preloader

Що вас цікавить?

Дудоров О.О., Хавронюк М.І. Кримінальне право: Навчальний посібник.- К.: Ваіте, 2014.-944 с.У навчальному посібнику висвітлюються основні питання Загальної та Особливої частини кримінального права України, у загальних рисах розкривається зміст міжнародного та європейського кримінального права і кримінального права іноземних держав.Вам може бути цікаво