preloader

Що вас цікавить?

Висновок на законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про політичні партії в Україні» щодо удосконалення порядку державного фінансування політичних партій» № 5446

21.03.2017
Запобігання корупції /
Практика запобігання корупції

Висновок на законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про політичні партії в Україні» щодо удосконалення порядку державного фінансування політичних партій» № 5446 від 24 листопада 2016 року (поданий народними депутатами України Князевичем Р.П., Черненком О.М., Сусловою І.М. і Новак Н.В.)


Висновок на законопроект

«Про внесення змін до Закону України «Про політичні партії в Україні» щодо удосконалення порядку державного фінансування політичних партій» № 5446 від 24 листопада 2016 року (поданий народними депутатами України Князевичем Р.П., Черненком О.М., Сусловою І.М. і Новак Н.В.).

Пропоновані зміни:

1. Основною новелою законопроекту є пропозиція щодо можливості фінансування з державного бюджету діяльності політичних партій, пов’язаної з їхньою участю у виборах народних депутатів України, виборах Президента України і місцевих виборах (ч. 2 ст. 17-9 законопроекту).

Коментарі: Прийнятий 8 жовтня 2015 року Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання і протидії політичній корупції» щодо запобігання політичної корупції запроваджує роздільне фінансування статутної діяльності політичних партій та їх виборчих кампаній, що визнається демократичним досягненням та запроваджене з метою сприяння партійному будівництву і появі в Україні незалежних партій європейського зразка.

2. Інше положення законопроекту усуває обов’язок політичних партій, які хоча і були суб’єктами виборчого процесу, але наразі не отримують державного фінансування проходити зовнішній незалежний фінансовий аудит звітності про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (ч. 3 ст. 17 законопроекту).

Коментарі: Така пропозиція виглядає, з одного боку, як політичний підкуп «Опозиційного блоку» (який єдиний з усіх парламентських політичних партій відмовився від державного фінансування), а з іншого, – як намагання утаємничити відомості про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру дрібних політичних партій, ресурси яких можуть використовуватися більш потужними політичними гравцями.

3. Пропонується, що при прийнятті НАЗК рішення щодо розподілу коштів, виділених з державного бюджету на фінансування статутної діяльності політичних партій відповідно до Закону «Про політичні партії в Україні», сума, що визначається для фінансування статутної діяльності політичної партії у черговому кварталі, збільшується на 10 відсотків, якщо від цієї політичної партії були обрані, набули повноважень та є членами її депутатської фракції у Верховній Раді України народні депутати України, серед яких кількість представників однієї статі не перевищує двох третин від загальної кількості народних депутатів України, які були обрані від цієї партій та є членами відповідної депутатської фракції у Верховній Раді України станом на день, що передує дню прийняття рішення про розподіл коштів, виділених з державного бюджету на фінансування статутної діяльності політичних партій (ч. 2 ст. 17-5 законопроекту).

Коментарі: Пропозиція законопроекту ділити спочатку всі відповідні бюджетні кошти між політичними партіями, що отримали право на державне фінансування, а лише після цього – незначну частину надавати як заохочення за дотримання гендерної квоти, виглядає як спроба більше не допустити випадків, подібних до того, коли партія «Самопоміч» отримала з державного бюджету чималу суму – майже 20 млн. грн. саме за дотримання вказаної квоти. Результатом реалізації такої пропозиції буде втрата стимулів до більш широкого залучення жінок у політичне життя і владні структури.

4. Удосконалення порядку державного фінансування в законопроекті фактично лише одне: ним усувається колізія, згідно з якою НАЗК перевірятиме партії, що отримали державне фінансування, за календарний рік з дня їх отримання, а Рахункова палата – за бюджетний рік. Законопроект передбачає, що кошти з державного бюджету можуть використовуватися лише протягом бюджетного року (ч. 1 ст. 17-6 законопроекту).

Висновок: Загалом цим законопроектом пропонується викорінити певні преференції для окремих політичних партій на шкоду іншим. Законопроект «удосконалює» порядок державного фінансування політичних партій в інтересах потужних парламентських політичних партій, а не в інтересах суспільства та задля подолання політичної корупції.

*     *     *     *     *

Висновок підготовлено групою експертів ЦППР в межах проекту «Моніторинг діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції в частині забезпечення законності та прозорості політичних фінансів», що реалізується за фінансової підтримки Національного Демократичного Інституту.

Разом із тим, цей висновок не обов’язково відображає погляди Національного Демократичного Інституту