preloader

Що вас цікавить?

Зарубіжне законодавство

30.01.2013
Кримінальна юстиція /
Зарубіжне законодавство

І. Право про адміністративні проступки. 2. Кримінальний процес: органи публічного обвинувачення, поліція.


І. Право про адміністративні проступки

Рекомендація № R (91) 1 Комітету міністрів Ради Європи державам – членам стосовно адміністративних санкцій від 13 лютого 1991 року 

Закон ФРН «Про порушення порядку» від 1968 року (у редакції 2007 року) 

Закон Австрійської Республіки «Про адміністративні покарання» від 1991 року (у редакції 2007 року).

Федеральний Закон Швейцарської Федерації «Про право адміністративних покарань» від 1974 року (у редакції 2007 року).

Закон Королівства Бельгії від 1971 року «Про адміністративні штрафи, які застосовуються у випадку порушення деяких соціальних законів» (у редакції 2007 року).

Закон Італійської Республіки від 1981 року «Зміни карної системи» (у редакції 2007 року).

Закон Королівства Іспанії «Про правовий режим публічної адміністрації та загального адміністративного провадження» від 1992 року (постатейний зміст та витяги з розділу про застосування санкцій) (у редакції 2007 року).

Декрет-Закон Португальської Республіки № 433/82 від 27 жовтня 1982 року (у редакції 2007 року).

Деліктно-процесуальний кодекс Естонської Республіки від 2002 року (у редакції 2007 року).

Закон Чеської Республіки «Про проступки» від 1990 року (у редакції 2007 року).

Закон Республіки Болгарія «Про адміністративні порушення та покарання» від 1969 року (у редакції 2007 року).

Закон Республіки Словенія «Про проступки» від 2002 року (у редакції 2007 року).

Закон Хорватської Республіки «Про проступки проти публічного порядку і спокою» від 1990 року (у редакції 2007 року).

Закон Республіки Сербія «Про проступки» від 2007 року.

ІІ. Кримінальний процес

Карний процесуальний кодекс ФРН від 1987 року (російською мовою) (у редакції 2006 року).

Карно-процесуальний кодекс Естонської Республіки від 2004 року (російською мовою) (у редакції 2006 року).

Кримінально-процесуальний кодекс Литовської республіки від 2002 року (у редакції 2006 року).

Кодекс карного провадження Республіки Молдова від 2003 року (російською мовою) (у редакції 2006 року).

Кримінально-процесуальний кодекс Республіки Грузія від 2009 року (російською мовою) ( у редакції 2013 року).

1. Органи публічного обвинувачення.

Керівні принципи ООН щодо ролі обвинувачів від 1990 року.

Рекомендація ПАРЄ 1604 (2003) 11 «Про роль служби публічних. обвинувачів в демократичному суспільстві, заснованому на верховенстві права» від 2003 року.

Рекомендація Rec (2000) 19 Комітету Міністрів державам-членам «Про роль служби публічного обвинувачення в системі кримінальної юстиції» від 2000 року.

Рекомендація Rec (2012) 11 Комітету міністрів державам-учасникам «Про роль публічних обвинувачів поза системою кримінальної юстиції»

Дослідження Венеціанської комісії № 494/2008 «Конституційні положення щодо служб обвинувачення в державах – членах Ради Європи» від 2008 року (Витяг).

Звіт Венеціанської комісії з Європейських стандартів щодо незалежності судової системи: частина ІІ – Служба обвинувачення (від 17–18 грудня 2010 року).

Висновок № 340/2005 Венеціанської комісії щодо Федерального Закону «Про прокуратуру Російської Федерації» від 2005 року.

Коментарі членів Венеціанської комісії на проект Закону України «Про прокуратуру» від 2004 року.

Висновок № 539/2009 Венеціанської комісії щодо проекту Закону України «Про прокуратуру» від 2009 року.

Висновок № 667/2012 Венеціанської комісії щодо проекту Закону України «Про прокуратуру» 

Висновок № 3 (2008) Консультативної Ради європейських обвинувачів (ССРЕ) «Роль Служб обвинувачення поза сферою кримінального права» від 2008 року.

Роль публічного обвинувача поза сферою кримінального права у практиці Європейського суду з прав людини (Витяг) (березень 2011 року).

Ордонанс Французької Республіки № 58-1270 «Про органічний закон стосовно статусу магістратури» від 1958 року (зміст і витяги) (у редакції 2012 року).

Федеральний Закон Австрійської Республіки «Про Службу державного представництва» від 1986 року (у редакції 2012 року).

Закон Королівства Іспанії 50/1981, який врегульовує Статут Служби державного представництва від 1981 року (у редакції 2012 року).

Закон Португальської Республіки № 47/86 «Статут Служби публічного представництва» від 1986 року (у редакції 2012 року).

Закон Республіки Польща «Про прокуратуру» від 1985 року (у редакції 2012 року).

Закон Естонської Республіки «Про прокуратуру» від 1998 року (у редакції 2012 року).

Закон Республіки Словенія «Про службу державного обвинувачення» від 2011 року (у редакції 2012 року).

Закон Республіки Молдова «Про прокуратуру» від 2008 року (у редакції 2012 року).

Закон Республіки Грузія «Про прокуратуру в Республіці Грузія» від 2008 року (у редакції 2012 року).

2. Поліція.

Кодекс поведінки службовців органів правопорядку ООН від 1979 року

Основоположні принципи застосування сили та вогнепальної зброї службовцями органів правопорядку ООН від 1990 року

Резолюція Парламентської Асамблеї Ради Європи № 690 (1979) «Про Декларацію про поліцію» від 1979 року

Рекомендація Rec (2001) 10 Комітету Міністрів державам-учасницям Ради Європи «Про Європейський кодекс поліцейської етики» від 2001 року

Закон ФРН про чиновників Федеральної поліції від 1976 року

Закон про організацію Баварської державної поліції від 1976 року

Закон про завдання і повноваження Баварської державної поліції від 1990 року

Федеральний Закон Австрійської Республіки про створення та організацію Федеральної кримінальної служби від 2002 року

Поліцейський закон Королівства Нідерланди від 1993 року

Закон Королівства Бельгії про діяльність поліції від 1992 року

Закон Королівства Бельгії про організацію інтегрованої поліцейської служби поліції, структурованої на два рівні від 1998 року

Закон Королівства Бельгії про дисциплінарний статут персоналу поліцейських служб від 1999 року

Органічний Закон Королівства Іспанії про сили і корпуси безпеки
від 1986 року

Закон Португальської Республіки про організацію поліції публічної безпеки від 2007 року

Закон-декрет Португальської Республіки про статус поліцейських від 2009 року

Закон Сполученого Королівства про поліцію від 1996 року

Закон Провінції Онтаріо (Канада) про поліцейські послуги від 1990 року

Закон Республіки Польща про поліцію від 1990 року

Закон Чеської Республіки про поліцію громади від 1991 року

Закон Чеської Республіки про службові відносини службовців формувань безпеки від 2003 року

Закон Чеської Республіки про поліцію Чеської Республіки від 2008 року

Закон Республіки Словенія про поліцію від 1998 року

Закон Республіки Молдова «Про діяльність Поліції і статус поліцейського» від 27 грудня 2012 року