preloader

Що вас цікавить?

Як добитися виконання постанови суду?

06.09.2013
Судівництво /
Цивільне судочинство

Як добитися виконання постанови суду?

1. В якому порядку виконується постанова суду за результатами розгляду адміністративної справи?

2. Що робити, якщо постанова не виконується?

 

1. В якому порядку виконується постанова суду за результатами розгляду адміністративної справи?

Завершальною стадією судового провадження є виконання судового рішення. Зазвичай для того, щоб судове рішення могло бути звернено до виконання, воно має набрати законної сили, тобто стати обов‘язковим для виконання.

За загальним правилом постанова суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження, який становить 10 днів з дня проголошення постанови, а у тих випадках, коли суд через складність справи відклав складання постанови у повному обсязі, а також якщо розгляд справи здійснювався у письмовому провадженні – з дня отримання особою копії постанови. Таким чином, якщо постанову суду ніхто не має наміру оскаржувати, вона набирає законної сили уже через 10 днів.

Якщо ж постанову суду першої інстанції було оскаржено в апеляційному порядку, то вона набере законної сили після закінчення апеляційного розгляду справи та набрання чинності судовим рішенням апеляційної інстанції (звісно, якщо суд апеляційної інстанції не скасує або не визнає її нечинною) або у разі повернення апеляційної скарги або відмови у відкритті апеляційного провадження.

Постанови та ухвали судів апеляційної і касаційної інстанцій набирають законної сили з моменту проголошення, а якщо їх ухвалено за наслідками письмового провадження – через п’ять днів після відправлення Вам копії судового рішення (дату відправлення дивіться на конверті за поштовим штемпелем).

Слід зазначити, що у деяких категоріях справ постанова суду підлягає негайному виконанню. У цих випадках не потрібно чекати, доки вона набере законної сили. Негайно належить виконувати постанови про:

 1. присудження виплати пенсій, інших періодичних платежів із Державного бюджету України або позабюджетних державних фондів (у межах суми стягнення за один місяць, а за Вашим обґрунтованим клопотанням – повної суми заборгованості);
 2. присудження виплати заробітної плати, іншого грошового утримання у відносинах публічної служби (у межах суми стягнення за один місяць, а за Вашим обґрунтованим клопотанням – повної суми заборгованості);
 3. поновлення на посаді у відносинах публічної служби;
 4. уточнення списку виборців;
 5. усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання.

Негайно також виконуються постанови суду, прийняті в порядку скороченого провадження:

 1. про зобов’язання суб’єкта владних повноважень вчинити певні дії щодо розгляду звернення, у тому числі інформаційного запиту, фізичної або юридичної особи;
 2. про припинення за зверненням суб’єкта владних повноважень юридичних осіб чи підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців у випадках, передбачених законом, чи відміни державної реєстрації, припинення юридичних осіб або підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців;
 3. про стягнення грошових сум, які ґрунтуються на рішеннях суб’єкта владних повноважень, щодо яких завершився встановлений строк оскарження.

У постанові суду повинна бути вказівка про те, що вона підлягає негайному виконанню. Однак відсутність такої вказівки не може бути підставою для невиконання такого рішення.

Суд з власної ініціативи, або за Вашим клопотанням, або заявою інших осіб, які беруть участь у справі, може також звернути до негайного виконання рішення:

 1. про присудження виплати пенсій, інших періодичних платежів з Державного бюджету України або позабюджетних державних фондів, виплати заробітної плати, іншого грошового утримання у відносинах публічної служби (у межах суми стягнення за один місяць) – у разі стягнення всієї суми боргу;
 2. про тимчасову заборону (зупинення) окремих видів або всієї діяльності об’єднання громадян, про примусовий розпуск (ліквідацію) об’єднання громадян; 
 3. про примусове видворення іноземця чи особи без громадянства;
 4. у справах за зверненням органів доходів і зборів.

Вказівка щодо негайного виконання таких постанов може міститися безпосередньо у відповідній постанові, або ж в ухвалі суду, постановленій у порядку письмового провадження.

 

2. Що робити, якщо постанова не виконується?

Найкраще, коли судове рішення виконується добровільно. Якщо відповідач (боржник) добровільно не виконує постанову суду в адміністративній справі, що набрала законної сили або підлягає негайному виконанню, її може бути звернено до примусового виконання. Для цього Вам потрібно звернутися до адміністративного суду, де знаходиться справа, із заявою про видачу виконавчого листа. Щоб почалося примусове виконання постанови (якщо вона вимагає вчинення певних дій), Ви повинні надати цей лист до органу державної виконавчої служби разом із заявою про відкриття виконавчого провадження.

Трапляються випадки, коли рішення не можна звернути до примусового виконання через те, що при оформленні чи видачі виконавчого листа суд допустив помилку. Помилки при оформленні можуть проявлятися у дефектах форми і змісту виконавчого листа: наприклад, суд неправильно подав інформацію про стягувача чи боржника, резолютивну частину судового рішення перенесено у виконавчий лист з помилками, внаслідок цього обсяг обов’язків, що покладено на боржника, зменшено чи збільшено, або й зовсім змінено (зокрема, якщо резолютивну частину перенесено зовсім з іншого рішення), відсутні всі необхідні реквізити виконавчого документа. Помилка у виданому Вам виконавчому листі не дасть можливості виконати постанову примусово. Тому для виправлення помилки потрібно звернутися до суду з відповідною заявою. 

Якщо Ви загубили оригінал виконавчого листа, випадково знищили його чи втратили з інших причин, Вам слід звернутися до суду, що видав виконавчий лист із заявою про видачу дубліката виконавчого листа. Зверніть увагу, що за видачу дубліката виконавчого листа справляється судовий збір у розмірі 3 грн.

На практиці можуть виникати ситуації, коли постанова суду у адміністративній справі не виконується навіть примусово. Законодавством встановлена відповідальність за невиконання судового рішення. 

Відповідно до статті 267 КАС суд у постанові, яка покладає на суб’єкта владних повноважень – відповідача обов’язок вчинити певні дії, зобов’язує його подати у встановлений судом строк звіт про виконання судового рішення.

За наслідками розгляду такого або у разі його неподання суддя з власної ініціативи або за Вашим клопотанням може встановити новий строк подання звіту і накласти на керівника суб’єкта владних повноважень, відповідального за виконання постанови, штраф у розмірі від десяти до тридцяти мінімальних заробітних плат (станом на 2013 р. – від 11470 грн. до 34410 грн).

Половина суми штрафу стягується на користь позивача, інша половина – до Державного бюджету України.

З наступного дня після набрання ухвалою законної сили на суму заборгованості без додаткового рішення суду нараховується пеня у розмірі трьох відсотків річних з урахуванням індексу інфляції.

Сплата штрафу не звільняє від обов’язку виконати постанову суду і подати звіт про її виконання. Повторне невиконання цього обов’язку тягне за накладення нового штрафу, розмір якого збільшується на суму штрафу, який було або мало бути сплачено за попередньою ухвалою.

Також позивач, на користь якого прийнято постанову суду, має право подати до суду першої інстанції заяву про визнання протиправними рішень, дій чи бездіяльності, що вчинені суб’єктом владних повноважень – відповідачем на виконання такої постанови суду або щодо порушення прав позивача, підтверджених такою постановою суду. 

Цю заяву можна подати протягом десяти днів з дня, коли позивач дізнався або повинен був дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів, але не пізніше дня завершення строку пред’явлення до виконання виконавчого листа, виданого за відповідною постановою.

Крім того, невиконання судового рішення є підставою для:

 1. відповідальності відповідно до Закону України “Про виконавче провадження” (штраф), – за невиконання боржником – фізичною чи юридичною особою рішення, що зобов’язує боржника виконати певні дії, та рішення про поновлення на роботі;
 2. адміністративної відповідальності відповідно Кодексу України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року (штраф) – за залишення посадовою особою без розгляду окремої ухвали суду або невжиття заходів до усунення зазначених в них порушень закону, а так само за несвоєчасну відповідь на окрему ухвалу суду; за невиконання законних вимог державного виконавця;
 3. кримінальної відповідальності відповідно до статті 382 Кримінального кодексу України (штраф, позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю) – за умисне невиконання судового рішення, що набрало законної сили, або перешкоджання його виконанню.

Також, якщо невиконання судового рішення є порушенням службових обов’язків, це є підставою для дисциплінарної відповідальності. Шкода, завдана особі внаслідок невиконання судового рішення, підлягає відшкодуванню в судовому порядку.

 

Я хочу оскаржити судове рішення в адміністративній справі →