preloader

Що вас цікавить?

Концепція оновлення законодавства щодо місцевих виборів в Україні

22.06.2007
Конституціоналізм /
Політичні партії та вибори

Чинна система місцевих виборів не виконує основоположного завдання забезпечення адекватного представництва інтересів виборців, отже потребує зміни. Цією Концепцією пропонується застосування різних виборчих моделей для проведення виборів органів місцевого самоврядування.


Чинна система місцевих виборів не виконує основоположного завдання забезпечення адекватного представництва інтересів виборців, отже потребує зміни. Цією Концепцією пропонується застосування різних виборчих моделей для проведення виборів органів місцевого самоврядування.

Логічно, що для реалізації Концепції слід ухвалити в новій редакції Закон України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».

Важливі умови:

Розведення у часі виборів народних депутатів України та виборів депутатів місцевих рад.

Розведення у часі виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів. (варіант – запровадження різних строків каденції).

Зменшення кількості депутатів у районних, районних у містах та обласних радах, аби кількість депутатів ради була від 10 до 80 осіб.

Запровадження принципів внутрішньопартійної демократії, що дозволить формувати список кандидатів від партії на прозорих та демократичних засадах.

Виборча модель № 1.

Мажоритарна система, багатомандатні округи, кількість мандатів на округ – від одного до п’яти. Сфера застосування – вибори до сільських, селищних, міських, районних у містах рад. Виняток – міста з населенням більше ста тисяч чоловік (варіант – міста обласного значення), які обираються за моделлю № 2.

За цієї моделі – територія кожного села, селища, міста, району в місті поділяється на виборчі округи, пропорційно до кількості населення. При цьому на кожен округ виділяється від одного до п’яти мандатів. Висування кандидатів у депутати може здійснюватись як шляхом самовисунення, так через висунення відповідними територіальними організаціями політичних партій. В кожному окрузі вибори відбуваються шляхом голосування за список кандидатів у депутати за мажоритарним принципом. За результатами підрахунку голосів, кандидати (від одного до п’яти), що отримали найбільшу підтримку виборців, отримують мандати депутата місцевої ради.

Виборча модель № 2.

Пропорційна система, п’ять зв’язаних преференцій, один округ. Сфера застосування – вибори до районних рад (крім районів у містах) та міських рад міст з населенням більше ста тисяч чоловік (варіант – міст обласного значення).

За цієї моделі – висунення кандидатів у депутати здійснюється у формі списку відповідною територіальною організацією політичної партії. Вибори відбуваються шляхом 1) голосування за список політичної партії загалом та 2) надання п’яти преференцій окремим кандидатам у списку цієї ж партії (зв’язані преференції). За результатами підрахунку голосів, мандати депутата місцевої ради отримують, насамперед, кандидати від політичних партій, що отримали найбільшу кількість преференцій та інші кандидати від партій, які подолали виборчу квоту.

Виборча модель № 3.

Пропорційна система з округами та преференціями. Сфера застосування – вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим. За цієї моделі – територія кожного Автономної Республіки Крим поділяється на рівновеликі за кількістю населення виборчі округи. Висунення кандидатів у депутати здійснюється в межах округу у формі списку відповідною територіальною організацією політичної партії. Вибори відбуваються шляхом 1) голосування за список політичної партії загалом та 2) надання п’яти преференцій окремим кандидатам у списку цієї ж партії (зв’язані преференції). За результатами підрахунку голосів, мандати депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим отримують кандидати від політичних партій, що отримали найбільшу кількість преференцій в межах виборчого округу.

Виборча модель № 4.

Непрямі вибори. Сфера застосування – вибори до обласних рад. (варіант – вибори за моделлю № 1.) За цієї моделі – до обласних рад обираються (варіант – входять за посадою) депутати від відповідних районних та міських рад. Кількість депутатів-представників від кожної ради визначається від 3 до 7 осіб залежно від кількості населення району (міста). Для забезпечення адекватного представництва районних рад на законодавчому рівні потрібно встановити квоту за якою мандати депутатів-представників від кожної ради розподіляються пропорційно до представництва політичних партій у відповідній раді. (наприклад, 2 мандати – фракції партії, що має більшість у раді, 1 місце – другій найбільшій фракції в раді).

Виборча модель № 5.

Мажоритарна модель абсолютної більшості. Сфера застосування – вибори сільських, селищних, міських голів. Висування кандидатів у депутати може здійснюватись як шляхом самовисунення, так через висунення відповідними територіальними організаціями політичних партій. За результатами підрахунку голосів, обирається кандидат, що отримав абсолютну більшість голосів виборців. Доцільно передбачити проведення другого туру виборів сільських, селищних, міських голів за системою відносної більшості.