preloader

Що вас цікавить?

Які є можливі способи доступу до судових рішень?

08.09.2013
Судівництво /
Цивільне судочинство

Які є можливі способи доступу до судових рішень?

Відкрий доступ до судових рішень є одним з принципів, який забезпечує прозорість діяльності судової влади, а також сприяє однаковому застосуванню законодавства.

З метою впровадження цього принципу в життя 22 грудня 2005 р. прийнято Закон України «Про доступ до судових рішень». Відкритість судових рішень відповідно до статті 2 Закону забезпечується такими способами:

  • проголошенням судового рішення в залі судового засідання;
  • забезпеченням доступу до матеріалів справи та наданням копії рішення;
  • оприлюдненням судових рішень у мережі Інтернет;
  • публікацією текстів судових рішень у друкованих виданнях.

 

Широка відкритість судових рішень потрібна хоча б з таких міркувань:

  • Процесуальне законодавство однією з підстав для перегляду судових рішень визначило наявність неоднакового застосування судами норм матеріального права. Неоднакове застосування можна виявити лише при вивченні відповідних текстів судових рішень.
  • Процесуальне законодавство визначає обов’язковість рішень Верховного Суду України у конкретних справах щодо застосування законодавства при розгляді аналогічних питань. Ці рішення є обов’язковими не лише для судів загальної юрисдикції, а й для усіх владних органів, що застосовують відповідну норму права.
  • Судові рішення є цінним джерелом інформації для правників та інших учасників судового процесу. Можливість вивчати практику судів вищого чи навіть того самого рівня полегшує суддям вирішення подібних справ. Знаючи судову практику з того чи іншого питання, можна передбачити, яким буде рішення у подібній справі.
  • Відкритість судових рішень повинна стримувати суддів від одвертих зловживань. Знаючи, що «замовне» рішення може легко стати темою громадського розголосу, суддя не наважиться у рішенні чорне називати білим, а біле чорним.