preloader

Що вас цікавить?

Висновок на рішення НАЗК від 8 вересня 2016 року №26

17.03.2017
Запобігання корупції /
Практика запобігання корупції

Висновок на рішення НАЗК від 8 вересня 2016 року №26 «Про затвердження Положення про аналіз Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру»


Висновок

на рішення НАЗК від 8 вересня 2016 року №26 «Про затвердження Положення про аналіз Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру»

Стан: рішення зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2016 року №1264/29394.

Підстава прийняття: статті 8, 12 Закону «Про запобігання корупції», частини чотирнадцята та п’ятнадцята ст. 17 Закону «Про політичні партії в Україні».

Недоліки:

1. Абзацом 2 п. 3 р. II Положення про аналіз зазначено, що грубим порушенням встановлених вимог є: подання Звіту без підпису керівника (уповноваженої особи) та головного бухгалтера (особи, відповідальної за ведення бухгалтерського обліку) на останній сторінці та незасвідчення печаткою політичної партії, її місцевої організації.

Таким чином, абзац 2 п. 3 р. II Положення про аналіз аналогічно, як і абз. 5 ч. 1 р. II Порядку подання звіту, вступає у колізію з ч. 7 ст. 17 Закону «Про політичні партії в Україні», яка передбачає підпис лише керівника політичної партії, засвідчений печаткою при подачі звіту (Додатково див. п. 1 Висновку № 3).

Рекомендації:

З метою усунення колізійності слід внести зміни до ч. 7 ст. 17 Закону «Про політичні партії в Україні»: після слів «…(за підписом керівника політичної партії…» слова «…засвідченим печаткою політичної партії,…» виключити та доповнити словами «та бухгалтера або особи, відповідальної за ведення бухгалтерського обліку, засвідченими печаткою політичної партії»[1].

2. З висновків НАЗК незрозуміло, які саме порушення було допущено при заповненні звіту політичними партіями, оскільки в них констатується лише факт без уточнення конкретних обставин. Вочевидь, це обумовлено тим, що згідно з п. 1-2 р. III Положення про аналіз Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, під час проведення аналізу звітів посадова особа самостійного структурного підрозділу апарату НАЗК, до повноважень якої віднесено проведення аналізу звітів політичних партій, заповнює (складає) акт про проведення аналізу звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

В Акті зазначаються встановлені під час аналізу звіту факти про наявність або відсутність порушень, вжиті заходи щодо їх перевірки (зокрема, направлення листів, запитів) та підсумовується результат аналізу.

Усі виявлені порушення вимог законодавства зазначаються у Висновку з посиланням на відповідну(і) правову(і) норму(и) нормативно-правового акта, яку (які) порушено (п. 8 р. III Положення).

Водночас у ч. 14 ст. 17 Закону «Про політичні партії в Україні» зазначено, що результати аналізу звіту про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру викладаються у висновку.

Тобто, Законом не передбачено складання жодних актів з проведення аналізу звітів, а йдеться лише про висновки (!).

Ніде не передбачено, що інформація шодо виявлених порушень чи недоліків у звітах політичних партій є закритою чи щось подібне. Однак у ситуації, що склалась, ні партії, ні громадськість не дізнаються про суть допущених помилок, оскільки щодо актів про проведення аналізу звіту не передбачено обов’язкової процедури оприлюднення на веб-сайті НАЗК.

Рекомендації: Наявна невідповідність між положеннями ч. 14 ст. 17 Закону «Про політичні партії в Україні» та п. 1-2 р. III Положення про аналіз Звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру повинна бути вирішена шляхом   приведення Положення у відповідність до Закону та виключення з нього вимоги складати Акт про проведення аналізу звіту про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру політичної партії, як такого, що не відповідає Закону.

*     *     *     *     *

Висновок підготовлено групою експертів ЦППР в межах проекту «Моніторинг діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції в частині забезпечення законності та прозорості політичних фінансів», що реалізується за фінансової підтримки Національного Демократичного Інституту.

Разом із тим, цей висновок не обов’язково відображає погляди Національного Демократичного Інституту


[1] Окрему проблему для невеликих партій і партій, які тільки починають свою діяльність і ще не здійснюють фінансових операцій, становить вимога ведення бухгалтерської звітності у встановленому порядку (ч. 1 ст. 17 Закону «Про політичні партії в Україні»). Фактично відтепер не можна обійтись без бухгалтера, що породжує додаткові обтяження для партій, які не отримують державного фінансування статутної діяльності та не мають значної допомоги у вигляді внесків.