preloader

Що вас цікавить?

Оцінка чинного та перспективного регулювання здійснення правосуддя в умовах війни на Сході України

Донор: Міжнародний Фонд Відродження
Бюджет: 204000.00 UAH
Реалізація: 12-10-2016-12-01-2017

Мета

Проект покликаний виявити і описати проблеми функціонування системи правосуддя в умовах війни на основі аналізу правової бази, законопроектних ініціатив, а також статистичних даних, зібраних з різних джерел. Проект є складовою комплексного дослідження спроможності української судової системи належним чином працювати в умовах війни на Сході України. 
 

Діяльність в межах проекту

У межах проекту буде виявлено та проаналізовано закони і законопроекти, а також статистичні дані, які стосуються функціонування правосуддя в умовах війни на Сході України, з метою встановлення та систематизації кола проблем із забезпеченням права на справедливий суд, які потребують вирішення, а також вироблення рекомендацій щодо їх вирішення. 
 

Очікувані результати проекту

Заповнена на основі аналізу законів, інституційних змін, законопроектів, статистичних даних діагностична таблиця з переліком проблем функціонування судової системи в умовах війни на Сході України.
Звіти про: 
  1. законодавчі та інституційні зміни в системі правосуддя, зумовлені війною на Сході України; 
  2. законопроекти, які можуть мати вплив на функціонування судової системи в умовах війни на Сході України; 
  3. відображення у статистичних даних впливу війни на Сході України на функціонування системи правосуддя.