preloader

Що вас цікавить?

Публічне і приватне право: історія українських вчень і сучасність


Завантажити

Банчук О.А.


Ця книга присвячена дослідженню поглядів науковців, які працювали в університетах на території України в ХІХ — на початку ХХ століття, на питання розмежування публічного і приватного права. Процес вивчення приватного і публічного права в роботі поділено на три великі періоди: кінець ХVІІІ і перша половина ХІХ століття; друга половина ХІХ століття і до 1917 року; 20-30-ті роки ХХ століття. Результатом такого наукового пошуку стало виведення критеріїв розмежування приватного і публічного права, які матимуть значення для сучасної правотворчої і правозастосовчої практики в Україні. Книга буде цікавою для науковців, аспірантів, студентів та всіх, хто цікавиться проблематикою розмежування публічного і приватного права.


Вам може бути цікаво