preloader

Що вас цікавить?

Проект Закону України Про Національне бюро розслідувань

29.05.2007
Судівництво /
Кримінальне судочинство

Законопроект далі


Текст законопроекту – тут

 

Проект ЗАКОНУ УКРАЇНИ “Про Національне бюро розслідувань”

 

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Статус Національного бюро розслідувань України

Стаття 2. Компетенція Національного бюро

Стаття 3. Правові засади діяльності Національного бюро

Стаття 4. Принципи організації та діяльності Національного бюро

Стаття 5. Контроль та нагляд за діяльністю Національного бюро

Стаття 6. Міжнародне співробітництво

Розділ II. СИСТЕМА ТА ПОВНОВАЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БЮРО

Стаття 7. Система Національного бюро

Стаття 8. Директор Національного бюро

Стаття 9. Головне управління Національного бюро

Стаття 10. Регіональні бюро розслідувань

Стаття 11. Директори регіональних бюро розслідувань

Стаття 12. Місцеві бюро розслідувань

Стаття 13. Директори місцевих бюро розслідувань

Стаття 14. Повноваження Національного бюро

Стаття 15. Обов‘язки і права працівників Національного бюро

Розділ ІІІ. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БЮРО

Стаття 16. Кадри Національного бюро

Стаття 17. Працівники Національного бюро

Стаття 18. Вимоги до осіб, які призначаються на посаду працівника Національного бюро

Стаття 19. Призначення на посаду працівника Національного бюро

Стаття 20. Стажування працівників Національного бюро

Стаття 21. Присяга працівників Національного бюро

Стаття 22. Вимоги щодо несумісності посади працівника Національного бюро з іншими видами діяльності

Стаття 23. Атестація працівників Національного бюро

Стаття 24. Спеціальні звання працівників Національного бюро

Стаття 25. Присвоєння спеціальних звань працівникам Національного бюро

Стаття 26. Звільнення працівника Національного бюро з посади

Стаття 27. Форма одягу працівників Національного бюро

Стаття 28. Кадровий резерв Національного бюро

Розділ ІV. ЗАОХОЧЕННЯ ТА ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОГО БЮРО

Стаття 29. Заохочення працівників Національного бюро

Стаття 30. Посадові особи, що застосовують заохочення

Стаття 31. Дисциплінарна відповідальність працівників Національного бюро

Стаття 32. Посадові особи, які накладають дисциплінарні стягнення

Стаття 33. Порядок накладання дисциплінарних стягнень

Стаття 34. Оскарження рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності

Розділ V. ПРАВОВИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОГО БЮРО

Стаття 35. Правовий захист працівників Національного бюро

Стаття 36. Соціальний захист працівників Національного бюро

Стаття 37. Грошове забезпечення працівників Національного бюро

Розділ VІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО БЮРО

Стаття 38. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення Національного бюро

Стаття 39. Статистична звітність

Стаття 40. Правова інформація і систематизація законодавства

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ