення Конституційного Суду повноваженнями щодо розгляду конституційних скарг призведе до значного збільшення навантаження як на суддів Конституційного Суду, так і на Секретаріат Конституційного Суду[4]. Законом передбачено реформування Конституційного Суду шляхом створення Колегій, Сенатів та Великої палати. На рівні Регламенту КСУ має бути також передбачено реформування організаційної структури Секретаріату Конституційного Суду, що зокрема покликано забезпечити ефективний розгляд конституційних скарг Конституційним Судом. У жовтні в КСУ розпочалося реформування організаційної структури Секретаріату відповідно Постанови Конституційного Суду України від 18 жовтня 2017 р.[5]

У випадку ефективного запровадження інституту конституційної скарги очікується збільшення можливостей громадян та юридичних осіб захистити свої конституційні права в Україні та відповідно ― зменшення кількості звернень громадян України до ЄСПЛ.

 

«Ця публікація здійснена за підтримки американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках Програми «Нове правосуддя». Погляди авторів, викладені в цій публікації, не обов’язково відображають погляди Агентства США з міжнародного розвитку або уряду Сполучених Штатів Америки».


[1] Станом на 14.11.2017 р. http://www.ccu.gov.ua/novyna/konstytuciyni-skargy-shcho-nadiyshly-do-konstytuciynogo-sudu-ukrayiny-za-stanom-na-13

[2] За результатами загальнонаціонального опитування населення «Конституційні зміни щодо правосуддя: думка громадян України, грудень-2015», здійсненого Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва та Київським міжнародним інститутом соціології з 15 по 25 грудня 2015 року для проекту Центру політико-правових реформ», довіра до Конституційного Суду з травня 2013 року по грудень 2015 року впала приблизно на 13 %, орієнтовно до 10 % http://dif.org.ua/article/konstitutsiyni-zmini-shchodo-pravosuddya-dumka-gromadyan-ukraini-gruden-2015

[3] Аналітичний звіт Центру політико-правових реформ та Democracy Reporting International «ПАРАЛІЗОВАНИЙ ВАРТОВИЙ: ЯК ЗРОБИТИ КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ СПРАВДІ НЕЗАЛЕЖНИМ» https://pravo.org.ua/img/zstored/files/1(3)(2).pdf

[4] Станом на 20 листопада 2017 року до Конституційного Суду надійшло 419  конституційних скарг.

http://www.ccu.gov.ua/novyna/konstytuciyni-skargy-shcho-nadiyshly-do-konstytuciynogo-sudu-ukrayiny-za-stanom-na-23-1

[5] На сайті КСУ постанову не опубліковано.