preloader

Що вас цікавить?

Відповідальність за порушення законодавства про фінансування партій Україні

06.11.2017
Протидія політичній корупції /
Запобігання корупції /
Практика запобігання корупції

В Україні система заходів, які можуть бути застосовані до порушників законодавства про фінансування партій, має розгалужений і в значній частині випадків плутаний характер.


В Україні система заходів, які можуть бути застосовані до порушників законодавства про фінансування партій, має розгалужений і в значній частині випадків плутаний характер.

Тому з метою формування загального уявлення про цю систему ми спробували визначити її базові характеристики (вид відповідальності, підстава, потенційні негативні наслідки) в межах кількох таблиць, сформованих залежно від категорії правопорушника.

Юридична відповідальність «звичайних» громадян

та офіційних представників юридичних осіб

Правопорушення

Підстава

Потенційні негативні наслідки

Порушення встановленого законом порядку надання внеску на підтримку партії.

Залежно від конкретного способу порушення порядку надання внеску на підтримку партії, а також форми вини (умисно чи необережно) звичайний громадянин чи офіційний представник юридичної особи може бути притягнутий як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності.

Ст. 212-15 КпАП України

Штраф:

1) розміром від 1190 до 1700 гривень, якщо порушення було допущене неслужбовою особою;

2) розміром від 1700 до 2210 гривень, якщо порушення було допущене посадовою (службовою) особою юридичної особи;

Одночасно із накладенням штрафу на конкретну фізичну особу конфіскується сума внеску на підтримку партії, яка була надана з порушенням закону.

Ст. 159-1 КК України

За відсутності кваліфікуючих ознак (ч. 2 ст. 159-1 КК України):

1) основне покарання у виді штрафу розміром від 1700 до 5100 гривень; або виправних робіт строком до 2 років; або обмеження волі строком до 2 років;

2) додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до 3 років.

За вчинення злочинів, описаних частинами 3–4 ст. 159-1 КК України, настає більш сувора відповідальність.

Порушення встановленого законом порядку надання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення передвиборної агітації чи агітації з референдуму.

Залежно від конкретного способу порушення порядку надання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення передвиборної агітації чи агітації з референдуму, а також форми вини (умисно чи необережно) звичайний громадянин чи офіційний представник юридичної особи може бути притягнутий як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності.

Ст. 212-15 КпАП України

Те саме

(див. вище)

Ст. 159-1 КК України

Те саме

(див. вище)

Юридична відповідальність офіційних представників партій

Правопорушення

Підстава

Потенційні негативні наслідки

Порушення встановленого законом порядку отримання внеску на підтримку партії.

Якщо таке порушення полягає в умисному отриманні внеску на користь партії від особи, яка не має права здійснювати такий внесок, або у великому розмірі, то настає кримінальна відповідальність.

Ст. 212-15 КпАП України

Штраф:

1) розміром від 1190 до 1700 гривень, якщо порушення було допущене представником партії, який не є її посадовою (службовою) особою;

2) розміром від 1700 до 2210 гривень, якщо порушення було допущене посадовою (службовою) особою партії.

Одночасно із накладенням штрафу на конкретну фізичну особу конфіскується сума внеску на підтримку партії, яка була отримана з порушенням закону.

Ст. 159-1 КК України

За відсутності кваліфікуючих ознак (ч. 2 ст. 159-1 КК України):

1) основне покарання у виді штрафу розміром від 1700 до 5100 гривень; або виправних робіт строком до 2 років; або обмеження волі строком до 2 років;

2) додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до 3 років.

За вчинення злочинів, описаних частинами 3–4 ст. 159-1 КК України, настає більш сувора відповідальність.

Порушення встановленого законом порядку отримання державного фінансування статутної діяльності партії.

Ст. 212-15 КпАП України

Штраф:

1) розміром від 1190 до 1700 гривень, якщо порушення було допущене представником партії, який не є її посадовою (службовою) особою;

2) розміром від 1700 до 2210 гривень, якщо порушення було допущене посадовою (службовою) особою партії.

Порушення встановленого порядку подання звіту партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру.

Якщо таке порушення полягає у поданні завідомо недостовірних відомостей у звіті партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, то настає кримінальна відповідальність.

Ст. 212-21 КпАП України

Штраф

розміром від 5100 до 6800 гривень.

 

Ст. 159-1 КК України

За відсутності кваліфікуючих ознак (ч. 1 ст. 159-1 КК України):

1) основне покарання у виді штрафу розміром від 1700 до 5100 гривень; або виправних робіт строком до 2 років; або обмеження волі строком до 2 років;

2) додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до 3 років.

Повторне вчинення цього злочину кваліфікується за ч. 3 ст. 159-1 КК України та тягне за собою накладення штрафу від 5100 до 8500 гривень або виправними роботами строком до 2 років, або обмеженням волі строком до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до 3 років.

Нецільове використання бюджетних коштів у великому розмірі (у 2018 році йдеться про суму, що перевищує 1 762 000 гривень).

Ст. 210 КК України

За відсутності кваліфікуючих ознак (ч. 1 ст. 210 КК України) – основне покарання у виді штрафу розміром від 1700 до 5100 гривень або виправних робіт строком до 2 років, або обмеження волі строком до 3 років.

Кваліфіковані види цього злочину караються обмеженням волі на строк від 2 до 5 років або позбавленням волі на строк від 2 до 6 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Юридична відповідальність розпорядників виборчих фондів

та фондів референдуму

Правопорушення

Підстава

Потенційні негативні наслідки

Порушення встановленого законом порядку отримання фінансової (матеріальної) підтримки для здійснення передвиборної агітації чи агітації з референдуму

Якщо таке порушення полягає в умисному отриманні у великому розмірі фінансової (матеріальної) підтримки у здійсненні передвиборної агітації чи агітації з референдуму або умисному отриманні такої фінансової (матеріальної) підтримки від особи, яка не має права її надавати, то настає кримінальна відповідальність.

Ст. 212-15 КпАП України

Штраф розміром від 1190 до 1700 гривень (якщо порушення було допущене неслужбовою особою) або розміром від 1700 до 2210 гривень (якщо порушення було допущене службовою особою).

Ст. 159-1 КК України

За відсутності кваліфікуючих ознак (ч. 2 ст. 159-1 КК України):

1) основне покарання у виді штрафу від 1700 до 5100 гривень; або виправних робіт строком до 2 років; або обмеження волі строком до 2 років;

2) додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до 3 років.

За вчинення злочинів, описаних частинами 3–4 ст. 159-1 КК України, настає більш сувора відповідальність.

Порушення встановленого порядку подання фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду

Якщо таке порушення полягає в поданні завідомо недостовірних відомостей у фінансовому звіті про надходження та використання коштів виборчого фонду.

За порушення порядку подання фінансового звіту про надходження та використання коштів фонду референдуму (в тому числі подання завідомо недостовірних відомостей у фінансовому звіті про надходження та використання коштів фонду референдуму) ні адміністративна, ні кримінальна відповідальність НЕ настає.

Ст. 212-21 КпАП України

Штраф

розміром від 300 до 400 НМДГ

(від 5100 до 6800 гривень).

Ст. 159-1 КК України

За відсутності кваліфікуючих ознак (ч. 1 ст. 159-1 КК України):

1) основне покарання у виді штрафу розміром від 1700 до 5100 гривень; або виправних робіт строком до 2 років; або обмеження волі строком до 2 років;

2) додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до 3 років.

Повторне вчинення цього злочину кваліфікується за ч. 3 ст. 159-1 КК України та тягне за собою накладення штрафу від 5100 до 8500 гривень або виправними роботами строком до 2 років, або обмеженням волі строком до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до 3 років.

Юридична відповідальність партій

(як юридичних осіб)

Правопорушення

Підстава

Потенційні негативні наслідки

Публічне оголошення керівними органами партії наміру вчинення партією діяння, за яке законами України передбачена юридична відповідальність.

Статті 19-20 Закону «Про політичні партії в Україні»

Попередження.

У разі невиконання законних вимог НАЗК, викладених у відповідному приписі, керівник партії притягається до адміністративної відповідальності за ст. 188-46 КпАП України (вперше – штраф від 1700 до 3200 гривень; повторно – штраф від 3200 до 5100 гривень)

Вчинення партією діяння, яке хоч і є протиправним, але не тягне за собою іншого (крім попередження) виду відповідальності.
Неподання або невчасне подання звіту про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, а так само подання такого звіту, оформленого з грубим порушенням встановлених вимог.

Ст. 17-7 Закону «Про політичні партії в Україні»

Зупинення державного фінансування статутної діяльності партії

 

Подання партією звіту про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, який містить недостовірні відомості про майно партії (в тому числі кошти) або витрати партії в розмірі більше 20 розмірів мінімальної заробітної плати.
Повторне вчинення одного із правопорушень або настання певної події, про які йдеться у ч. 1 ст. 17-8 Закону «Про політичні партії в Україні».

Ст. 17-8 Закону «Про політичні партії в Україні»

Припинення державного фінансування статутної діяльності партії

Вчинення уповноваженою особою від імені та в інтересах партії будь-якого зі злочинів, описаних ст. 159-1 КК України.

Статті 96-3–96-11 КК України

Захід кримінально-правового характеру у виді штрафу

Юридична відповідальність членів НАЗК

Правопорушення

Підстава

Потенційні негативні наслідки

Порушення встановленого законом порядку надання державного фінансування статутної діяльності партії.

Ст. 212-15 КпАП України

Штраф

розміром від 1700 до 2210 гривень

Дмитро Калмиков, експерт Центру політико-правових реформ