preloader

Що вас цікавить?

Як проголошується судове рішення?

08.09.2013
Судівництво /
Цивільне судочинство

Як проголошується судове рішення?

Принцип публічного проголошення рішення у залі судового засідання після закінчення розгляду справи закріплено у статті 6 Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також усіх українських процесуальних кодексах.

За статтею 6 Конвенції, «Судове рішення проголошується публічно, але преса і публіка можуть бути не допущені в зал засідань протягом усього судового розгляду або його частини в інтересах моралі, громадського порядку чи національної безпеки в демократичному суспільстві, якщо того вимагають інтереси неповнолітніх або захист приватного життя сторін, або – тією мірою, що визнана судом суворо необхідною, – коли за особливих обставин публічність розгляду може зашкодити інтересам правосуддя».

Після виходу суду з нарадчої кімнати головуючий зачитує текст судового рішення. Під час проголошення рішення зазвичай присутні як особи, які беруть участь у справі, так і громадськість у залі судового засідання.

Правила проголошення судових рішень у різних видах судочинства дещо відрізняються.

Цивільне судочинство. Рішення суду у цивільних справах проголошується негайно після закінчення судового розгляду і прилюдно, крім випадків, коли розгляд проводився у закритому судовому засіданні. Рішення проголошується повністю, а у разі складності справи та відкладення у зв’язку з цим виготовлення рішення у повному обсязі – можуть бути проголошені лише його вступна та резолютивна частини. Після цього головуючий роз’яснює зміст рішення, порядок і строк його оскарження.

У разі проголошення у судовому засіданні лише вступної та резолютивної частин судового рішення суд повідомляє, коли особи, які беруть участь у справі, зможуть ознайомитися з повним рішенням суду. 

Адміністративне судочинство. Судове рішення в адміністративній справі, ухвалене у відкритому судовому засіданні, проголошується прилюдно. Однак, якщо судовий розгляд відбувався у закритому судовому засіданні, прилюдно проголошується лише резолютивна частина рішення. Рішення проголошується повністю, але, як і в цивільному судочинстві, у разі складності справи можуть бути проголошені лише вступна та резолютивна частини постанови суду. Після цього головуючий роз’яснює зміст рішення, порядок і строк його оскарження.

У разі проголошення в судовому засіданні лише вступної та резолютивної частин постанови суд повідомляє час, коли особи, які беруть участь у справі, можуть одержати копію постанови в повному обсязі. 

Господарське судочинство. Рішення у господарській справі проголошується суддею у судовому засіданні після закінчення розгляду.

У разі проголошення у судовому засіданні тільки вступної та резолютивної частин рішення господарський суд повідомляє, коли буде складено повне рішення. 

Кримінальне судочинство. Судове рішення проголошується прилюдно негайно після виходу суду з нарадчої кімнати. Після цього головуючий у судовому засіданні роз’яснює зміст рішення, порядок і строк його оскарження. Також головуючий роз’яснює обвинуваченому, захиснику, його законному представнику, потерпілому, його представнику право подати клопотання про помилування, право ознайомитися із журналом судового засідання і подати на нього письмові зауваження. Обвинуваченому, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, роз’яснюється право заявляти клопотання про доставку в судове засідання суду апеляційної інстанції.

Конституційне судочинство. Рішення і висновки Конституційного Суду підписуються не пізніше семи днів після прийняття та після цього проголошуються. Ухвали, рішення і висновки Конституційного Суду України разом з окремою думкою суддів Конституційного Суду України протягом наступного робочого дня після їх підписання оприлюднюються на офіційному веб-сайті Конституційного Суду України