Що вас цікавить?

Напівпрезиденціалізм та інклюзивне врядування в Україні: пропозиції для конституційної реформи


Завантажити

Суджіт Чоудрі, Томас Седеліус, Юлія Кириченко


Цей звіт розкриває шляхи побудови напівпрезиденціалізму для створення стабільного, демократичного, інклюзивного врядування в Україні.

Звіт базується на аналізі ключових сучасних викликів для конституційної стабільності України, актуальної інформації з компаративної практики інших світових та регіональних напівпрезидентських систем та містить міркування щодо реалій України, що можуть бути корисними для широкого кола зацікавлених сторін, таких як депутати, політичні радники, аналітичні центри та громадянське суспільство.

Протягом останніх десятиліть конституційна стабільність в Україні зіштовхнулася з чотирма основними викликами:

1) повторюваний інституційний конфлікт між Президентом, Парламентом та Урядом, який загнав політичну систему в глухий кут та заважає розвитку ефективному парламентаризму;

2) тяжіння інституту президентства до автократичних тенденцій;

3) фрагментарна та слабка система політичних партій, яка підриває можливість злагодженої роботи парламенту;

4) низька конституційна культура та слабкий Конституційний Суд, що проявляється через політично-мотивовані та односторонні зміни Конституції.

У відповідь на ці виклики звіт визначає три основні принципи:

1) захист від президентської автократії;

2) розподіл влади та лідерство виконавчої влади;

3) ефективний парламент, який спроможний здійснювати нагляд за президентом та урядом та ефективно ухвалювати законодавство.


Вам може бути цікаво