preloader

Що вас цікавить?

Як провести мирне зібрання?

26.04.2012
Конституціоналізм /
Права людини

← Мирні зібрання в Україні – Quo Vadis?

Для того, щоб провести мирне зібрання, потрібно сповістити про це завчасно відповідний орган влади. 

Кого повідомляти? 

Повідомляти  про мирне зібрання потрібно орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування.

Який саме – залежить від того, де планується проведення мирного зібрання.

Так, доцільно повідомляти:

– виконавчий орган сільської, селищної, міської ради (крім міст Києва і Севастополя) – у  разі, якщо мирне зібрання передбачається провести в межах території відповідного села, селища, міста;

– Київську чи Севастопольську міську державну адміністрацію – у  разі, якщо мирне зібрання відбуватиметься в  Києві чи Севастополі відповідно;

– районну (обласну) державну адміністрацію  – у  разі, якщо мирне зібрання передбачається провести на території відповідного району (області);

– Раду міністрів Автономної Республіки Крим – у разі, якщо мирне зібрання передбачається провести на території кількох районів Автономної Республіки Крим.

Завантажити повідомлення про проведення мирного зібрання для заповнення

У разі якщо мирне зібрання планується провести за марширутом, що пролягає по території кількох областей, міст Києва та Севастополя, Автономної Республіки Крим, організатору мирного зібрання доцільно подати письмове повідомлення про його проведення відповідно до кожної обласної державної адміністрації, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

 

Організаторам мирних зібрань слід відповідально підійти до питання повідомлення, оскільки в судовій практиці відомі випадки, коли суди забороняли мирні зібрання у зв’язку з тим, що повідомлений був неналежний орган влади   

Коли повідомляти? 

Стаття 39 Конституції України говорить, що громадяни мають повідомляти про мирне зібрання завчасно. 

Що це означає в часовому вимірі? 

Конституційний  Суд України у рішенні № 1-30/2001N 4-рп/2001  зазначив,  що “ Суд України у рішенні № 1-30/2001N 4-рп/2001тривалість строків  завчасного сповіщення має бути у розумних межах і не повинна обмежувати передбаченого статтею 39 Конституції України права громадян на проведення зборів,  мітингів,  походів і демонстрацій… Строк завчасного сповіщення має бути достатнім  і  для  того,  щоб  органи  виконавчої  влади  чи органи місцевого самоврядування могли визначитися,  наскільки проведення таких зібрань  відповідає закону,  та  в  разі  потреби,  згідно з частиною другою статті 39 Конституції України,  звернутися до  суду  для  вирішення  спірних питань”.

На даний час немає жодного чинного нормативно-правового акту, який би встановлював конкретний строк завчасного  повідомлення про мирне зібрання.  

Аналіз судової практики показує, що суди при вирішенні питання про строки повідомлення часто керуються ще Указом Президії Верховної Ради СРСР (!!!) “Про порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій в СРСР” 1988 року, яким встановлюється обов’язок організаторів мирних зібрань повідомити владу про  мирне зібрання за 10 днів до його проведення. Не зважаючи на те, що ця вимога суперечить Конституції, критерію розумності та практиці Європейського суду з прав людини, українські суди часто забороняють мирні зібрання з підстав недотримання строків, визначених Указом.

Якщо є можливість повідомити про мирне зібрання за 10 днів до його початку, то краще це зробити, щоб убезпечити себе від заборони мирного зібрання з підстав недотримання строків завчасного сповіщення доцільно .

В іншому випадку орган влади може спробувати обмежити ваше право на мирне зібрання звернувшись до суду. Перспективи судового розгляду у випадку недотримання строків передбачених Указом оцінити складно, оскільки судова практика в цих справах є непослідовною.

Якщо ви опинились у ситуації, коли орган влади звернувся до судом із позовом про заборону мирного зібрання через те, що повідомлено про нього було пізніше, ніж за десять днів, то знайте – правда на Вашому боці, потрібно захищати право на мирне зібрання та домогтись справедливого рішення суду.  

Як повідомляти?

Повідомляти про проведення мирного зібрання повинен організатор мирного зібрання чи його уповноважений представник особисто або шляхом надсилання рекомендованого листа (якщо є достатньо часу для поштового відправлення) чи телеграмою.

Повідомити про проведення мирного зібрання можна і телефоном але в такому разі організатори мирного зібрання не матимуть підтвердження про завчасне повідомлення.   

В яких випадках повідомлення не є обов’язковим? 

Повідомлення про проведення мирного зібрання не обов’язкове  у разі проведення спонтанного мирного зібрання.

Спонтанне мирне зібрання – мирне зібрання, спричинене подією, яку не можливо було завчасно передбачити, щоб повідомити про намір проведення зібрання у строки, визначені Законом.

Такі зібрання є випадковими і виникають, наприклад, коли групи людей збираються в конкретному місці без попереднього сповіщення чи запрошення. Часто вони виникають у відповідь на розповсюджену інформацію чи на інформацію про конкретну подію, яка стала доступна через мережу інтернет (наприклад, про візит голови іноземної держави).

Впровадження поняття спонтанного зібрання відповідає європейським стандартам і вітається європейськими інституціями.  

Чи можна заборонити проведення мирного зібрання? →