preloader

Що вас цікавить?

Відкрите звернення громадських організацій щодо створення Єдиного державного демографічного реєстру

28.10.2013
Конституціоналізм /
Права людини

Створення ЄДДР призведе до масового порушення права громадян на приватність. Внаслідок цього кожна особа зможе звернутися за захистом до судових інстанцій, в тому числі до Європейського суду з прав людини…


Президенту України

Комітету Верховної Ради України

з прав людини, національних меншин
і міжнаціональних відносин
 
Комітету Верховної Ради України
з питань бюджету

Рахунковій палаті України

Міністерству юстиції України

Міністерству фінансів України

ЗВЕРНЕННЯ

6 грудня 2012 року набрав чинності Закон України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус». Даний Закон передбачає створення централізованої бази даних під назвою «Єдиний державний демографічний реєстр» (далі – ЄДДР).

У ЄДДР зберігатимуться персональні дані про всіх громадян, в тому числі: відцифрований образ обличчя особи; відцифрований зразок підпису особи; інформація про місце реєстрації, про сімейний стан, відомості про батьків; реквізити документів, виданих особі; додаткові біометричні дані, параметри; інформація з відомчих інформаційних систем, до яких належать усі бази даних в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. І хоча цей Закон ухвалювався як крок для виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України (в частині запровадження біометричних паспортів для виїзду за кордон), цілком очевидно, що об’єднання усіх відомчих баз даних та обсяг персональних даних, який планується до збирання і зберігання є абсолютно неспівмірним з потребами видачі паспортних документів.

Цей Закон суперечить положенням Конституції України (зокрема, статті 32), а також міжнародним угодам ратифікованим Верховною Радою України. Основні вимоги до автоматизованої обробки персональних даних визначені в статті 5 Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних данихі передбачають, що персональні дані, які піддаються автоматизованій обробці, повинні бути адекватними, відповідними та ненадмірними стосовно цілей, для яких вони зберігаються. ЄДДР є явно непропорційною базою даних для видачі біометричних документів для виїзду за кордон.

Досі жоден орган влади в Україні не вжив заходів для перегляду норм Закону в частині створення ЄДДР. Навпаки, 11 вересня 2013 року Кабінетом Міністрів України затверджено План заходів щодо впровадження біометричних паспортів, яким  передбачається виділення  793,3 млн. гривень на створення демографічного реєстру. Прикметно, що досі текст Плану заходів не оприлюднено.

Отже, вкотре нагадуємо, що створення ЄДДР призведе до масового порушення права громадян на приватність. Внаслідок цього кожна особа зможе звернутися за захистом до судових інстанцій, в тому числі до Європейського суду з прав людини. З високою ймовірністю можна прогнозувати визнання протиправним створення в Україні ЄДДР. Відтак державні кошти виділені на створення ЄДДР будуть змарновані, а обов’язки відшкодування компенсаційних витрат за судовими рішеннями ляжуть додатковим тагярем на державний бюджет.

У зв’язку з цим закликаємо не виділяти кошти на створення ЄДДР у Державному бюджеті на 2014 рік до моменту належної оцінки Закону «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» на його відповідність правовим стандартам, що стосуються захисту персональних даних.

Підтримуючи потребу введення біометричних документів для виїзду громадян за кордон, нагадуємо, що це цілком можливо і без створення ЄДДР.   

Центр політико-правових реформ (Ігор Коліушко)

Центр громадянських свобод (Олександра Матвійчук)

Центр інформації про права людини (Тетяна Печончик)

Український незалежний центр політичних досліджень (Юлія Тищенко)

Асоціація УМДПЛ (Вадим Пивоваров)