preloader

Що вас цікавить?

Висновок Центру політико-правових реформ щодо сфери публічно-правових відносин

22.05.2008
Публічна адміністрація /
Публічна інформація

Підставою для підготовки висновку є лист Голови Вищого адміністративного суду України від 2 квітня 2008 р. №536/7/13-08, відповідно до якого в судах України склалася неоднакова судова практика віднесення спорів до певного виду юрисдикції внаслідок недостатньої визначеності поняття сфери публічно-правових відносин.


Висновок складається з трьох частин: у першій – наводяться основні вчення, у яких пропонувалися критерії для розмежування публічного і приватного права (правовідносин), у другій – сформульовано ознаки публічно-правових відносин, що виведені з цих вчень та з урахуванням сучасного стану правового регулювання, а в третій – визначено публічно-правові відносини, спори у яких належать до юрисдикції адміністративних судів.

ЗАВАНТАЖИТИ ДОКУМЕНТ