preloader

Що вас цікавить?

Коаліція РПР закликає Парламент ухвалити законопроєкт про публічні консультації №4254

29.01.2021
Інформаційне право /
Публічна адміністрація /
Органи виконавчої влади

Участь громадян у розробленні та ухваленні політичних рішень є дієвим механізмом налагодження діалогу між владою та громадянським суспільством. Ця участь дає змогу органам державної та місцевої влади розв’язати низку важливих завдань: посилити легітимність ухвалених ними рішень,  підвищити їхню якість та ефективність завдяки врахуванню інтересів різних сторін. 

Однією з найдієвіших форм залучення громадян є публічні консультації. Проте питання їхнього проведення в Україні унормоване вкрай фрагментарно. Порядок проведення консультацій з громадськістю щодо формування та реалізації державної політики, затверджений постановою Кабінету Міністрів від 3 листопада 2010 р. No 996, має обов’язковий характер лише для органів виконавчої влади (але без юридичних наслідків недотримання), не поширює свою дію на інші державні органи, а також має виключно рекомендаційний характер для органів місцевого самоврядування. Це перешкоджає реалізації права громадян на участь у розробленні та ухваленні рішень, створює умови для прийняття непрозорих і неякісних рішень.

Законопроєкт про публічні консультації № 4254 пропонує зобов’язати Президента України, Верховну Раду України, міністерства й  інші органи влади та місцевого самоврядування проводити публічні консультації щодо усіх проєктів нормативних актів і стратегічних документів. Водночас вони мають організовуватися на принципах участі, відкритості та прозорості, доступності, підзвітності, ефективності, пропорційності. Законопроєкт також передбачає створення єдиного вебпорталу публічних консультацій, проведення електронних, адресних консультацій та публічних обговорень відповідно до міжнародних стандартів. 

Коаліція Реанімаційний Пакет Реформ закликає Верховну Раду України ухвалити проєкт Закону про публічні консультації № 4254 за основу у першому читанні.