preloader

Що вас цікавить?

Яка ситуація із мирними зібраннями сьогодні?

Динаміка заборон мирних зібрань судами

Кількість позовів органів влади про обмеження свободи мирних зібрань, розглянутих судами протягом 2009 - 2015 років→

У період з 2009 по 2014 рік окружними адміністративними судами було розглянуто понад 1200 судових справ про заборону мирних зібрань. Найменшу кількість справ було розглянуто у 2009 році – 111, в той час як у 2012 році кількість розглянутих справ сягнула 358*.

Звертає на себе увагу той факт, що у період президентства Віктора Януковича (2010-2013) суди розглядали в середньому у 2,5 рази більше позовів про заборону мирних зібрань ніж у 2009 чи у 2014 році. До того ж близько 90% рішень судів у період президентства Януковича було ухвалено на користь органів влади.

 

Тенденції у цьому питанні


На наш погляд, ці дані свідчать не тільки про тенденцію до заборони мирних зібрань, що існувала в часи Президента Януковича, але й про значну залежність судової системи від виконавчої гілки влади.

* Дані наведені на підставі аналізу Єдиного державного реєстру судових рішень (ЄДРСР). За офіційною статистикою кількість справ є ще вищою, однак не всі рішення, всупереч вимогам закону, були оприлюднені в Реєстрі.

Заборони мирних зібрань у 2014-2015 роках →


У 2014 році окружні адміністративні суди розглянули 113 справ про заборону мирних зібрань. У 88 випадках суд прийняв рішення про заборону мирних зібрань, у інших 25 – дозволив їх проводити.

Кількість заборон у 2014 році серйозно впала в порівнянні з 2013 роком та особливо з 2012 роком. Частково це можна пояснити тим, що у 2014 році Україна втратила фактичний контроль над частиною своєї території. Іншою причиною є високий суспільний резонанс щодо справ про заборону мирних зібрань після Революції гідності, який дав поштовх до лібералізації судової практики щодо цієї категорії спорів.

Тенденція до зменшення кількості позовів оранів влади про заборону мирних зібрань збереглася і у 2015 році. За перше півріччя 2015 року суди першої інстанції розглянули лише 29 позовів про заборону мирних зібрань та задовольнили їх у 15 випадках.

Спостерігається також значне зменшення відсотку задоволення позовів органів влади. Якщо у 2012 році суди задовольняли 88 % позовів, то у 2014 вже 78%, а у 2015 лише 52%.

Заборони мирних зібрань 2014-2015 у регіональному розподілі

Заборони мирних зібрань 2014-2015 у регіональному розподілі


Найбільша кількість заборон мирних зібрань припадає на південні та східні області України, насамперед на одеську та харківську області. Саме у цих двох областях була зафіксована найбільша кількість заборон у 2014-2015 роках (22 і 36 заборон відповідно).

Цікаво, що якщо тенденція до заборони мирних зібрань у харківській області характерна як для 2014 року, так і для 2015 року, то всі заборони мирних зібрань у одеській області були зафіксовані лише у 2014 році. Це дозволяє сподіватися, що мирні зібрання на Одещині заборонялися лише у зв’язку з ризиком повторення трагічних подій, що мали місце в Одесі у травні 2014 року, і надалі заборони зібрань не матимуть такого системного характеру.

Апеляційний і касаційний перегляд судових справ про обмеження свободи мирних зібрань у 2014-2015 роках


Апеляційний перегляд справ про обмеження мирних зібрань у 2014-2015 роках →

Практика апеляційних судів у 2014 та у першому півріччі 2015 року здебільшого була сприятлива для організаторів мирних зібрань. У 70 % випадків апеляційні адміністративні суди ухвалювали рішення на користь організаторів мирних зібрань.

Порівнюючи ці дані з даними 2013 року, коли апеляційні адміністративні суди у 38 випадках з 46 приймали рішення на користь органів влади, можна сказати що практика апеляційних адміністративних судів змінилася революційно.

Касаційний перегляд справ про обмеження свободи мирних зібрань у 2014-2015 роках →

Помітні зміни також у відбулися у практиці Вищого адміністративного суду, який протягом 2014 року та першого півріччя 2015 року у 50% випадків ставав на бік організаторів мирних зібрань. Ще у 2013 році Вищий адміністративний суд прийняв лише одне рішення на користь організаторів мирних зібрань, натомість у 10 випадках залишившись солідарним з позицією органів влади.