preloader

Що вас цікавить?

Рекомендації судам щодо організації судового розгляду в надзвичайних умовах

10.04.2020
Судівництво /
Судоустрій і статус суддів

На основі вітчизняного та міжнародного досвіду. 


Карантин, запроваджений з 12 березня для протидії поширенню COVID-19, з його жорсткими обмежувальними заходами суттєво вплинув на всі сфери життєдіяльності суспільства, зокрема й на систему правосуддя. 

17 березня Рада суддів, а пізніше, 26 березня, і Вища рада правосуддя опублікували рекомендації судам щодо функціонування в нових умовах. А для імплементації закону, який надав можливість учасникам цивільних, адміністративних та господарських справ брати дистанційну участь у розгляді справ, 8 квітня Державна судова адміністрація затвердила порядок роботи з технічними засобами відеоконференц-зв'язку під час судового засідання за участі сторін поза межами приміщення суду. Водночас ці рекомендації не охопили низку важливих питань.

Центр політико-правових реформ на основі аналізу національної та зарубіжної практики функціонування суду в надзвичайних умовах на доповнення до рекомендацій суддівських органів просить суди врахувати у своїй діяльності такі поради задля безпеки працівників суду та учасників процесу, а також дотримання всіх елементів права на справедливий суд, зокрема публічності судового розгляду. 

Дотримуватися соціальної дистанції

У разі проведення судового засідання з безпосередньою участю сторін: 

 • забезпечити розміщення в залі суду присутніх осіб, включаючи суддів, секретаря судових засідань, учасників справи, свідків, на відстані не менше 1,5-2 м один від одного (змінивши планування розсадки або позначивши аркушами паперу, стікерами місця для учасників);
 • за можливості розмістити учасників та суд у різних залах і провести розгляд з використанням засобів відеоконференції, особливо якщо процес багатолюдний;
 • під час перебування в суді спонукати всіх осіб використовувати засоби індивідуального захисту: маски / респіратори, рукавички (зокрема, для передавання документів);
 • невідкладно реагувати на випадки невикористання / неправильного використання учасниками справи засобів індивідуального захисту або недотримання соціального дистанціювання в залі.

НОРМАТИВНІ ПІДСТАВИ

Постанова Кабінету Міністрів від 11.03.2020 № 211 “Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2”, згідно з якою:

 • заборонено на період карантину перебування в громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски (пп. 2 п. 1);
 • заборонено проведення всіх масових заходів, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, за умови забезпечення учасників засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками …, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів (пп. 7 п. 1);
 • рекомендовано забезпечити дотримання відстані не менше ніж 1,5 метра між відвідувачами, які очікують дозволу на вхід до приміщень (п. 10).

Головуючий вживає необхідних заходів для забезпечення в судовому засіданні належного порядку (ч. 4 ст. 214 Цивільного процесуального кодексу, ч. 4 ст. 198 Господарського процесуального кодексу, ч. 4 ст. 196 Кодексу адміністративного судочинства, ч. 2 ст. 321 Кримінального процесуального кодексу). 

Учасники судового процесу, а також інші особи, присутні в залі судового засідання, зобов'язані беззаперечно виконувати розпорядження головуючого, додержуватися в судовому засіданні встановленого порядку та утримуватися від будь-яких дій, що свідчать про явну зневагу до суду або встановлених в суді правил (ч. 3 ст. 216 Цивільного процесуального кодексу, ч. 3 ст. 200 Господарського процесуального кодексу, ч. 3 ст. 198 Кодексу адміністративного судочинства, ч. 2 ст. 329 Кримінального процесуального кодексу).

Міністерство охорони здоров'я України рекомендує для профілактики COVID-19 дотримуватися дистанції у 1,5 метри між людьми.


Суд за зачиненими дверима повинен залишатися відкритим, принаймні онлайн

Якщо вхід до суду заборонений для всіх відвідувачів, крім учасників справи:

 • піклуватися про дотримання фундаментальної вимоги про публічність відкритого судового засідання:
  – допускати в залу судових засідань журналістів з дотриманням вимог про соціальне дистанціювання;
  – забезпечувати онлайн-трансляцію засідання (для цього може бути використаний інструмент онлайн-трансляцій на офіційному веб-порталі судової влади і/або Youtube-канал суду) і / або невідкладно розміщувати у відкритому доступі відеозапис засідання;
  – завчасно повідомляти про час та місце здійснення трансляції (посилання) (оголошення на сайті, у соцмережах, ухвала суду про призначення судового засідання);
  – за неможливості організувати онлайн-трансляцію відкладати розгляд справи.

У разі недопуску до приміщення суду учасника справи, який виявив намір узяти участь у розгляді, через підвищену температуру, ознаки ГРВІ:

 • відкладати розгляд справи з подальшим визначенням у телефонному чи іншому режимі способу участі такого учасника в наступному судовому засіданні.

НОРМАТИВНІ ПІДСТАВИ

Однією із основних засад судочинства є гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами (п. 6 ч. 1 ст. 129 Конституції).

Суд створює такі умови, за яких кожному учаснику судового процесу гарантується рівність у реалізації наданих процесуальних прав та у виконанні процесуальних обов'язків, визначених процесуальним законом (ч. 2 ст. 9 Закону “Про судоустрій і статус суддів”).

Судові рішення, судові засідання та інформація щодо справ, які розглядаються судом, є відкритими, крім випадків, установлених законом. … Інформація про суд, який розглядає справу, сторони спору та предмет позову …, стадії розгляду справи, місце, дату і час судового засідання … є відкритою та має бути невідкладно оприлюдненою на офіційному веб-порталі судової влади України, крім випадків, установлених законом. Розгляд справ у судах відбувається відкрито, крім випадків, установлених законом. У відкритому судовому засіданні мають право бути присутніми будь-які особи (ч. 1-3 ст. 11 Закону “Про судоустрій і статус суддів”).

Транслювати онлайн судове засідання, де учасники залучені до розгляду в режимі відеоконференції

Якщо судовий розгляд призначено в режимі відеоконференції (сьогодні слід надавати перевагу саме дистанційному розгляду):

 • завчасно анонсувати дистанційний розгляд на сайті суду з посиланням на спосіб долучення глядачів до перегляду судового засідання;
 • для проведення відеоконференції використовувати рекомендований Державною судовою адміністрацією України EasyCon або будь-який загальнодоступний програмний засіб, наприклад Zoom, Skype, Google Meet, заздалегідь надавати учасникам процесу інструкції з користування сервісом, який використовується для відеоконференції; 
 • розгляд у такий спосіб має бути безкоштовним для користувачів, забезпечувати відеофіксування, а також онлайн-трансляцію і/або подальше розміщення відеозапису у відкритому доступі;
 • вважати доцільною практику організовувати відеоконференцію за допомогою одного програмного засобу, наприклад Zoom, Skype, Google Meet, а трансляцію за допомогою іншого програмного засобу, наприклад Youtube, щоб глядачі не могли робити інтервенцій у судовий розгляд;
 • ідентифікацію учасників процесу здійснювати за допомогою електронного цифрового підпису, а в разі його відсутності – шляхом демонстрації на камеру документів, які підтверджують особу такого учасника, і/або пересилання їх фотокопій. У випадку, якщо в матеріалах справи відсутні документи, які підтверджують повноваження представника, до проведення засідання їх слід подати до суду (надіслати особисто або надіслати поштою, зокрема електронною).

НОРМАТИВНІ ПІДСТАВИ

Якщо всі учасники справи беруть участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, здійснюється транслювання перебігу судового засідання в мережі Інтернет в обов’язковому порядку (ч. 4 ст. 11 Закону “Про судоустрій і статус суддів”, ч. 5 ст. 7 Цивільного процесуального кодексу, ч. 6 ст. 8 Господарського процесуального кодексу, ч. 6 ст. 10 Кодексу адміністративного судочинства). 

Під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), учасники справи можуть брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів. Підтвердження особи учасника справи здійснюється із застосуванням електронного підпису, а якщо особа не має такого підпису, то у порядку, визначеному Законом "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" або Державною судовою адміністрацією (ч. 4 ст. 212 Цивільного процесуального кодексу, ч. 4 ст. 197 Господарського процесуального кодексу, ч. 4 ст. 195 Кодексу адміністративного судочинства).

Судове провадження може здійснюватися у режимі відеоконференції під час трансляції з іншого приміщення, у тому числі яке знаходиться поза межами приміщення суду (ч. 1 ст. 336 Кримінального процесуального кодексу України).

Забезпечити дистанційне отримання документів, виходячи з презумпції добросовісності учасника процесу 

Створити можливості для дистанційного прийняття документів:

 • забезпечити можливість учасників справи подавати документи до суду через систему “Електронний суд” або електронною поштою – у різній формі: скріплення електронним цифровим підписом, а за його відсутності – сканована або фотокопія підписаного документау або тв текстовій формаі ву разі використання верифікованої адреси електронної пошти (офіційна адреса; адреса, вказана в Єдиному реєстрі адвокатів; адреса, вказана раніше учасником в його/її заяві до суду); 
 • отримуючи документи, виходити з презумпції добросовісності учасника (тобто, що документ поданий саме вказаною особою);
 • вважати доцільною практику прийняття документів за допомогою скриньки на вході до суду у випадку подання їх особою до суду. 

ЮРИДИЧНІ ПІДСТАВИ

Заяви про ознайомлення [з матеріалами справи] приймати через дистанційні засоби зв'язку. … Всі необхідні документи (позовні заяви, заяви, скарги, відзиви, пояснення, клопотання тощо) надавати суду в електронному вигляді на електронну адресу суду, через особистий кабінет в системі “Електронний суд”, поштою, факсом або дистанційні засоби зв'язку (рекомендації Ради суддів України затверджені рішенням від 17.03.2020 № 19).

Рекомендувати судам перейти на опрацювання електронної кореспонденції (рішення Вищої ради правосуддя від 26.03.2020 № 880/0/15-20).

Піклуватися про дотримання приватності

Якщо засідання транслюється онлайн або його запис зберігається у відкритому доступі:

 • ідентифікацію учасників судового процесу справи (за датою народження, адресою проживання, іншими персональними даними) здійснювати завчасно –- до початку відеотрансляції, відеозапису з метою нерозголошення конфіденційної інформації.

НОРМАТИВНІ ПІДСТАВИ

Не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров'я, а також адреса, дата і місце народження (ч. 2 ст. 11 Закону України “Про інформацію”)

Ці рекомендації однаково можуть бути корисними для Вищої ради правосуддя та її дисциплінарних палат, засідання яких відповідно до закону проводяться відкрито.

 

Неправильно

Правильно

розміщуватися суддям, секретарю судових засідань, учасникам процесу в залі судового засідання близько один від одного

Неправильно: недотримання соціальної дистанції

Неправильно: невикористання маски

Неправильно: передача документів без рукавичок

розміщуватися в суді і залі судового засідання на відстані не менше 1,5-2 м один від одного, передавати документи лише з використанням рукавичок

Правильно: рукавички і маска

проводити судове засідання лише з доступом учасників справи

якщо двері суду зачинені для вільних слухачів, забезпечувати онлайн-трансляцію засідання в Інтернеті, про яку повідомляти завчасно, та допускати до зали журналістів

розглядати справу без учасника справи, якого не впустили в суд через підвищену температуру

відкласти розгляд і забезпечити учаснику право на участь у доступній формі

здійснювати судовий розгляд ув режимі відеоконференції без проведення онлайн-трансляції

завчасно сповіщати про розгляд справи в режимі відеоконференції із забезпеченням можливості всім зацікавленим особам переглядати судове засідання

приймати електронні документи від учасників, лише скріплені ЕЦП

надати можливість учасникам справи подавати до суду документи дистанційно в різній формі

під час онлайн-трансляції публічно оголошувати персональні дані учасників справи

проводити ідентифікацію учасників справи до початку онлайн-трансляції відеоконференції


Підготували:
Роман Куйбіда, Роман Смалюк,
експерти Центру політико-правових реформ