preloader

Що вас цікавить?

Як виправити недостовірну податкову інформацію?

21.10.2015
Публічна адміністрація /
Публічна інформація

Податкові органи відмовляються виправляти скориговані податкові дані в інформаційних електронних базах Державної фіскальної служби України за результатами перевірок (без прийняття податкового повідомлення-рішення). Як вирішити цю проблему, говорили на круглому столі у Верховному Суді України стосовно оскарження таких дій органів Державної фіскальної служби України.


Податкові органи відмовляються виправляти скориговані податкові дані в інформаційних електронних базах Державної фіскальної служби України за результатами перевірок (без прийняття податкового повідомлення-рішення). Як вирішити цю проблему, говорили на круглому столі у Верховному Суді України стосовно оскарження таких дій органів Державної фіскальної служби України.

Податківці посилаються на п. 14.1 ст. 14, п. 71.1 ст. 71, ст. 74, п. 78.4 ст. 78, п. 86.1 ст. 86 та інші Податкового кодексу України, підзаконні та локальні акти та не роблять змін до даних податкової звітності платників податків в автоматизованій системі Державної фіскальної служби України.

Натомість частини 3 і 4 ст. 32  Конституції України передбачають:

«Кожний громадянин має право знайомитися в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, установах і організаціях з відомостями про себе, які не є державною або іншою захищеною законом таємницею.
Кожному гарантується судовий захист права спростовувати недостовірну інформацію про себе і членів своєї сім'ї та права вимагати вилучення будь-якої інформації, а також право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, використанням та поширенням такої недостовірної інформації
».

Інформаційне законодавство в п. 3 ч. 1 ст. 10  Закону України «Про доступ до публічної інформації» передбачає право на достовірне відтворення інформації, а саме: «вимагати виправлення неточної, неповної, застарілої інформації про себе, знищення інформації про себе, збирання, використання чи зберігання якої здійснюється з порушенням вимог закону». Такі приписи є загальними за своєю сферою дії, а відсутність на рівні податкового законодавства спеціальної процедури реалізації конституційного права на виправлення недостовірної інформації не повинна бути підставою для відмови в його реалізації.

Експерт Центру політико-правових реформ Анна Барікова вважає: «інформація, яка міститься в Інформаційній системі Міністерства доходів і зборів України «Податковий блок», належить до публічної інформації, оскільки є інформацією, наявною в органах влади (податкових органах)».

Отже, учасники круглого столу погодилися, що:

—  необхідно дотримуватися положень Закону України «Про доступ до публічної інформації», оскільки він поширюється на правовідносини у сфері виправлення недостовірної податкової інформації;

—  потрібно враховувати специфіку правового режиму службової інформації, якщо для цього є відповідні підстави;

—  обґрунтовувати необхідно, які саме права та інтереси платників податку було порушено в межах відносин із податковим органом.

Перспективи становлення судової практики щодо механізму виправлення недостовірної податкової інформації залежать від суддів Верховного Суду України. Вони повинні сформулювати позицію, наприклад, у формі Постанови Пленуму, роз’яснення, постанови у справі або в іншій формі після обговорення з представниками юридичної науки та практики.