Що вас цікавить?

Конкурс грантів для ГО «Посилення ролі громадянського суспільства у забезпеченні демократичних реформ і якості державної влади»

25.05.2018
Загальні новини /
Новини ЦППР

Центр політико-правових реформ за сприяння Європейської Комісії повторно оголошує конкурс грантів «Посилення ролі громадськості у забезпеченні демократичних реформ і якості державної влади». 


Центр політико-правових реформ за сприяння Європейської Комісії у рамках проекту «Посилення ролі громадськості у забезпеченні демократичних реформ і якості державної влади» повторно оголошує конкурс грантів «Посилення ролі громадськості у забезпеченні демократичних реформ і якості державної влади». 

Мета конкурсу: посилення спроможності ОГС у регіонах України впливати на органи державної влади та місцевого самоврядування, на їхніх посадових осіб з метою імплементації та прискорення реформ шляхом участі у розробці політики, її адвокації, комунікації та моніторингу результатів її реалізації у сферах:

 • Антикорупційна експертиза рішень органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади
 • Підвищення ефективності боротьби з корупцією у регіонах шляхом моніторингу процесів використання місцевих бюджетів, державного та комунального майна тощо
 • Підвищення ефективності боротьби з корупцією у регіонах шляхом аналізу відомостей, зазначених у деклараціях посадових осіб місцевих органів влади.

Конкурс має на меті зростання залучення організацій громадянського суспільства як до процесів моніторингу секторальних реформ, так і до імплементації успішних реформ правосуддя, державного управління, змін у системі органів правопорядку, подолання корупції в державі, формування підзвітної і прозорої влади.

Учасники конкурсу: до участі у конкурсі запрошуються громадські організації, які мають:

 • статус неприбутковості та офіційно зареєстровані в Україні;
 • щонайменше дворічний досвід практичної роботи у сфері запропонованого проекту;
 • спроможність впроваджувати грантові проекти та звітуватися за ними (включно з фінансовим звітуванням);
 • наявність окремого банківського рахунку для реалізації проекту.

Заохочується та вітається здійснення проектної діяльності у співпраці з іншими регіональними громадськими організаціями аналітичного та експертного спрямування.

У рамках цього проекту гранти не надаються політичним партіям та релігійним громадам.

Пріоритети конкурсу:

Проект має передбачати досягнення прогресу у посиленні та збільшенні впливу громадськості на хід реформ у регіонах шляхом розробки політики, її адвокації, комунікації та моніторингу результатів її реалізації (наведений перелік не є вичерпним):

 1. Формування експертних робочих груп з представників органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, громадськості та представників ЗМІ для розробки документів щодо напрямків та методів реформування.
 2. Адвокаційна діяльність щодо ухвалення рішень спрямованих на впровадження реформ.
 3. Підвищення обізнаності громадян у питаннях, пов’язаних з реалізацією реформ для заохочення громадської дискусії і діалогу представників органів  влади та громадян.
 4. Сприяння комунікації, консультаціям, діалогу та співпраці між громадськими активістами і представниками влади, спрямовані на успішну реалізацію реформ.
 5. Моніторинг впровадження реформ.
 6. Проведення семінарів, круглих столів та інших заходів у громадах з метою обговорення реформування у відповідних сферах.

Під час впровадження  проекту мають бути обов’язково враховані такі складові:

 1. Дослідження стану обраної сфери та змін, які відбулися за останній рік (спосіб проведення дослідження має бути детально описаний).
 2. Підготовка рекомендацій щодо покращення реформування вибраної сфери (до цього процесу мають бути долучені громадські експерти та фахівці, в проекті має бути зазначено які саме).
 3. Поширення результатів дослідження та напрацьованих рекомендацій серед цільових груп проекту (самі цільові групи та канали поширення інформації мають бути детально описані).

Проектна діяльність має передбачати інформування громадськості про хід реалізації проекту та його результати.

Інші умови

Бюджет конкурсу:

Розмір гранту – від 150 000 грн. до 300 000 грн. При відносно однакових заявках перевага буде віддаватись заявці з найменшим бюджетом. Стандартний розмір гранту: 220 000 грн.

Тривалість проектів – від 6 до 10 місяців

Необхідно:

Заповнити онлайн-анкету за адресою: https://goo.gl/LpH8Qr

Звернутися з запитом на отримання аплікаційної та бюджетної формою за адресою blyzniuk@pravo.org.ua

Надати заявку із бюджетом визначеної форми за адресою: centre@pravo.org.ua

 Графік проведення конкурсу:

Кінцевий термін подання заявки

18 червня 2018 року (понеділок), 8:00

Повідомлення переможців

20 липня (п’ятниця)

Початок впровадження проектів

1 серпня 2018 року (понеділок)

Останній можливий місяць реалізації проектів

травень 2019 року

Результати конкурсу будуть повідомлені на сайті Центру політико-правових реформ, про відхилені проекти буде повідомлено аплікатам за допомогою електронної пошти. Рішення про підтримку або відхилення грантової заявки схвалюється конкурсною комісією Центру політико-правових реформ.

У виборі переможців конкурсу Комісія керуватиметься необхідністю максимально рівномірного представництва всіх макрорегіонів України та сфер активності, передбачених у цьому проекті.

Остаточне рішення щодо грантової заявки оскарженню не підлягає.

Причини відмови в підтримці грантових заявок не повідомляються.