preloader

Що вас цікавить?

Звернення громадських організацій щодо закону про Єдиний державний демографічний реєстр

05.10.2012
Адміністративні послуги

У разі набуття чинності цей Закон порушуватиме права громадян на захист від втручання в особисте і сімейне життя; на захист від збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди…


ПРЕЗИДЕНТУ УКРАЇНИ

УПОВНОВАЖЕНОМУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ

МІНІСТРУ ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Звернення щодо Закону України  «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»

2 жовтня 2012 року Верховна Рада ухвалила Закон «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус». 

У разі набуття чинності цей Закон порушуватиме права громадян на захист від втручання в особисте і сімейне життя (ч. 1 ст. 32 Конституції України), на захист від збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, яке допускається лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини (ч. 2 ст. 32 Конституції України).

Зокрема, Закон передбачає створення Єдиного державного демографічного реєстру, до якого включатиметься неадекватний та надмірний обсяг особистої інформації про громадян. Серед іншого, це відомості про батьків; реквізити документів, виданих особі (тип, назва документа, серія, номер, дата видачі та уповноважений суб’єкт, що видав документ, строк дії документа); відцифрований зразок підпису особи; відцифрований образ обличчя особи; додаткова змінна інформація (про місце реєстрації, про сімейний стан, про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, про видачу приватизаційних паперів, додаткові (факультативні) біометричні дані, параметри), а також дані з відомчих інформаційних систем.

Таким чином в одній базі даних буде збиратися вся інформація про особу, її сімейне життя, соціальний та економічний статус, власність тощо. При цьому у Законі відсутнє обґрунтовання мети створення такої бази даних, а лише констатується її призначення, за якою ця «електронна інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для зберігання, захисту, обробки, використання і поширення визначеної цим Законом інформації про особу та про документи» (ч.1 ст. 4 Закону).

Отже, цей Закон порушує вимоги статті 5 Конвенції Ради Європи про захист осіб стосовно автоматизованої обробки даних особистого характеру (від 28.01.1981), за якою дані особистого характеру, що піддаються автоматизованій обробці, мають бути адекватними, відповідними і ненадмірними з точки зору цілей, заради яких вони зберігаються, а також зберігаються у форматі, який дозволяє ідентифікувати суб’єктів даних не довше, ніж це необхідно для цілі, заради якої такі дані зберігаються. У зв’язку з цими вимогами, у демократичних країнах категорично не допускається збирання інформації про особу для різних цілей (відомств) в одній базі даних, в одного розпорядника.

Варто також зауважити, що у Законі є низка інших недоліків, починаючи від тотальної заміни більшості документів громадян України на більш витратні (дорогі) документи. 

Цей Закон, регламентуючи надання кількох десятків адміністративних послуг, також суперечить нещодавно ухваленому Закону України «Про адміністративні послуги» від 6 вересня 2012 року, за яким  «виключно законами, які регулюють суспільні відносини щодо надання адміністративних послуг, встановлюються: суб’єкт надання адміністративної послуги; перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги; платність або безоплатність надання адміністративної послуги. Жодної з цих вимог Закон «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» не виконує.

Отже, однозначно підтримуючи необхідність введення біометричних паспортів громадян України для виїзду за кордон як елемент виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, вважаємо, що ухвалений Закон є непропорційним для досягнення цієї мети, оскільки передбачає створення невідповідної демократичній державі системи втручання в особисте життя громадян.

Таким чином порушуючи право особи на приватність, Україна лише погіршує рівень демократії та захисту прав громадян, отже, віддаляється від європейських цінностей та, відповідно, і від перспектив європейської інтеграції. 

Враховуючи викладене, закликаємо не допустити набуття чинності Законом Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус».

05.10.2012

Центр політико-правових реформ

Харківський інститут соціальних досліджень

Конгрес національних громад України

Міжнародний жіночий правозахисний центр "Ла Страда – Україна"

ГО "Територія успіху"

ДЕГО "ФЛОРА"

КМО ВЕГО "Мама – 86"

КОБОЄЖ "ОР-ХАВА"

Інcтитут демократії ім. Пилипа Орлика

Проект "Без кордонів" ГО "Центр Соціальна Дія"

Центр правових та політичних досліджень "ДУМА"