preloader

Що вас цікавить?

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ В ОКРЕМИХ ДЕРЖАВАХ-ЧЛЕНАХ РАДИ ЄВРОПИ

21.01.2021
Конституціоналізм /
Конституційна реформа

ФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ В ОКРЕМИХ ДЕРЖАВАХ-ЧЛЕНАХ РАДИ ЄВРОПИ

Аналітичні матеріали

Документ у форматі PDF дивіться за посиланням

Група 1. Відсутність конституційної юрисдикції як явища

Нідерланди 

Група 2. Конституційна юрисдикція здійснюється верховним судом і/або

(окремими) судами загальної юрисдикції

 Велика Британія   Ірландія   Данія    Норвегія  Швеція   Ісландія  Фінляндія   Естонія   Швейцарія   Кіпр

Група 3. Конституційна юрисдикція здійснюється спеціалізованим органом (наприклад, Конституційним судом)

А. Склад органу формується главою держави

Конституційний лад держави

Суб’єкт і порядок призначення

Примітка

1. Конституційний суд (Verfassungsgerichtshof / VfGH) АВСТРІЇ
(14 основних  + 6 запасних суддів, які призначаються довічно до досягнення ними 70 років)

Парламентська федеративна республіка

Федеральним президентом за поданням:

Запасні судді долучаються до розгляду справи, якщо основний суддя не може здійснювати правосуддя.

Судді можуть бути звільнені лише самим Судом (2/3 голосів).

Федерального уряду — Президент, Віцепрезидент, 6 основних + 3 резервних суддів

Національної ради —

3 основних + 2 резервних судді

Федеральної ради —

3 основних + 1 резервний суддя

2. Конституційний суд (Grondwettelijk Hof / Cour constitutionelle) БЕЛЬГІЇ
(12 суддів[1], які призначаються довічно до досягнення ними 70 років)

Парламентська федеративна монархія

Королем за поданням Парламенту

Судді з-поміж себе обирають двох Президентів (представників двох мовних общин), які почергово головують один календарний рік.

Список для заміщення однієї вакансії повинен містити імена двох кандидатів, запропонованих по черзі Палатою представників та Сенатом (не менше ⅔ від складу присутніх членів).

3. Конституційний суд (Constitutional Court) МАЛЬТИ
(3 судді, які призначаються довічно до досягнення ними 65 років)

Парламентська унітарна республіка

Президентом за порадою Прем’єр-міністра

Також вважається одним із вищих (касаційних) судів.

         

Конституційний лад держави

Суб’єкт і порядок призначення

Примітка

4. Конституційний трибунал (Tribunal Constitucional) ІСПАНІЇ
(12 суддів, які призначаються на 9 років без права повторного призначення)

Парламентська монархія, регіональна держава

Королем за поданням:

Судді з-поміж себе обирають Президента та Віцепрезидента Трибуналу на 3 роки. Кожних 3 роки ⅓ складу Трибуналу оновлюється.

Конгресу

 депутатів

 (4 судді)

Сенату

(4 судді)

Генеральної ради
судової влади

(2 судді)

Уряду

(2 судді)

5. Конституційний суд (Ústavný súd) СЛОВАЧЧИНИ
(13 суддів, які призначаються на 12 років без права повторного призначення)

Парламентська унітарна республіка

Президентом за поданням Національної ради

На кожну вакансію Національна рада пропонує по 2 кандидатури.

6. Конституційний суд (Ústavní soud) ЧЕХІЇ
(15 суддів, які призначаються на 10 років з правом повторного призначення)

Парламентська унітарна республіка

Президентом за згодою Сенату (більшістю голосів)

— 

Б. Склад органу формується парламентом

Конституційний лад держави

Суб’єкт і порядок призначення

Примітка

 

1. Конституційний суд (Satversmes tiesa) ЛАТВІЇ
(7 суддів, які призначаються на 10 років, але до досягнення ними 70 років, без права повторного призначення)

 

Парламентська унітарна республіка

Сеймом (простою більшістю) за поданням:

Пленум Верховного Суду подає кандидатури лише з-поміж суддів. Судді таємним голосуванням обирають Президента та Віцепрезидента Суду на 3 роки (⅔  голосів).

 

Щонайменше 10 членів (1/10) Сейму

(3 судді)

Кабінету міністрів

 (2 судді)

Пленуму

Верховного суду

(2 судді)

 

2. Конституційний суд (Konstitucinis Teismas) ЛИТВИ
(9 суддів, які призначаються на 9 років без права повторного призначення)

 

Напівпрезидентська унітарна республіка

Сеймом (простою більшістю) за поданням:

З-поміж кандидатур номінованих Президентом Сейм призначає Президента Суду. Кожних 3 роки відбувається ротація ⅓  складу  суду. Наявна процедура імпічменту суддів.

 
 
 
 

Глави Сейму

(3 судді)

Президента Республіки

(3 судді)

Президента Верховного Суду

(3 судді)

 

3. Федеральний конституційний суд (Bundesverfassungsgericht, BVerfG) НІМЕЧЧИНИ
(16 суддів, які призначаються на 12 років, але до досягнення ними 68 років, без права повторного призначення)

 

Парламентська федеративна республіка

І Сенат

ІІ Сенат

Призначаються:

Перший Сенат очолює Президент, а другий — Віцепрезидент Суду. Серед призначених судів Бундестаг і Бундесрат почергово і окремо визначають Президента і Віцепрезидента Суду. 

 

4 судді

4 судді

Бундестагом

(⅔ голосів)

 

4 судді

4 судді

Бундесратом

 (⅔ голосів)

 

Конституційний лад держави

Суб’єкт і процедура призначення

Примітка

 

4. Конституційний суд (Уставен Суд) ПІВНІЧНОЇ МАКЕДОНІЇ
(9 суддів, які призначаються на 9 років без права повторного призначення)

 

Парламентська унітарна республіка

Зборами Республіки за формулою 6+3:

Судді обирають з-поміж себе Президента на 3 роки (без права бути призначеним повторно).

 

Простою більшістю голосів (6 суддів)

Більшістю голосів серед представників етнічних меншин (3 судді)

 

5. Конституційний трибунал (Trybunał Konstytucyjny) ПОЛЬЩІ
(15 суддів, які призначаються на 9 років без права повторного призначення)

 

Напівпрезидентська унітарна республіка

 Сеймом (нижньою палатою Парламенту)

(простою більшістю)

Президент і Віцепрезидент призначаються з числа кандидатів, визначених Загальними зборами суддів Президентом Республіки.

6. Конституційний суд (Ustavno sodišče) СЛОВЕНІЇ
(9 суддів, які призначаються на 9 років без права повторного призначення)

Парламентська унітарна республіка

Національними зборами (простою більшістю)

за поданням Президента Республіки

Президент і Віцепрезидент Суду обирається з-поміж суддів строком на 3 роки.

7. Конституційний суд (Alkotmánybírósága) УГОРЩИНИ
(15 суддів, які призначаються на 12 років без права повторного призначення)

Парламентська унітарна республіка

Національною асамблеєю

(⅔ голосів)

Віцепрезидент Суду обирається самими суддями.

Напівпрезидентська унітарна республіка

Міллі Меджлісом (простою більшістю)

за рекомендацією Президента

Конституційний лад держави

Суб’єкт і процедура призначення

Примітка

9. Конституційний суд (Ustavni sud) ХОРВАТІЇ
(13 суддів, які призначаються на 8 років без права повторного призначення)

 

Парламентська унітарна республіка

Хорватським Сабором

(2/3 голосів)

Судді з-поміж себе обирають Президента Суду на 4 роки.

10. Конституційний суд (Ustavni sud) ЧОРНОГОРІЇ
(7 суддів, які призначаються на 9 років без права повторного призначення)

Парламентська унітарна республіка

Парламентом

за поданням Президента Республіки на 9 років.

Парламент обирає серед призначених суддів Президента Суду на 3 роки. Наявна процедура імпічменту суддів від імені Парламенту. 

В. Склад органу формується за змішаним принципом

Конституційний лад держави

Суб’єкт і порядок призначення

Примітка

1. Конституційний суд (Конституционен съд) БОЛГАРІЇ
(12 суддів, які призначаються на 9 років без права переобрання)

Унітарна парламентська республіка

Національними зборами

(4 судді)

 

Президентом

(4 судді) 

 

Загальними зборами суддів Верховного касаційного суду та Верховного адміністративного суду (4 судді)

Кожних 3 роки оновлюється ⅓ складу Суду. З-поміж себе судді обирають Президента Суду на 3 роки з правом переобрання. 

2. Конституційний суд (Ustavni sud) БОСНІЇ І ГЕРЦЕГОВИНИ
(9 суддів, які призначаються довічно до досягнення ними 70 років[2])

Федеративна парламентська республіка

Палатою представників Федерації Боснії і Герцеговини

(4 судді)

Зборами Республіки Сербської
(2 судді) 

Президентом ЄСПЛ після консультацій з Президією Боснії і Герцеговини (3 судді)[3]

 

Конституційний суд є також одночасно касаційним судом в окремих справах.

3. Конституційний суд (Corte costituzionale) ІТАЛІЇ
(15 суддів, які призначаються на 9 років без права повторного призначення)

Парламентська республіка, регіональна держава

Парламентом

(на спільному засіданні обох палат; ⅔ голосів)

(5 суддів)

Президентом

(5 суддів)

 

 

 

Вищими судами загальної та адміністративної юрисдикції

(5 суддів)

 

З-поміж себе судді обирають Президента Суду на 3 років з правом повторного переобрання. Президент з-поміж суддів призначає одного або декількох Віцепрезидентів.

Конституційний лад держави

Суб’єкт і порядок призначення

Примітка

4. Конституційний суд (Curtea Constituțională) МОЛДОВИ
(6 суддів, які призначаються[4] на 6 років з правом повторного призначення)

Унітарна парламентська республіка

Парламентом

(2 судді)

Урядом

(2 судді)

Вищою радою магістратів(2 судді)

Судді таємним голосування обирають Президента Суду.

5. Конституційний трибунал (Tribunal Constitucional) ПОРТУГАЛІЇ
(13 суддів[5], які призначаються на 9 років без права повторного призначення)

Напівпрезидентська унітарна республіка

Асамблеєю Республіки

(⅔ голосів)

(10 суддів)

Вже призначеними суддями Конституційного трибуналу (кооптація)
(3 судді)

Судді обирають Президента (9 голосів) і Віцепрезидента (8 голосів) Суду на 4,5 роки (з правом переобрання).

6. Конституційний суд (Curtea Constituțională) РУМУНІЇ
(9 суддів, які призначаються на 9 років без права повторного призначення)

Напівпрезидентська унітарна республіка

Президентом

(3 судді)

Сенатом

(3 судді)

Палатою депутатів

(3 судді)

⅓ складу Суду оновлюється кожних 3 роки. З-поміж себе судді обирають Президента Суду на 3 роки.

7. Конституційний суд (Уставни суд) СЕРБІЇ
(15 суддів, які призначаються на 9 років без права повторного призначення)

Унітарна парламентська республіка

Президентом

(5 суддів)

Національними зборами

(5 суддів)

Верховним касаційним судом

(5 суддів)

Достроково суддя звільняється за рішенням Конституційного суду.

Конституційний лад держави

Суб’єкт і порядок призначення

Примітка

8. Конституційна рада (Conseil constitutionnel) ФРАНЦІЇ
(9 членів, які призначаються на 9 років без права повторного призначення)[6]

Напівпрезидентська унітарна республіка

Президентом

Республіки

(3 члени)

Президентом Сенату

(3 члени)

Президентом Національних зборів (3 члени)

Призначення кандидата на посаду члена Ради може бути заблоковано не менше ⅗ голосів відповідної палати. ⅓ складу Ради оновлюється кожних 3 роки: кожен із суб’єктів призначення призначає по 1 члену Ради раз на 3 роки.

Експрезидент має право пожиттєвого членства.

Відповідно до висновку Комітету з конституційного права (кожної палати).

9. Конституційний суд (Gjykata Kushtetuese) АЛБАНІЇ
(9 суддів, які призначаються на 9 років без права повторного призначення)

Унітарна парламентська республіка

Президентом

(3 судді)

Народними Зборами

(3 судді)

Верховним Судом

(3 судді)

Кожних 3 роки відбувається ротація складу ⅓ складу Суду. З-поміж себе судді на 3 роки обирають Голову Суду (з правом повторного переобрання ще на один строк).

10. Конституційний суд (սահմանադրական դատարան) ВІРМЕНІЇ
(9 суддів, які призначаються довічно до досягнення ними 65 років)

Парламентська унітарна республіка

Президентом
(4 судді)

Національними Зборами
(5 суддів, в т.ч. Голову) за рекомендацією Голови Зборів

Якщо Парламент не призначає Голову Суду, то його може призначити Президент.

11. Конституційний суд (საკონსტიტუციო სასამართლო) ГРУЗІЇ
(9 суддів, які призначаються на 10 років без права повторного призначення)

Парламентська унітарна республіка

Президентом

(3 судді)

Парламентом
(⅗ голосів) (3 судді)

Верховним Судом

(3 судді)

Судді обирають Голову Суду на 5 років. 

Г. Нетиповий порядок формування складу органу конституційної юрисдикції

Конституційний лад держави

Спеціальний найвищий суд (Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο) ГРЕЦІЇ

 

Парламентська унітарна республіка

Для здійснення конституційної юрисдикції створюється тимчасовий Суд, який складається з Президента Верховного адміністративного суду, Президента Верховного цивільного та кримінального суду, Президента Суду аудиторів, 4 радників Верховного адміністративного суду, 4 членів Верховного цивільного та кримінального суду (які обираються на 2 роки шляхом жеребкування). 

Головує в такому Суді або Президент Верховного адміністративного суду, або Президент Верховного цивільного та кримінального суду (залежно хто старший за віком).

В окремих випадках, передбачених Конституцією Греції, до складу цього суду вводяться 2 професори права з юридичних факультетів університетів Греції, які також обираються шляхом жеребкування.  

[1] Судді мають рівнозначно представляють нідерландську та французьку мовні общини (а один із них має володіти німецькою мовою). Гендерний баланс також має бути додержаний.

[2] Перший склад суду призначався на 5 років без права призначення повторно.

[3] Судді, які призначаються Президентом ЄСПЛ, не можуть бути громадянами Боснії і Герцеговини або будь-яких сусідніх країн.

[4] У 2013 р. Конституційний Суд визнав неконституційним повноваження Президента призначати 2 суддів КС.

[5] Щонайменше 6 з 13 суддів Конституційного Трибуналу мають призначатися з-поміж суддів інших судів, тоді як всі інші мають бути юристами-науковцями з академічним ступенем.

[6] Якщо особа призначалася на заміну члену Ради, що подав у відставку або не може продовжувати обіймати свою посаду до закінчення свого мандату, така особа може бути призначена на повний 9-річний строк, якщо її термін перебування на цій посаді не перевищував 3 років.

Аналітичний матеріал підготовлено в межах проєкту “Налагодження громадсько-парламентської взаємодії у конституційному процесі”, що реалізується Центром політико-правових реформ у межах Програми USAID РАДА, що виконується Фондом Східна Європа, за участі експертів Громадської мережі публічного права та адміністрації UPLAN у межах Програми сприяння громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).