preloader

Що вас цікавить?

Рекомендації Центральній виборчій комісії, реалізація яких дозволить суттєво підвищити законність та прозорість виборчого процесу в Україні

25.10.2019
Запобігання корупції

Рекомендації підготували експерти Центру політико-правових реформ. 


1. Спільно з Національним агентством з питань запобігання корупції та Міністерством юстицію України розробити законопроект, спрямований на забезпечення відкритого та прозорого фінансування передвиборної агітації, що, зокрема, включає:

– запровадження ефективних механізмів скорочення вартості проведення передвиборної агітації на загальнодержавних та місцевих виборах (встановлення / зменшення граничних розмірів виборчих фондів, запровадження обмежень на проведення передвиборної агітації на телебаченні, радіо, соціальних мережах тощо);

– встановлення безпосередньо у законодавстві про вибори вичерпних переліків осіб, яким забороняється здійснювати добровільні внески до тих чи інших виборчих фондів, обмежень щодо розміру добровільних внесків від фізичних чи юридичних осіб та правил здійснення таких внесків (вилучити із законодавства про вибори всі посилання на частини першу – третю статті 15 Закону України «Про політичні партії в Україні»);

– встановлення на всіх видах виборів заборони фізичним та юридичним особам здійснювати фінансування будь-яких заходів передвиборної агітації за рахунок власних коштів;

– закріплення у законодавстві про всі види виборів однакових правил поведінки розпорядників виборчих фондів у разі надходження на рахунки виборчих фондів добровільних внесків, наданих з порушенням встановленої законодавством процедури (йдеться, передусім, про узгодження відповідних норм Закону України «Про вибори Президента України» та Закону України «Про вибори народних депутатів України»);

– перегляд та узгодження між собою строків подання фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів;

– встановлення правових підстав для запровадження електронної системи подання звітності про надходження та використання коштів виборчих фондів (починає функціонувати після введення її в дію Центральною виборчою комісією);

– встановлення, що державний контроль за дотриманням вимог законодавства щодо порядку проведення передвиборної агітації та її фінансування покладається на Центральну виборчу комісію, а в окремих випадках – ще й на окружні та територіальні виборчі комісії (зокрема, із усіх законів про вибори слід виключити вказівки на те, що такий контроль чи його частину здійснює Національне агентство з питань запобігання корупції);

– надання Центральній виборчій комісії права складати протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних із проведенням передвиборної агітації;

– встановлення правил взаємодії Центральної виборчої комісії, окружних і територіальних виборчих комісій з Національним агентством з питань запобігання корупції під час аналізу інформації про надходження та витрачання коштів виборчих фондів політичних партій.

Провести обговорення та доопрацювання цього законопроекту за участі міжнародних та національних експертів.

Подати його на розгляд Кабінету Міністрів України і надалі сприяти його прийняттю Верховною Радою України.

 

2. Розробити та затвердити Порядок здійснення Центральною виборчою комісією окружними та територіальними виборчими комісіями контролю за дотриманням правил проведення передвиборної агітації на загальнодержавних і місцевих виборах (ІІ півріччя 2020 року).

 

3. Розробити та затвердити систему нових нормативно-правових актів, якими встановлюється порядок здійснення контролю за надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів на загальнодержавних та місцевих виборах (ІІ півріччя 2020 року).

 

4. Забезпечити навчання (підвищення кваліфікації) працівників Центральної виборчої комісії, а також окружних та територіальних виборчих комісій (протягом 6 місяців до початку виборчого процесу) щодо здійснення контролю за:

а) дотриманням правил проведення передвиборної агітації на загальнодержавних і місцевих виборах;

б) надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів на загальнодержавних та місцевих виборах.

 

5. Розробити та впровадити електронну систему подання звітності про надходження та використання коштів виборчих фондів (ІІ півріччя 2020 року).

 

6. Розробити та впровадити автоматизовану систему перевірки звітності про надходження та використання коштів виборчих фондів (ІІ півріччя 2020 року).

 

7. Розробити та впровадити автоматизоване програмне забезпечення, яке дозволить швидко та ефективно здійснювати пошук інформації у різних державних реєстрах та базах даних (ІІ півріччя 2020 року).

 

8. Забезпечити проведення моніторингу засобів масової інформації, мережі Інтернет, а також зовнішньої та внутрішньої реклами (в тому числі шляхом замовлення та отримання платних послуг з медіамоніторингу) з метою виявлення фактичних обсягів витрат на проведення передвиборної агітації політичними партіями та кандидатами, дотримання ними правил проведення передвиборної агітації, а також аналізу достовірності інформації, наданої у фінансових звітах про надходження та використання коштів виборчих фондів (під час виборчого процесу та за 3 місяці до нього).

 

9. Отримати у режимі реального часу доступу до всіх реєстрів і баз даних, необхідних для здійснення контролю дотриманням правил проведення передвиборної агітації, а також надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів на загальнодержавних та місцевих виборах (І півріччя 2020 року).

 

10. Налагодити співпрацю з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, державними та комунальними підприємствами щодо оперативного надання інформації, необхідної для здійснення контролю дотриманням правил проведення передвиборної агітації, а також надходженням, обліком і використанням коштів виборчих фондів на загальнодержавних та місцевих виборах (І півріччя 2020 року).

 

11. Налагодити ефективну комунікацію з громадськими активістами та журналістами-розслідувачами в контексті фіксації та документування виявлених ними правопорушень, аналізу наданої інформації тощо (І півріччя 2020 року).

 

12. Забезпечити вчасне опублікування на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів у форматі відкритих даних (І півріччя 2020 року).