preloader

Що вас цікавить?

Сучасне загальноєвропейське кримінальне законодавство

21.05.2012
Кримінальна юстиція /
Зарубіжне законодавство

Хавронюк М.І. Сучасне загальноєвропейське кримінальне законодавство: проблеми гармонізації. – К.: Істина, 2005. – 264 с. 

Завантажити зміст 

Метою дослідження є визначення найбільш досконалих з техніко-юридичного боку, науково обґрунтованих, апробованих на практиці та актуальних положень загальноєвропейського та міжнародного кримінального законодавства, як з точки зору їх можливої рецепції під час подальшого удосконалення КК України, так і з точки зору необхідності виконання Україною обов’язків щодо їхньої імплементації.

З огляду на цю мету автором було поставлене перед собою завдання визначити місце сучасного загальноєвропейського кримінального законодавства, яке існує у межах різних міждержавних об’єднань, передусім РЄ та ЄС, його роль для подальшого розвитку кримінального законодавства європейських держав, а також межі впливу міжнародних договорів, укладених в рамках ООН та її спеціалізованих установ, на розвиток кримінального законодавства держав континентальної Європи.