preloader

Що вас цікавить?

Закон «Про адміністративні послуги» підписано главою держави

02.10.2012
Адміністративні послуги

За даними офіційного веб-порталу Верховної Ради, 28 вересня нарешті підписано Закон України «Про адміністративні послуги», який було повторно ухвалено Верховною Радою 6 вересня 2012 року після повторного вето Президента. Закон дає деякі нові можливості ініціативним органам місцевого самоврядування та навіть районним державним адміністраціям щодо покращення якості адміністративних послуг…


За даними офіційного веб-порталу Верховної Ради України 28 вересня нарешті підписано Закон України «Про адміністративні послуги», який було повторно ухвалено Верховною Радою України 6 вересня 2012 року після повторного вето Президента.

Достовірність цієї інформації ще потребує підтвердження, адже в офіційному інтернет-представництві самого глави держави відомостей про підписання цього закону немає. Ще гірше, що досі у відкритих джерелах відсутній і власне текст закону в остаточно ухваленій редакції (хоча з дня його прийняття пройшов майже місяць).

Тим не менше, ми сподіваємося, що це – не спроба приховати якусь інформацію (адже до процедури розгляду повторного вето Президента є чимало запитань), а просто технічне недопрацювання. Більше того, беручи до уваги норми Закону, до яких глава держави не мав раніше зауважень, і які очевидно не зазнали змін, дозволимо дати кілька першочергових порад як владним суб’єктам, так і громадянам.

1. Закон дає деякі нові можливості ініціативним органам місцевого самоврядування та навіть районним державним адміністраціям щодо покращення якості адміністративних послуг. Зокрема, йдеться про норми, що стосуються створення Центрів надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП), які з 2014 року стають обов’язковими для усіх міст та районів. Отже, рекомендуємо міським радам запланувати бюджетні видатки на створення ЦНАП.

2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців після набуття чинності Законом дано завдання забезпечити прийняття Примірного положення про ЦНАП та регламенту, а також підготувати та подати до Верховної Ради проект закону про перелік адміністративних послуг та плату (адміністративний збір) за їх надання.

3. Кабінет Міністрів України також зобов’язаний затвердити перелік адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через ЦНАП. Сподіваємося, що Уряд врахує у цій роботі завдання, визначені цьогорічним Посланням Президента до Верховної Ради, у якому він, зокрема, визначив серед першочергових завдань – децентралізацію виконання функцій із на­дання адміністративних послуг, передачу їх на рівень органів місцевого само­врядування, у тому числі через механізм делегування (стосується, зокрема, функцій із реєстрації місця проживання та видачі паспортів громадянам; реє­страції транспортних засобів тощо). Затвердження передбаченого Законом Переліку адміністративних послуг для ЦНАП є найпростішим інструментом для такої децентралізації.

4. У Законі Верховна Рада встановила і деякі обмеження для себе. Зокрема, згідно статті 5 виключно законами встановлюються:    

1) підстави для одержання адміністративної послуги;

2) суб’єкт надання адміністративної послуги та його повноваження щодо надання адміністративної послуги;

3) перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги;

4) платність або безоплатність надання адміністративної послуги;

5) граничний строк надання адміністративної послуги;

6) перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги.

Це означає, що наприклад, у законопроекті, який стосується паспортів та інших документів особи, не можна обмежитися відсиланнями на те, що перераховані вище питання будуть регулюватися підзаконними актами, наприклад, урядовими.

5. Звичайно, це лише перші рекомендації щодо використання Закону «Про адміністративні послуги». У ньому є багато інших корисних норм. Тому радимо і громадянам та бізнесу ретельно вивчити цей Закон та активно його використовувати. Наприклад, навіть такі перераховані нижче, положення можуть сприяти кращій якості роботи органів влади:

– кількість годин прийому суб’єктів звернень має становити не менше 40 годин на тиждень, у тому числі в суботу -не менше шести годин (п. 3 ч. 2 ст. 6 Закону);

– фізична особа, у тому числі фізична особа -підприємець, має право на отримання адміністративної послуги незалежно від реєстрації її місця проживання чи місця перебування, крім випадків, установлених законом (ч. 2 ст. 9);

– суб’єкт надання адміністративної послуги не може вимагати від суб’єкта звернення документи або інформацію, що перебувають у володінні суб’єкта надання адміністративних послуг або у володінні державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління(ч. 7 ст. 9)

Отже, вивчайте і використовуйте новий закон!