preloader

Що вас цікавить?

Проект Закону України Про статус суддів

09.05.2005
Судівництво /
Судоустрій і статус суддів

Законопроект


Текст законопоекту – тут

ПРОЕКТ

Закон України  “Про статус суддів”

Стаття 1. Судді як носії судової влади

Стаття 2. Участь народу у здійсненні правосуддя

Стаття 3. Незалежність суддів при здійсненні правосуддя

Стаття 4. Незмiнюванiсть професійних суддів

Глава 2. Гарантії незалежності суддів

Стаття 5. Недопустимість втручання у діяльність судді

Стаття 6. Недоторканність судді

Стаття 7. Відповідальність за неповагу до судді

Стаття 8. Державний захист судді та його сім‘ї

Глава 3. Професійний суддя

Стаття 9. Статус професійного судді

Стаття 10. Право на заняття посади судді

Стаття 11. Вимоги до освіти професійного судді

Стаття 12. Вимоги щодо несумісності

Стаття 13. Посадові обов`язки і права професійного судді

Стаття 14. Присяга професійного судді

Глава 4. Порядок заняття посади судді суду загальної юрисдикції

Стаття 15. Початок процесу заняття посади судді

Стаття 16. Оголошення конкурсу на заняття посади судді

Стаття 17. Подання документів на конкурс

Стаття 18. Конкурс на заняття посади судді

Стаття 19. Порядок призначення на посаду судді вперше

Стаття 20. Порядок обрання судді безстроково

Стаття 21. Перехід судді до іншого суду того ж або нижчого рівня

Глава 5. Звільнення судді з посади, припинення і зупинення повноважень професійного судді

Стаття 22. Загальні умови звільнення судді з посади

Стаття 23. Звільнення судді на підставі закінчення строку, на який його призначено

Стаття 24. Звільнення судді за віком

Стаття 25. Звільнення судді за станом здоров’я

Стаття 26. Звільнення судді у зв’язку з порушенням ним вимог щодо несумісності

Стаття 27. Звільнення судді у разі порушення ним присяги

Стаття 28. Звільнення судді у разі набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього

Стаття 29. Звільнення судді у разі припинення його громадянства

Стаття 30. Звільнення судді у разі визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим

Стаття 31. Звільнення судді за його заявою про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням

Стаття 32. Припинення повноважень судді

Стаття 33. Зупинення повноважень судді

Глава 6. Матеріальне і соціально-побутове забезпечення професійного судді

Стаття 34. Грошове утримання професійного судді

Стаття 35. Відпустка для відпочинку

Стаття 36. Нарахування стажу роботи професійного судді

Стаття 37. Одяг професійного судді

Стаття 38. Забезпечення житлових умов професійного судді

Стаття 39. Забезпечення потреб судді, пов‘язаних з його посадовою діяльністю

Стаття 40. Забезпечення медичних потреб професійних суддів та їхніх сімей

Глава 7. Відставка професійного судді

Стаття 41. Право професійного судді на відставку

Стаття 42. Вихідна допомога професійному судді у зв’язку з відставкою

Стаття 43. Пенсія або довічне грошове утримання професійного судді у відставці

Стаття 44. Соціальні гарантії перебування професійного судді у відставці

Стаття 45. Грошове утримання професійного судді, який має право на відставку або перебуває у відставці

Стаття 46. Припинення відставки професійного судді

Глава 8. Страхові гарантії професійному судді

Стаття 47. Державне страхування професійних суддів

Стаття 48. Страхова компенсація у разі загибелі (смерті) професійного судді

Стаття 49. Страхова компенсація у разі ушкодження здоров’я професійного судді

Стаття 50. Оформлення вимог щодо виплат страхових сум

Стаття 51. Порядок виплати страхової компенсації

Стаття 52. Підстави для відмови у виплаті страхових сум

Глава 9. Компенсаційні гарантії судді

Стаття 53. Державна компенсація збитків

Стаття 54. Житлові гарантії сім’ї загиблого професійного судді

Стаття 55. Житлові і комунальні гарантії професійному судді, який зазнав ушкодження

Глава 9. Дисциплінарна відповідальність професійного судді

Стаття 56. Підстави дисциплінарної відповідальності професійного судді

Стаття 57. Види дисциплінарних стягнень

Стаття 58. Приводи для дисциплінарного провадження

Стаття 59. Відкриття дисциплінарної справи

Стаття 60. Розгляд дисциплінарної справи

Стаття 61. Погашення і зняття дисциплінарного стягнення

Глава 10. Прикінцеві та перехідні положення