preloader

Що вас цікавить?

Легітимація процесу систематизації права електронних комунікацій

27.12.2015
Публічна адміністрація /
Публічна інформація

Легітимація процесу систематизації права електронних комунікацій виступає фундаментом для визнання можливості та доцільності оновлення правових рамок взаємодії між державою та суспільством. Зараз представники трьох робочих груп народних депутатів розробили законопроекти «Про електронні комунікації».


Європа встановила для України зобов’язання з реформування телекомунікаційного сектору — здійснити дерегуляцію у сфері електронних комунікацій та впорядкування функціонування електронних комунікаційних мереж, надання електронних комунікаційних послуг. Зараз представники трьох робочих груп народних депутатів розробили законопроекти «Про електронні комунікації» (№№ 3549, 3549-1, 3549-2).

Анна Барікова, експерт Центру політико-правових реформ, взяла участь у міжнарожній конференції «Держава і право: проблеми становлення і перспективи розвитку» (м. Ужгород, 25-26 грудня 2015 р.) щодо легітимації процесу систематизації права електронних комунікацій. У доповіді було відображено необхідний формат взаємовідносин між парламентом, публічною адміністрацією та суб’єктами приватного права, задіяними в наданні електронних комунікаційних послуг та інших видів діяльності з управління номерним і радіочастотним ресурсами (на прикладі чотириланкової схеми діяльності влади на рівні держави, областей, районів і громад з урахуванням принципів незалежності та субсидіарності).

Було розкрито реалії політичної та соціально-економічної ситуації в Україні, особливості функціонування ринку електронних комунікацій та дотримання публічного інтересу в діяльності його учасників. Анна Барікова сформулювала пропозиції про те, яким має бути процес систематизації права електронних комунікацій.

Таким чином, легітимація процесу систематизації права електронних комунікацій виступає фундаментом для визнання можливості та доцільності оновлення правових рамок взаємодії між державою та суспільством, враховуючи громадян — споживачів електронних комунікаційних послуг. Важливим чинником цього процесу є досягнення згоди та вираження волі суспільства в напрацьованих законодавчих ініціативах.