preloader

Що вас цікавить?

Вийшла друком книга Юрія Панейка «Наука адміністрації й адміністративного права»

05.09.2016
Публічна адміністрація /
Загальні питання

Ця книга відкриває читачеві досі невідому в Україні спадщину видатного вченого-правника, конституціоналіста й адміністративіста, сина Української землі — Юрія Лукича Панейка.


Ця книга відкриває читачеві досі невідому в Україні спадщину видатного вченого-правника, конституціоналіста й адміністративіста, сина Української землі — Юрія Лукича Панейка.

Увазі пропонуються авторські лекції з проблем адміністрації й адміністративного права, викладені у двох томах. Вони стали результатом наполегливої й багаторічної практичної роботи, науково-дослідницької, викладацької діяльності Юрія Панейка у владних органах та університетах  Австро-Угорщини, Російської імперії, Швейцарії, Франції, Польщі, Німеччини. 

У лекціях із використанням праць класиків юридичної науки викладено повноцінний курс класичного Загального адміністративного права та представлено окремі тези з адміністративного судочинства.

У виданні вміщено довідковий, інформаційний матеріал про Юрія Панейка, його життєвий шлях, науковий і творчий доробок. Зокрема, подаються бібліографічний список публікацій ученого, а також словник старовживаних та іншомовних слів, використаних у його лекціях.

Книга стане у пригоді юристам-науковцям, викладачам вищих навчальних закладів, аспірантам (ад’юнктам), студентам освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», представникам історичної науки, усім, хто цікавиться вітчизняною адміністративно-правовою спадщиною.

Книга видана коштом Центру політико-правових реформ. Укладачами виступили: Володимир Бевзенко, Ігор Коліушко, Олеся Радишевська, Іван Гриценко, Петро Стецюк.

Книга доступна в книжкових магазинах кількох мереж,  а також буде презентуватися на конференції в Київському університеті ім. Тараса Шевченка 6 жовтня 2016 року.