preloader

Що вас цікавить?

Електронне урядування в Україні: аналіз та рекомендації

23.06.2011
Судівництво /
Правова допомога

Вийшла друком книжка «Електронне урядування в Україні: аналіз та рекомендації»

01.11.2007, 16:04

Вийшла друком книжка «Електронне урядування в Україні: аналіз та рекомендації. Результати дослідження», до авторського колективу написання якої увійшли: О.А. Баранов, І.Б. Жиляєв, І.Г. Малюкова та заступник Голови Правління Центру М.С. Демкова (за ред. І.Г. Малюкової). 

У книзі відображено теоретичні аспекти, нормативно-правова база е-урядування, досвід країн світу щодо кадрового, науково-дослідницького, адміністративно-організаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення е-урядування. Проаналізовані українська та іноземна практика застосування технологій е-урядування органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. Особливу увагу присвячено аналізу обізнаності у сфері використання технологій е-урядування у практичній діяльності державних службовців, виявлено потреби у навчанні цим технологіям та підвищення комп’ютерної компетентності. 

Дане видання здійснено за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та адресовано державним службовцям, службовцям органів місцевого самоврядування, науковцям, викладачам, аспірантам і студентам вищих навчальних закладів, а також усім, хто професійно цікавиться проблематикою е-урядування. 

Інформацію про те, яким чином можна отримати чи ознайомитися з книгою, повідомимо згодом.