preloader

Що вас цікавить?

Звіт про роботу секції адміністративного процесу Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України у 2009 р.

29.12.2009
Судівництво /
Адміністративна юстиція

Експертна робота в рамках секції здійснювалася за сприяння ОБСЄ та фінансової підтримки уряду ФРН.


Результати

підготовки секцією адміністративного процесу

питань для Науково-консультативної ради

при Вищому адміністративному суді України

згідно з планом на 2009 р.

Секція адміністративного процесу

Запланований вид діяльності

Результат

1

Напрямки розвантаження адміністративних судів

Питання розглянуто 22.05.2009 р. на засіданні НКР при ВАСУ. Створено робочу групу, яка розробила два законопроекти:

1) проект Закону України “Про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України” (щодо спрощення розгляду адміністративних справ, забезпечення однакового застосування законів та належного виконання судових рішень в адміністративних справах);

2) проект Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення та врегулювання навантаження на суди”.

Законопроекти передано суб’єктам законодавчої ініціативи. Другий з них внесено як проект Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення навантаження на суди” (№5370 від 23.11.2009, http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=36577) народними депутатами А. Портновим і В. Пилипенком

Обговорення і надання рекомендацій щодо вдосконалення законодавства про адміністративне судочинство в частині встановлення процесуальних фільтрів на подачу апеляційних та касаційних скарг (до апеляційних адміністративних судів і Вищого адміністративного суду України)

Напрацювання законодавчих змін із метою позасудового розгляду публічно-правових спорів та запровадження спрощеного судового розгляду таких спорів

Участь членів секції у супроводженні законопроектів щодо внесення змін до КАС України у Верховній Раді України

Члени секцій готували висновки на законопроекти про внесення змін до КАС України, які включалися до порядку денного Верховної Ради України. Також готувалися висновки щодо конституційності та офіційного тлумачення окремих положень КАС України за запитом суддів Конституційного Суду України.

Способи захисту прав, порушених унаслідок виконання неконституційних законів

Питання не розглядалося у зв’язку із втратою актуальності – на практиці ці питання вирішено.

Повноваження суду за наслідками задоволення адміністративного позову особи до суб’єкта владних повноважень

Підготовлено статтю на тему „Ефективність способів захисту прав особи як показник якості матеріального закону” (В. Перепелюк) і передано до редакції Вісника ВАСУ.

Підготовлено план тренінгу на тему „Способи захисту прав, свобод та інтересів особи в адміністративних справах: проблеми вибору” (В. Перепелюк).

Проведено два тренінги в рамках двох спеціалізованих тижневих семінарів з адміністративного судочинства в Академії суддів України (В. Перепелюк).

Типові бланки процесуальних документів (бланки звернень до суду, пам’ятки про права, бланки судових рішень) для впровадження їх у судову практику

Підготовлено типові бланки (шаблони) для судів першої і апеляційної інстанцій.

Підготовлено пам‘ятки про права учасників процесу.

Порядок розподілу адміністративних справ між суддями

Питання втратило актуальність у зв’язку з прийняттям Закону України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження автоматизованої системи документообігу в адміністративних судах” від 5 червня 2009 року №1475-VI.

Спеціалізація судових палат Вищого адміністративного суду України

Надано пропозиції щодо організації судових палат у Вищому адміністративному суді України.

10 

Проблеми уніфікації судових рішень адміністративних судів

Результати підготовки цього питання вказані у п. 1-3, 7.

11 

Підготовка пропозицій щодо забезпечення доступності адміністративного судочинства з точки зору і позиції Європейського суду

Результати підготовки цього питання вказані у п. 1-3.

12 

Розглянути рекомендації Комітету експертів Ради Європи з питань автоматизації процедури судочинства державам-учасницям Ради Європи щодо впровадження інформаційних технологій на всіх стадіях судочинства, у тому числі в інтерактивному режимі. Обговорити доцільність використання відеоконференцзв’язку при перегляді суспільно значимих судових рішень у касаційному порядку або розгляді справ, пов’язаних із виборчим процесом або процесом референдуму

Окремі аспекти цього питання втілено у результатах, вказаних у п. 1-3, 8.

13 

Розмежування адміністративної та господарської юрисдикцій

Підготовлено проект інформаційного листа Верховного Суду України.

 

Завантажити звіт у форматі pdf.