preloader

Що вас цікавить?

Завдання конституційної реформи

03.11.2014
Конституціоналізм /
Конституційна реформа

3. Завдання конституційної реформи
Одним з ключових завдань, які стоїть зараз перед Україною, є вийти на правильний шлях у конституційному розвитку. Продовження попередньої практики як неналежного дотримання, так неналежного порядку зміни Конституції є неприйнятним. 


Умови конституційного процесу є складними, а виклики великими. Агресор Росія намагається впливати на порядок денний в Україні та домогтися рішень, які б дезінтегрували країну.
Поряд з тим, варто констатувати, одночасно існують і унікальні можливості для встановлення належного конституційного порядку в Україні. Характер конституційної реформи може визначити майбутнє України.
Тож конституційна реформа сьогодні має бути спрямована на вирішення таких основних завдань:
a) Підвищення суспільного авторитету Конституції шляхом проведення конституційної реформи відкрито та прозоро, з максимальним залученням громадянського суспільства на всіх її етапах.

b) Забезпечення дієвості Конституції – фактично функціонуючий механізм державної влади має відповідати конституційно встановленому механізму державної влади. Конституційні права мають гарантуватися державою, а не бути декларацією.

c) Створення умов для проведення глибокої децентралізації публічної влади.

d) Закріплення статусу Уряду, який би надав можливість ефективно розробляти та впроваджувати державну політику. Забезпечення єдності державної політики.

e) Забезпечення конституційних гарантій незалежності і професійності суддів та справедливого правосуддя. Приведення статусу прокуратури до європейський стандартів.

f) Забезпечення незалежності Конституційного Суду України та його спроможності захистити Конституцію, а також вирішувати політичні конфлікти правовим шляхом