preloader

Що вас цікавить?

Вимоги із земельних правовідносин

08.09.2013
Судівництво /
Цивільне судочинство

Вимоги із земельних правовідносин

Залежно від предмету земельного спору та його суб’єктного складу такий спір може вирішуватися за правилами цивільного, господарського чи адміністративного судочинства.

1. Якщо інша фізична чи юридична особа, претендує на Вашу земельну ділянку, заявляє свої права на неї, заперечує Ваше право на цю ділянку, то звертайтеся за вирішенням такого спору залежно від суб’єктного складу спору до місцевого загального суду за правилами цивільного судочинства або місцевого господарського суду за правилами господарського судочинства.

Спори, що виникають з приводу володіння, користування і розпорядження земельними ділянками між фізичними особами, або між фізичною особою та юридичною особою, вирішують місцеві загальні суди за місцезнаходженням відповідної земельної ділянки або її основної частини (ч. 1 ст. 114 ЦПК).

При виникненні такого спору між юридичними особами, а також фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності потрібно звертатися з позовом до місцевого господарського суду за місцем знаходження об’єкта земельних відносин або основної його частини (ч. 8 ст. 16 ГПК).

2. Якщо спір виникає з органом місцевого самоврядування або органом державної влади з приводу виконання ними повноважень щодо розпорядженням земельною ділянкою (зокрема надання її у приватну власність чи користування, вилучення її) чи контролю за дотриманням земельного законодавства, то такий спір вирішується в порядку адміністративного судочинства за зареєстрованим місцем проживання (перебування, знаходження) позивача або місцезнаходженням відповідача. Якщо відповідач є органом місцевого самоврядування (крім обласної ради, Київської або Севастопольської міської ради), то справу розглядатиме місцевий загальний суд, якщо ж державним органом, органом влади Автономної Республіки Крим, обласною радою, Київською або Севастопольською міською радою, то – місцевий (окружний) адміністративний суд. Якщо ж Ви оскаржуєте адміністративне стягнення, накладене на Вас органом влади (але не судом) за порушення земельного законодавства, з адміністративним позовом слід звертатися лише до місцевого загального суду (ч. 2 ст. 17, ст. 18 КАС, Рішення Конституційного Суду України 1 квітня 2010 р. №10-рп/2010).