preloader

Що вас цікавить?

Касаційне оскарження

08.09.2013
Судівництво /
Цивільне судочинство

← На стартову сторінку порталу  ← На сторінку “”Я – учасник цивільного процесу””   Мапа порталу

Касаційне оскарження

Касаційне оскарження – подання скарги до суду касаційної інстанції на судові рішення суду апеляційної інстанції, а при потребі – і суду першої інстанції з мотивів неправильного застосування норм матеріального чи порушення норм процесуального права (питання права). Таким чином, касаційне оскарження, на відміну від апеляційного, може стосуватися лише питань права.

1. Хто має право на оскарження?

2. Які судові рішення можна оскаржити?

3. Мотиви касаційного оскарження

4. Який порядок касаційного оскарження?

5. Які вимоги можна заявити до суду касаційної інстанції?

6. Відкриття касаційного провадження

 

1. Хто має право на оскарження?

Право на касаційне оскарження мають ті самі особи, що й мають право на апеляційне оскарження. Отже, Ви маєте право звернутися до суду касаційної інстанції у справі, в якій Ви брали участь як сторона, третя особа, заявник, інша заінтересована особа чи представник, а також якщо Ви не брали участі у справі, але суд вирішив питання про Ваші права, свободи, інтереси чи обов’язки.

Повноваження представника обов’язково мають бути підтверджені доданим до касаційної скарги документом. На відміну від апеляційного провадження, довіреність належить подати незалежно від того, чи є вона у матеріалах справи, оскільки деякі рішення за касаційною скаргою суд касаційної інстанції може ухвалити, не витребовуючи справу, а тому він повинен переконатися у тому, що представник має належні повноваження.

 

2. Які судові рішення можна оскаржити?

У касаційному порядку можуть бути оскаржені:

1) рішення суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку, а також рішення і ухвали апеляційного суду, ухвалені за результатами апеляційного розгляду;

2) ухвали суду першої інстанції щодо: відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу або скасуванні судового наказу; повернення заяви позивачеві (заявникові); відмови у відкритті провадження у справі; зупинення провадження у справі; закриття провадження у справі; залишення заяви без розгляду; залишення заяви про перегляд заочного рішення без розгляду; відхилення заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами; видачі дубліката виконавчого листа; відстрочки і розстрочки, зміни чи встановлення способу і порядку виконання рішення; звернення стягнення на грошові кошти, що знаходяться на рахунках; заміни сторони виконавчого провадження; визначення частки майна боржника у майні, яким він володіє спільно з іншими особами; рішень, дій або бездіяльності державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби; повороту виконання рішення суду; відмови в поновленні втраченого судового провадження. Такі ухали суду першої інстанції оскаржують у касаційному порядку лише після їх перегляду апеляційним судом;

3) ухвали апеляційного суду, якщо вони перешкоджають подальшому провадженню у справі (крім ухвал апеляційного суду про скасування судового наказу, відхилення апеляційної скарги на судовий наказ і залишення судового наказу без змін, які є остаточними).

 

3. Мотиви касаційного оскарження

Касаційну скаргу можна подавати лише, якщо Ви вважаєте, що суди попередніх інстанцій неправильно застосували норми матеріального або порушили норми процесуального права, що привело до неправильного вирішення справи. Тобто, на відміну від апеляційного оскарження, підставами касаційного оскарження можуть бути помилки судів першої та (або) апеляційної інстанцій лише у питаннях права (застосування норм матеріального та процесуального права), але не в питаннях факту.

Порушення норм права може виявлятися у:

1) застосуванні норми, яку не належало застосовувати у відповідній ситуації;

2) незастосуванні норми, яку належало застосувати;

3) наданні застосованій нормі неправильного тлумачення.

Зверніть увагу! Якщо недоліки судового рішення першої та апеляційної інстанцій можна усунути ухваленням додаткового рішення (ст. 220 ЦПК), виправленням описки чи арифметичної помилки у судовому рішенні (ст. 219 ЦПК), роз’ясненням судового рішення (ст. 221 ЦПК), тоді доцільно застосовувати саме ці механізми, а не оскарження судового рішення.

За наявності обставин, що об’єктивно існували на момент вирішення цивільної справи в суді першої або апеляційної інстанції, але не були відомі і не могли бути відомі суду та хоча б одній особі, яка брала участь у справі, така особа може використати механізм перегляду справи за нововиявленими обставинами (глава ІV розділу V ЦПК), а не оскарження судового рішення.

 

4. Який порядок касаційного оскарження?

За наявності у Вас права на касаційне оскарження та бажання його реалізувати, потрібно звертатися зі скаргою безпосередньо до суду касаційної інстанції. Судом касаційної інстанції в цивільних справах є Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Щоб подати касаційну скаргу, найпростіше надіслати її поштою на адресу цього суду (краще рекомендованим листом з повідомленням).

Оскаржити рішення суду в касаційному порядку можна протягом двадцяти днів з дня набрання законної сили судовим рішенням апеляційного суду, тобто з дня проголошення судового рішення цього суду.

У разі якщо Ви подасте касаційну скаргу з недотриманням установленого строку, але подаючи скаргу, зазначите поважні причини його пропущення, суд може поновити його, якщо визнає такі причини обґрунтованими. Однак, якщо у касаційній скарзі Ви не порушите питання про поновлення строку на касаційне оскарження, або якщо суд не визнає поважними вказані Вами підстави пропущення строку, суд залишить Вашу скаргу без руху. У такому разі протягом 30 днів з дня отримання ухвали про залишення касаційної скарги без руху Ви матимете право знову звернутися до Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ із заявою про поновлення строків або навести інші підстави для поновлення строку. Водночас, якщо заяву не буде подано у зазначений строк або наведені підстави для поновлення строку оскарження будуть визнані неповажними, Вам буде відмовлено у відкритті касаційного провадження.

За подання касаційної скарги слід сплатити судовий збір у розмірі, який визначається залежно від конкретної категорії справи (див. питання «Судовий збір і як його сплачувати»).

Змінити або доповнити касаційну скаргу можна лише впродовж строку касаційного оскарження. Відкликати касаційну скаргу можна до початку розгляду справи в суді касаційної інстанції. Якщо у будь-який момент до закінчення касаційного розгляду справи Ви захочете відмовитися від поданої Вами скарги, – Ви можете зробити це, письмово звернувшись з відповідним клопотанням до суду.

Крім того, до закінчення касаційного розгляду Ви можете відмовитися від свого позову, заявленого в суді першої інстанції, а також укласти з відповідачем мирову угоду.

У разі якщо касаційну скаргу на судове рішення у Вашій справі раніше за Вас подав інший учасник процесу, і його вимоги збігаються з Вашими, Ви можете приєднатися до цієї скарги. Для цього потрібно звернутися з відповідною заявою про приєднання до суду касаційної інстанції протягом трьох днів з дня одержання копії касаційної скарги. За подання заяви про приєднання до касаційної скарги сплачується судовий збір. Квитанцію про його сплату слід додати до заяви.

 

5. Які вимоги можна заявити до суду касаційної інстанції?

У касаційній скарзі потрібно викласти вимоги до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ щодо оскаржуваного судового рішення та обґрунтувати їх. Зокрема, Ви можете просити суд касаційної інстанції:

1) скасувати судові рішення суду першої або апеляційної інстанції і передати справу на новий розгляд до суду першої або апеляційної інстанції (у разі порушення ним норм процесуального права, що унеможливили встановлення фактичних обставин, що мають значення для правильного вирішення справи);

2) скасувати судові рішення суду апеляційної інстанції та залишити в силі судове рішення суду першої інстанції (якщо судове рішення суду першої інстанції було ухвалене відповідно до закону і скасоване або змінене рішенням суду апеляційної інстанції помилково);

3) скасувати судові рішення першої та апеляційної інстанцій і залишити заяву без розгляду або закрити провадження в справі (у випадках, якщо були або з’явилися підстави для залишення позовної заяви без розгляду або закриття провадження у справі);

4) скасувати судові рішення судів першої та/або апеляційної інстанцій та ухвалити нове судове рішення, не передаючи справи на новий розгляд (якщо судом першої та/або апеляційної інстанції було застосовано закон, який не поширюється на ці правовідносини, чи не застосовано закон, який підлягав застосуванню, тобто попередні рішення є незаконними і для ухвалення нового рішення немає необхідності досліджувати докази та встановлювати обставини);

5) змінити судові рішення судів першої та/або апеляційної інстанцій, не передаючи справи на новий розгляд (якщо суд вирішив не всі вимоги або помилково застосував норми матеріального чи процесуального права до частини з вимог).

Щодо оскаржуваної ухвали суду Ви можете просити суд касаційної інстанції:

1) скасувати ухвалу, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направити справу для продовження розгляду до суду першої або апеляційної інстанції (у разі встановлення порушень норм матеріального чи процесуального права, що призвели до постановлення незаконної ухвали, що перешкоджає подальшому провадженню у справі); 

2) змінити або скасувати ухвалу суду першої або апеляційної інстанції і вирішити питання по суті (якщо воно було вирішено всупереч нормам процесуального права або при правильному вирішенні було помилково сформульовано суть процесуальної дії чи підстави її застосування);

3) скасувати ухвалу апеляційної інстанції і залишити в силі законну ухвалу суду першої інстанції (якщо таку ухвалу апеляційний суд скасовував помилково);

4) скасувати ухвалу і передати питання на новий розгляд до суду першої або апеляційної інстанції (якщо було порушено порядок, встановлений для вирішення такого питання).
 

6. Відкриття касаційного провадження

Касаційна скарга реєструється в суді касаційної інстанції та передається в порядку черговості судді-доповідачу. Після цього суддя протягом 3 днів вирішує питання щодо відкриття касаційного провадження та постановляє про це відповідну ухвалу. Разом з постановленням ухвали про відкриття провадження суддя витребовує справу з суду, в якому вона знаходиться, а також надсилає копії касаційної скарги та доданих до неї матеріалів особам, які беруть участь у справі.

Якщо Ви подасте касаційну скаргу без дотримання встановлених законом вимог щодо її форми, структури та додатків до неї або не сплатите судовий збір за її подання (крім випадків звільнення від його сплати), суддя постановить ухвалу про залишення Вашої скарги без руху. У цій же ухвалі Вам буде встановлено строк, протягом якого Ви зможете усунути недоліки. Однак, якщо впродовж цього строку недоліки не будуть усунуті, суд постановить ухвалу про повернення касаційної скарги.

Суддя також повертає касаційну скаргу, якщо її подала особа, яка не має цивільно-процесуальної дієздатності чи відповідних повноважень, або така справа не підсудна Вищому спеціалізованому суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, або ж якщо особа, яка подала скаргу відкликала її до відкриття касаційного провадження у справі.

Крім того, при вирішенні питання про відкриття касаційного провадження суддя відмовить у його відкритті, якщо:

1) справа не підлягає касаційному розгляду у порядку цивільного судочинства;

2) справа не переглядалася в апеляційному порядку;

3) є ухвала про закриття касаційного провадження у зв’язку з відмовою цієї особи від касаційної скарги на це саме судове рішення чи ухвалу;

4) є ухвала про відхилення касаційної скарги цієї особи або про відмову у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою на це саме судове рішення чи ухвалу;

5) касаційна скарга є необґрунтованою і викладені в ній доводи не викликають необхідності перевірки матеріалів справи.

Про повернення касаційної скарги або відмову у відкритті касаційного провадження суддя постановляє ухвалу, копія якої разом з доданими до скарги матеріалами направляються особі, яка подавала касаційну скаргу, а касаційна скарга залишається у суді касаційної інстанції.

Пам’ятайте, що Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ, як правило, розглядає цивільні справи не викликаючи і не повідомляючи осіб, які беруть участь у справі.