preloader

Що вас цікавить?

З 1 липня керування транспортними засобами в стані сп’яніння є кримінально караним. Опублікований 3 липня закон не змінив це

07.07.2020
Законодавство та коментарі /
Запобігання корупції /
Стратегія, законодавство і коментарі

Питання коментують експерти Центру політико-правових реформ. 


Подія

3 липня опубліковано Закон № 720-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень”» (далі – Закон №720), який було ухвалено 17 червня. 

Ним (пункт 117), зокрема, внесено зміни до Закону № 2617-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень” від 18 листопада 2018 року (далі – Закон № 2617), яким своєю чергою були внесені зміни до Кримінального (КК), Кримінального процесуального (КПК) кодексів України та Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Серед іншого, Законом № 2617 визнані кримінальними проступками такі діяння:

1) керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, 

2) передача керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп’яніння чи під впливом таких лікарських препаратів, 

3) відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження медичного освідування на стан сп’яніння або щодо вживання відповідних лікарських препаратів, 

4) вживання водієм транспортного засобу після ДТП за його участю алкоголю, наркотиків або лікарських препаратів, виготовлених на їх основі (крім тих, що входять до офіційно затвердженого складу аптечки або призначені медичним працівником), 

5) те саме (п. 4) – після того, як транспортний засіб був зупинений на вимогу поліцейського, до проведення уповноваженою особою медичного освідування з метою встановлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів.

Цим же Законом викладено в новій редакції статтю 130 КУпАП, якою виключена адміністративна відповідальність за керування транспортними засобами у стані сп’яніння та інші відповідні діяння.

Про внесення зазначених змін вказано у підпунктах 2–4, 7, 171 пункту 1 частини І Закону № 2617.

Згідно ж із Законом № 720 ці пункти із Закону № 2617 виключені.

Закон № 2617 набрав чинності 1 липня цього року. З цього дня стаття 286-1 «Керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції» стала частиною «тіла» КК, а в статті 130 КУпАП залишилася відповідальність за керування в стані сп’яніння лише річковими, морськими і маломірними суднами.

Закон № 720, як зазначено у його розділі ІІ, мав набрати чинності «з дня набрання чинності Законом України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень” від 22 листопада 2018 року № 2617-VII». Але опублікований він був в газеті «Голос України» лише 3 липня 2020 року, тобто після набрання чинності Законом № 2617. 

 

Оцінка ЦППР

Відповідно до статей 57 і 94 Конституції України, «(з)акони…, що визначають права і обов’язки громадян, не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, є нечинними», «(з)акон набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування». Виходячи з цих положень Конституції України, Закон № 720 став чинним лише 3 липня цього року. 

Відповідно до частин 2, 3 і 6 КК закони про кримінальну відповідальність, ухвалені після набрання чинності цим Кодексом, включаються до нього після набрання ними чинності; кримінальна протиправність діяння, а також його караність та інші кримінально-правові наслідки визначаються тільки цим Кодексом; зміни до законодавства про кримінальну відповідальність можуть вноситися виключно законами про внесення змін до цього Кодексу та/або до кримінального процесуального законодавства, та/або до законодавства про адміністративні правопорушення. Так само вказано і в ст. 2 КпАП: зміни до законодавства про адміністративні правопорушення можуть вноситися виключно законами про внесення змін до цього Кодексу та інших законів, що встановлюють адміністративну відповідальність, та/або до законодавства про кримінальну відповідальність, та/або до кримінального процесуального законодавства.

Таким чином, Закон № 720 не скасував кримінальну караність керування транспортним засобом у стані сп’яніння і не відновив адміністративну відповідальність за ці дії, оскільки не вніс зміни безпосередньо до КК і КУпАП в цій частині.

Парламент ухвалив Закон № 720 незадовго до криміналізації цього правопорушення, але зміни про це до КК і КУпАП, передбачені Законом № 2617, набрали чинності раніше, ніж було опубліковано Закон № 720, який ці зміни мав скасувати. Однак з набранням 1 липня  чинності Законом № 2617 зміни були включені до КК і КУпАП, і Закон №2617 вичерпав свою дію. Тож внесення до нього змін з метою скасувати норми КК і КУпАП, що вже набрали чинності, не має юридичних наслідків: текст КК і КУпАП у цій частині Закон № 720 не змінював.

Тепер відновити адміністративну відповідальність за керування транспортним засобом у стані сп’яніння та інші відповідні діяння Верховна Рада може, лише вносячи зміни до КК і КпАП.

Натомість Міністерство внутрішніх справ України і Національна поліція України мають якнайшвидше забезпечити поліцію підзаконним нормативним регулюванням та необхідними тренінгами для поліцейських, щоб норми чинного законодавства про кримінальні проступки належно втілювалися в життя.