preloader

Що вас цікавить?

Проект Закону про внесення змін до Закону України Про судоустрій України

10.05.2005
Судівництво /
Судоустрій і статус суддів

Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про судоустрій України”(щодо утворення Вищого цивільного суду України та Вищого кримінального суду України), розроблений Центром.


Пояснювальна записка до проекту закону України

“Про внесення змін до закону України “Про судоустрій України”

Внесення змін до Закону України “Про судоустрій України” зумовлене необхідністю привести його у відповідність до Конституції України. Проект підготовлено на виконання Рішення Конституційного Суду України у справі про Касаційний суд України від 11 грудня 2003 року №20-рп/2003, яким визнано положення про Касаційний суд України, його склад та повноваження такими, що не відповідають Конституції України.

Проектом для забезпечення касаційного розгляду справ цивільної та кримінальної юрисдикцій передбачено утворення відповідно Вищого цивільного суду України та Вищого кримінального суду України. З метою зменшення прогнозованих витрат на апарати Вищого цивільного суду України та Вищого кримінального суду України та прискорення їх утворення проектом пропонується фінансове та організаційне забезпечення цих судів покласти на Державну судову адміністрацію України.

Виходячи з положень проектів процесуальних кодексів, термін “повторна касація” замінено терміном “розгляд справ у зв‘язку з винятковими обставинами”. У зв‘язку з виділенням з цивільного судочинства адміністративних справ до утворення спеціалізованих адміністративних судів розгляд цих справ віднесено до юрисдикції загальних судів, як це передбачено проектом Адміністративного процесуального кодексу України (№1331), прийнятим у першому читанні.

Цим проектом вилучаються також положення про Апеляційний суд України. Місцеві суди, які розглядатимуть у першій інстанції справи, віднесені сьогодні до повноважень апеляційних загальних судів, повинні бути визначені новими процесуальними кодексами.

Прийняття цього Закону не тягне додаткових витрат з державного бюджету, оскільки створення Вищого цивільного суду України і Вищого кримінального суду України може бути здійснено в межах коштів, передбачених для утворення Апеляційного суду України та Касаційного суду України.

Текст законопроекту, порівняльна таблиця – тут.