preloader

Що вас цікавить?

Пропозиції ЦППР щодо Конституційної комісії

10.03.2014
Конституціоналізм /
Конституційна реформа

Вважаємо, що конституційна реформа є справою всього суспільства. Проект конституційних змін має готуватися провідними фахівцями у цій сфері, прозоро та з врахуванням результатів широкої суспільної дискусії. Для цього ЦППР було напрацьовано проект постави про Конституційну комісію, який, на жаль, не було враховано політиками 


Вважаємо, що конституційна реформа є справою всього суспільства. Проект конституційних змін має готуватися провідними фахівцями у цій сфері, прозоро та з врахуванням результатів широкої суспільної дискусії. Для цього ЦППР було підготовлено проект постави про Конституційну комісію, який не було враховано політиками. 

4 березня ВР ухвалила постанову “Про утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань підготовки законопроекту про внесення змін до Конституції України”. На жаль, склад комісії не дає підстав для впевненості у професійному та незаангажованому проведенні конституційної реформи.

Пропонуємо Вашій увазі проект постанови, який варто взяти за основу консолідованій громадськості та правникам, у справі змагання за конституційну реформу, спрямовану на закладення основ для справедливої правової системи. 


Проект від 03.03.2014

П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про утворення Конституційної комісії

Порушення процедури внесення змін до зміни Конституції України у грудні 2004 року та у вересні 2010 року поставили під сумнів легітимність Конституції України. Європейська Комісія за демократію через право (Венеціанська комісія) і Парламентська Асамблея Ради Європи неодноразово зазначали про порушення питань демократичної легітимності Конституції України та принципу верховенства права, зокрема у своїх висновках «Щодо змін до Конституції Україна прийнятих 8 грудня 2004 року» від 13 червня 2005 року, «Про конституційну ситуацію в Україні» від 17 грудня 2010 року та, відповідно, рекомендували Україні провести комплексну конституційну реформу згідно з порядком встановленим Конституцією України.

Підписана з метою виходу з суспільно-політичної кризи Угода про врегулювання кризи в Україні між Президентом України та лідерами опозиції від 21 лютого 2014 року (пункт 2), політичні рішення Верховної Ради України від 21 лютого 2014 року № 742-VII та від 22 лютого 014 року № 750-VII відновили чинність положень Конституції України прийнятої на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, із змінами і доповненнями, внесеними законами України від 8 грудня 2004 року № 2222-IV, від 1 лютого 2011 року № 2952-VI, від 19 вересня 2013 року № 586-VII, а також постановили, що для відновлення конституційного правопорядку в Україні необхідно провести конституційну реформу у порядку встановленому Розділом XIII Конституції України «Про внесення змін до Конституції України» та завершити її до вересня 2014 року.
У зв’язку з цим Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

1. Утворити Конституційну комісію – робочу групу для підготовки законопроекту про внесення змін до Конституції України.

2. Затвердити склад Конституційної комісії згідно з Додатком.

3. Обрати співголовами Конституційної комісії народного депутата України ________________ та представника громадськості ___________________

4. Конституційній комісії підготувати законопроект про внесення змін до Конституції України з урахуванням рекомендацій Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеціанська Комісія), проекту Концепції внесення змін до Конституції України, розробленого робочою групою Конституційної Асамблеї при Президентові України (станом на 21 листопада 2013 року) та пропозицій політичних партій, представлених у Верховній Раді України, наукових установ і аналітичних центрів, які досліджують питання українського конституціоналізму.

5. Конституційній комісії внести розроблений законопроект про внесення змін до Конституції України на розгляд Верховної Ради України не пізніше 25 травня 2014 року (варіант: двох місяців з моменту набрання чинності цією Постановою).

6. У своїй діяльності Конституційна комісія має дотримуватися принципів верховенства права, науковості, прозорості, відкритості та гласності, колегіальності та незалежності у прийнятті рішень.

7. Покласти на Конституційну комісію функцію головного комітету з підготовки законопроекту про внесення змін до Конституції України та супроводження його розгляду Верховною Радою України.

8. Організаційне, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення діяльності Конституційної комісії покласти на Апарат Верховної Ради України.

                   Голова Верховної Ради України                                       О.Турчинов

м. Київ … березня 2014 року

Додаток
до Постанови Верховної Ради України
від … березня 2014 року №…

СКЛАД 
Конституційної комісії

1. Турчинов О.В. – Голова Верховної Ради України

Представники депутатських фракцій та груп (по 1 народному депутату України):

2. _______  – фракція Партії Регіонів

3. _______  – фракція Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» 

4. _______  – фракція Політичної партії «УДАР»

5. _______  – фракція Всеукраїнського об’єднання «Свобода»

6. _______  – фракція Комуністичної партії України

7. _______  – група “Економічний розвиток”

8. _______  – група “Суверенна європейська Україна”

Представники фахового середовища (більшість від загального складу Комісії):

9. Буткевич В.Г. – суддя Європейського суду з прав людини у відставці, доктор юридичних наук, професор

10. Головатий С.П. – Член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, член Міжнародної асоціації конституційного права

11. Ємельянова І. – Перший заступник Міністра юстиції України

12. Козюбра М.І. – завідувач кафедри загальнотеоретичних та державно-правових наук Національного університету «Києво-Могилянська академія», суддя Конституційного Суду України у відставці, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор

13. Коліушко І.Б. – Голова правління громадської організації Центр політико-правових реформ

14. Мусіяка В.Л. – Президент всеукраїнського благодійного фонду “Громадська енергія”, кандидат юридичних наук, професор

15. Оніщук М.В. – ректор Національної школи суддів України, доктор юридичних наук

16. Ставнійчук М.І. – Радник Президента України, кандидат юридичних наук

17. Тацій В.Я. – президент Національної академії правових наук України, академік Національної академії наук України, доктор юридичних наук, професор

18. Теплюк М.О. – заступник Керівника Апарату Верховної Ради України – Керівник Головного юридичного управління, кандидат юридичних наук

19. Ткачук А.Ф. – науковий директор Інституту громадянського суспільства

20. Шаповал В.М. – суддя Конституційного Суду України у відставці, член-кореспондент НАН України, доктор юридичних наук, професор

21. Шемшученко Ю.С. – директор Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України, академік Національної академії наук України, доктор юридичних наук, професор